Er is een flinke mismatch op de arbeidsmarkt.

Aan de ene kant zijn er talloze onvervulde vacatures, terwijl aan de andere kant mensen werkloos thuiszitten. Daarom is twee jaar geleden Perspectief op Werk in het leven geroepen. Per regio werken gemeenten, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, UWV en vakbonden samen om de matching binnen de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat is er de afgelopen twee jaar gedaan om dit in de regio Haaglanden aan te pakken? Dat leest u terug in dit e-magazine.

  • Werkgeversdienstverlening

  • Kandidaat in beeld

  • Kandidaatontwikkeling

‘Wat betekent werk voor mij? Leven!’

Achtergrond project Perspectief op Werk

In 2018 en 2019 was er al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Om dit aan te kaarten zijn de werkgeversorganisaties toen een lobby gestart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij hebben aandacht gevraagd voor de mismatch op de arbeidsmarkt. Ook hebben zij de handreiking gedaan om als werkgeversorganisaties te willen bijdragen aan het tegengaan van deze mismatch. Dit zou gebeuren in nauwe samenwerking met publieke partners en onderwijsinstellingen.

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft destijds geld beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zo konden zij met dit probleem aan de slag. De voorwaarde was wel dat de centrumgemeenten binnen die regio’s tot een doe-agenda zouden komen. Dit alles in samenwerking met werkgeversorganisaties en andere partners. De doelstelling van Perspectief op Werk was en is dat de samenwerking in de regio’s wordt geïntensiveerd. Om dit te bereiken worden gezamenlijk activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van die mismatch geïnitieerd.

Op zoek naar een goede match?