NOW 4

Dit moet u weten over NOW 4

Daar waar eerder de berichten waren dat de coronasteun langzaam afgebouwd ging worden in 2021, is er nu toch een nieuw steunpakket voor het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het gevolg van de tweede golf en de daarbij horende strengere coronamaatregelen. Het land zit vanaf december vorig jaar in lockdown en dit blijft nog zeker tot 9 februari het geval. Daarom is er voor het eerste kwartaal van 2021 NOW 4 opgezet.

NOW 4 aanvragen

De vierde aanvraagperiode van de NOW geeft een tegemoetkoming over de periode januari-februari-maart 2021. Het UWV streeft ernaar om de mogelijkheid te bieden om deze periode van NOW aan te kunnen vragen tussen 15 februari en 14 maart 2021.

De voorwaarden in het kort

Om in aanmerking te komen voor NOW 4 zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  • U moet een omzetverlies hebben van minstens 20%.
  • Het gaat om een tegemoetkoming van drie maanden. U kunt zelf kiezen of dit vanaf januari, februari of maart is, tenzij u ook NOW 3 hebt ontvangen.
  • Als u tegemoetkoming uit NOW 3 hebt ontvangen, moet NOW 4 op deze periode aansluiten.
  • U ontvangt maximaal 85% van de loonkosten. Aanvankelijk was dit 80%, maar de overheid heeft dit later verhoogd in de uitbreiding steun- en herstelpakket.
  • De loonsom mag maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-regeling.
  • Bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, hebt u de inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een ontslag op bedrijfseconomische redenen aanvraagt, moet u dit ook melden via 088 – 898 20 04.
  • Het maakt niet uit of u eerder NOW heeft ontvangen.