‘De ramingen tuimelen over elkaar heen’

De coronacrisis maakt het dit jaar een lastige opgave om het aantal uitkeringen en toeslagen voor het lopende en komende jaar te taxeren en het geld dat daarvoor nodig is. Neander Nijman, manager van het team Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer van Financieel Economische Zaken bij UWV: ‘Je wordt voortdurend door de feiten ingehaald: de ramingen tuimelen over elkaar heen.’

Lees meer in de UWV brief.