Vakmensen voor het halen klimaatdoelen via praktijkleren

Deze technische beroepen zijn nodig om de klimaatdoelen te behalen

Vakmensen voor het halen klimaatdoelen via praktijkleren

Het halen van de klimaatdoelen vereist veel technische vakmensen. UWV heeft nu samen metSBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing Klimaatakkoord in kaart gebracht om welke technische vakmensen dit precies gaat. Het gaat om onder andere isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs. Helaas is er op dit moment een tekort aan deze vakmensen. Ook los van het behalen van de klimaatdoelen is er veel vraag naar dit soort vakmensen. Praktijkleren is de oplossing voor deze personeelstekorten. Via praktijkleren vindt u gemotiveerde werknemers die zich laten omscholen tot het vak dat u nodig heeft.

Technische beroepen

Om de eerste afspraken van het klimaatakkoord te behalen, moeten er tot 2030 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Daarnaast moeten er 100.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen. Hiervoor zijn specifieke beroepen alsisolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs nodig. Daarnaast zijn er ook timmerlieden, elektriciens, grondwerkers, vloerenleggers, ontwerpers, werkvoorbereiders en calculatoren nodig. Zij voeren de isolatiewerkzaamheden uit, plaatsen warmtepompen, ondersteunen, ontwerpen of ronden de verduurzamingswerkzaamheden af.

Andere relevante beroepen

Om het transitieproces te laten slagen, zijn er ook andere professionals nodig. Denk hierbij aan communicatieadviseurs en gebiedsregiseurs, bijv. om draagvlak te creëren onder bewoners en omwonenden. Om bewoners de adviseren over verduurzaming zijn er ook verduurzamingsadviseurs. Maar ook beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening die gaan over planvorming bij gemeenten en vergunningverleners zijn onmisbaar.

Personeelstekort in deze beroepen

Als we alles bij elkaar optellen, zijn er 45 verschillende (technische) beroepen nodig om de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te behalen. Helaas is er een personeelstekort in deze beroepsgroepen. Niet alleen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn er dringend veel vakmensen nodig. Ook voor andere werkzaamheden zijn zij hard nodig. In het derde kwartaal van 2021 stonden er bijna 46.000 vacatures uit voor de benodige beroepen.

Focus op omscholing

Voor werklozen in andere branches liggen er veel kansen om zich te laten omscholen om te gaan werken in een zogenaamde klimaatbaan. Voor werkgevers is het dan ook aan te raden om nieuwe personeel aan te nemen via praktijkleren. De werknemers laten zich omscholen om de (technische) werkzaamheden uit te voeren. Dit is de oplossing voor het vinden van gemotiveerd en loyaal personeel.