Den Haag en Westland benutten werkkansen

De gemeenten Den Haag en Westland bundelen de krachten om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. De samenwerking start met het ondertekenen van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector.

Werk biedt perspectief, structuur, vrijheid en sociale contacten. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje te bieden en hun kans op een baan te vergroten, maken we zowel ondernemers als werknemers succesvoller.

Jaarlijks worden in de glastuinbouw al tientallen mensen aan een passende baan geholpen. Het streven is om tot en met 2023 tenminste 200 mensen vanuit de bijstand te begeleiden naar een duurzame baan in de sector glastuinbouw en/of agro-logistiek. De eerste vier kandidaten zijn in november gestart.

Wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken en Werk): “Ik ben trots op deze unieke samenwerking tussen twee buurgemeenten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Ook binnen de glastuinbouw. Door als gemeenten samen te werken bieden we meer werkkansen voor mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

In de gemeente Den Haag en Westland ontvangen vele duizenden mensen een bijstandsuitkering. Daarnaast kampen veel bedrijven in het Westland met een vraag naar medewerkers. Beide gemeenten pakken samen met de bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere belanghebbenden in de regio de uitdaging aan om mensen te enthousiasmeren voor werken in de tuinbouw.

Met de deelnemende bedrijven worden werkakkoorden afgesloten. Hierin staan concrete afspraken over de ontwikkeling en het in dienst nemen van werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De behoeften van de werkgevers, namelijk sociaal maatschappelijk ondernemen, kleinschaligheid en maatwerk, zijn belangrijke pijlers voor dit project.

Wethouder Piet Vreugdenhil (Sociale Zaken en Werk): “Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje te bieden en hun kans op een baan te vergroten, maken we ondernemers en werknemers beide succesvoller. Ondernemers in de glastuinbouw weten dat als geen ander. Jaarlijks worden in deze sector al tientallen mensen vanuit een bijstandspositie aan een passende baan geholpen.

Den Haag Werkt
Den Haag Werkt richt zich op het creëren van werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de begeleiding naar werk. Talenten en vaardigheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ontwikkeld en belemmeringen, zoals schulden, beheersbaar gemaakt.

Het Werkoffensief +500 is een werkgelegenheidsprogramma van Den Haag Werkt. De gemeente ging in januari 2019 met het Werkoffensief +500 van start met het doel jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk of een opleiding te helpen, bovenop de bestaande opgave (4000 mensen per jaar). In 2019 heeft het werkgelegenheidsprogramma 4.248 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid.