Heeft u een buitenlands diploma en wilt u die laten waarderen om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten? Meld u zich dan aan bij RMT Haaglanden.

Wat is diplomawaardering?

Werkzoekenden die beschikken over een (deel van een) buitenlandse opleiding en hiervan de waarde op de Nederlandse arbeidsmarkt willen weten, kunnen een Internationale Diploma Waardering (IDW) aanvragen. De expertisecentra van Nuffic en SBB vormen samen de structuur voor Internationale diplomawaardering (IDW) en stellen de waarde van het diploma vast. Dit is geen officiële diploma erkenning, maar geeft wel aan wat de waarde is van de gevolgde opleiding in vergelijking met een Nederlandse opleiding. Hierdoor kan de werkzoekende beter duidelijk maken aan werkgevers wat hij te bieden heeft. En worden de mogelijkheden van de werkzoekende op de Nederlandse arbeidsmarkt vergroot. Er kan worden gesolliciteerd op vacatures die beter aansluiten bij de opleiding in richting en/of niveau. De werkzoekende vraagt de diplomawaardering samen mét de adviseur aan via de website van IDW.

U kunt een diplomawaardering aanvragen indien u voldoet aan de volgende eisen:

  • een kopie van het te waarderen diploma;
  • een kopie van de bijbehorende cijferlijsten of het volledige diplomasupplement;
  • en een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart.
  • Uw diploma is vertaald naar Engels, Duits, Frans of Nederlands.

Wat staat er op een diplomawaardering?

Een diplomawaardering is een document waarop staat:

  • Uw naam en geboortedatum
  • Welke opleiding u heeft gedaan en hoe lang deze duurde
  • Waar en wanneer u de opleiding heeft gedaan
  • Welk diploma u heeft behaald
  • Met welke Nederlands opleidingsniveau uw buitenlandse diploma vergelijkbaar is

Meer weten? Meld u zich dan aan bij RMT Haaglanden.