Uitbreiding coronasteun, TVL verhoogd

Coronasteun voor ondernemers verder uitgebreid

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 breidt het kabinet de overheidssteun voor voor ondernemers uit. Ondernemers die hun zaak hebben moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen en hierdoor omzet mislopen, krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage van de TVL naar 100%. Eerder was dit 85%.

Subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij een omzetverlies van 30% of meer leiden. Zij krijgen dan, vanaf het tweede kwartaal van 2021, 100% van hun omzetverlies als subsidie. Bij het berekenen van de subsidie wordt ook rekening gehouden met het vastelastenpercentage van de sector. De verwachting is dat deze regeling vanaf half mei opengaat. Het kabinet trekt hier 450 miljoen euro voor uit. Ondernemers kunnen terecht bij de RVO voor deze subsidie.

Mobiliteitscluster in de maakindustrie

Naast bovengenoemde regeling, trekt het kabinet 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling in bepaalde sectoren moeten hiermee op pijl blijven. Het gaat dan om de sectoren automotive, luchtvaart en maritiem. De vele (maak)bedrijven waarop de regeling is gericht vallen veelal in het mkb. Door publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen betrekken bij hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Vragen?