Doorontwikkeling HalloWerk vergroot kansen werkzoekenden

Door de corona-uitbraak melden meer mensen zich bij de gemeente voor steun. ZZP´ers, mensen die hun baan verliezen en jongeren, vormen een grote, nieuwe toestroom aan werkzoekenden. Met een nieuwe ontwikkeling in HalloWerk wordt deze groep nu nog beter ondersteund. Via online assessments en loopbaanopdrachten kunnen de werkzoekenden zichzelf vanaf nu nog beter ontwikkelen. Werkgevers die kandidaten zoeken in HalloWerk zien betere en completere profielen en kunnen zo nog makkelijker personeel vinden voor hun vacatures.

Meer informatie >