Vraag voor 2 juni 2023 de definitieve berekening voor NOW 5 en NOW 6 aan!

Werkgevers let op: vraag definitieve berekening NOW 5 en 6 aan!

Vraag voor 2 juni 2023 de definitieve berekening voor NOW 5 en NOW 6 aan!

Werkgevers in Haaglanden hebben ook tijdens de laatste twee aanvraagperiodes van de NOW-regeling (NOW 5 en 6) financiële steun ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Deze werkgevers hebben nog tot vrijdag 2 juni de tijd om de definitieve berekening op te vragen. UWV doet er alles aan om al deze werkgevers te bereiken om ze eraan te herinneren dat ze tijdig de definitieve berekening aanvragen. In Haaglanden gaat het op 24 mei nog om iets meer dan 900 werkgevers.

Belang van het aanvragen van de definitieve berekening vóór 2 juni

Bij de NOW kregen werkgevers in eerste instantie een voorschot op basis van hun verwachte omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt echter rekening gehouden met de werkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies in de betreffende NOW-periode om te bepalen op welke vergoeding werkgevers recht hebben. Werkgevers hebben tot vrijdag 2 juni de tijd om hun definitief omzetverlies te melden of uitstel aan te vragen voor het overleggen van een derden- of accountantsverklaring.

Randy Eichhorn, projectleider NOW bij het UWV, benadrukt het belang van tijdige informatie van werkgevers: “Als wij geen informatie krijgen van werkgevers, kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben. Wij moeten in dat geval het voorschot terugvorderen. Werkgevers die daadwerkelijk recht hebben op NOW krijgen te maken met teruggaven als ze niet tijdig de definitieve berekening opvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen, alleen omdat ze de deadline missen. Dat willen we natuurlijk voorkomen.”

Belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers in Haaglanden

Voor de 912 werkgevers in Haaglanden die de aanvraag voor de eindberekening nog moeten indienen, is het cruciaal om nu actie te ondernemen, want het verzamelen en aanleveren van de benodigde informatie kost tijd. Eichhorn onderkent dat werkgevers met uiteenlopende uitdagingen worden geconfronteerd, zoals personeelstekorten en hoge energiekosten, die de voltooiing van de aanvraag voor de definitieve berekening kunnen vertragen. Om werkgevers te ondersteunen doet het UWV er wederom alles aan om hen te wijzen op de deadline. Werkgevers worden benaderd per post, e-mail en telefoon. Daarnaast worden zij geïnformeerd via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiocommercials. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat deze aanpak effectief is en werkgevers aanzet tot actie.

Uitstel voor het afronden van een derdenverklaring of accountantsverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro vooruit hebben ontvangen of recht hebben op een eindbedrag van 40.000 euro of meer, hebben een derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van hun accountant. Bij een voorschot of eindbedrag boven de 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. Als het niet mogelijk is om deze verklaring op tijd in te vullen, bijvoorbeeld door een drukke agenda bij accountants, is het weer mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen.

NU 5 en 6: een kort overzicht

Eind september 2021 is in eerste instantie de NOW-regeling komen te vervallen. Toen het kabinet in november 2021 de coronamaatregelen echter weer aanscherpte, werd de regeling weer opengesteld. Daarna volgden twee aanvraagperiodes: de zevende NOW-aanvraagperiode (NOW 5) van november tot en met december 2021 en de achtste NOW-aanvraagperiode (NOW 6) van januari tot en met maart 2022.

Minder beroep op NU 5 en 6

In vergelijking met eerdere rondes was er aanzienlijk minder vraag naar NOW 5 en 6. Toch werden in deze twee periodes toch 2.267 werkgevers in Haaglanden ondersteund, met in totaal 3.500 voorschotten ter waarde van 94,1 miljoen euro toegekend. Van deze werkgevers hebben er al 1.355 een aanvraag ingediend voor de definitieve berekening, terwijl 912 werkgevers dit nog moeten doen. Het gaat in totaal om 1.300 voorschotten, met een totaalbedrag van 60,8 miljoen euro.