De voorwaarden van NOW 3

De derde aanvraagperiode van de NOW betreft een tegemoetkoming over de periode oktober, november en december 2020. Hieronder zetten we de voorwaarden voor u op een rijtje.

De belangrijkste veranderingen in de derde aanvraagperiode NOW

  • Er is toch weer voor gekozen om een periode van drie maanden te gebruiken, in plaats van vier maanden.
  • De loonsom mag dalen met 10%, zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De loonkosten worden tot maximaal 80% vergoed, in plaats van 90%.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag komt de extra verlaging van de tegemoetkoming te vervallen.
  • In geval van een aanvraag tot bedrijfseconomisch ontslag, heeft de werkgever een inspanningsverplichting om de werknemers te begeleiden naar ander werk.
  • In geval van een aanvraag tot bedrijfseconomisch ontslag, heeft de werkgevers ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • Het maakt bij een aanvraag voor NOW 3 niet uit of een werkgever ook al een tegemoetkoming heeft ontvangen uit NOW 1 en/of 2.