Zorgen van werkgevers voor 2023

De zorgen van werkgevers voor 2023

UWV heeft een werkgeversonderzoek uitgevoerd onder 2.000 werkgevers. Hieruit blijkt onder andere dat werkgevers een hogere werkdruk ervaren door de krapte op de arbeidsmarkt. Tweederde van de werkgevers geeft daarnaast aan dat ze veel moeite hebben met het vervullen van vacatures. Tot slot leven er onder werkgevers ook zorgen over de stijgende energieprijzen en de kosten van grondstoffen.

Werkdruk en vervullen vacatures

Bij ruim de helft van de ondervraagde werknemers is de werkdruk het afgelopen jaar gestegen. 93% van de werkgevers verwacht zelfs dat de werkdruk volgend jaar gelijk zal blijven of nog verder zal stijgen. Dit houdt natuurlijk verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Tweederde van de werkgevers geeft aan dat vacatures minder snel te vervullen zijn. Bijna de helft van de werkgevers verwacht dat dit volgend jaar nog moeilijker zal worden.

Perfecte kandidaat of toch niet?

Opvallend is dat de meeste werkgevers, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog niet breder kijken naar het vervullen van vacatures. Slechts iets meer dan een derde van de werkgevers neemt inmiddels personeel aan dat niet geheel voldoet aan de kwalificaties. Ongeveer 16% van de werkgevers neemt nu personeel aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is zonde, omdat het een grote groep werkzoekenden betreft die met een beetje meer begeleiding prima past binnen de bestaande vacatures. Daarnaast kan deze groep werkzoekenden ook bepaalde werkzaamheden van bestaand personeel overnemen, zodat deze meer tijd en ruimte hebben voor andere zaken.

Breder kijken met het vervullen van vacatures?

WSP Haaglanden of het UWV kan u als werkgever helpen wanneer u breder wilt kijken bij het vervullen van uw vacatures. Als er scholing of certificaten nodig zijn, dan staat WSP Haaglanden of het UWV voor u klaar voor advies en ondersteuning. Een traject binnen praktijkleren kan dan bijvoorbeeld een oplossing zijn.