Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd dan jonge mannen

Deeltijdbanen populair onder vrouwelijke afgestudeerden

Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd dan jonge mannen

Cijfers van het CBS tonen aan dat er een groot verschil is in deeltijdwerk tussen mannen en vrouwen tijdens de eerste negen jaar van hun carrière. 30% van de vrouwen ging een jaar na het afstuderen in deeltijd werken, terwijl slechts 14% van de mannen dezelfde keuze maakte. Dit verschil in deeltijdwerk is in de jaren daarna alleen maar groter geworden.

Sectoren met meer deeltijdbanen

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat vrouwen vaker worden opgeleid om te werken in sectoren waar deeltijdwerk de norm is, zoals de zorg en het onderwijs. Bovendien hebben levensbepalende gebeurtenissen, zoals samenwonen en de geboorte van een kind, een grotere impact op de carrière van vrouwen dan op die van mannen.

Afhankelijk van opleidingsniveau

De traditionele rolverdeling lijkt minder relevant te zijn voor vrouwen met een hbo- of wo-diploma dan voor vrouwen met een mbo-diploma. Dit zou erop kunnen wijzen dat het traditionele beeld in Nederland geleidelijk aan het verdwijnen is naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Sociale normen

Hoewel Nederland een koploper is op het gebied van deeltijdwerk, blijkt uit de CBS-cijfers dat vrouwen die in deeltijd werken, steeds vaker een grote deeltijdbaan (28-35 uur per week) hebben. Bovendien staat Nederland in de top als het gaat om vrouwen die een baan hebben.

De oorzaken van deze verschillen zijn divers en complex, maar volgens minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spelen sociale normen nog steeds een belangrijke rol bij de keuzes die mensen maken. Dit heeft financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tot gevolg, evenals traditionele verhoudingen tussen de seksen.

Gelijkheid in verdeling werk en zorg

Het kabinet is vastbesloten om te streven naar een gelijkwaardige verdeling van werk en zorg, waardoor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Dit kan worden bereikt door de toegang tot kinderopvang te vergroten, verlofregelingen in te voeren en genderstereotype rolpatronen te doorbreken.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar het is positief om te zien dat de regering zich bewust is van deze problemen en zich inzet om ze aan te pakken. Als we als samenleving willen streven naar gelijkheid, moeten we ons blijven inzetten voor een eerlijke verdeling van werk en zorg, zodat mannen en vrouwen in staat zijn om hun leven en carrière op hun eigen voorwaarden vorm te geven.

Lees het originele artikel op HaaglandenInZicht.