De arbeidsmarkt in cijfers van het CBS

CBS brengt De arbeidsmarkt in cijfers 2020 uit

Eind april heeft het CBS De arbeidsmarkt in cijfers 2020 gepubliceerd. Hiervoor zijn de data gebruikt die in april 2021 beschikbaar waren. Het CBS geeft met het rapport een breed overzicht van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. In het rapport schenkt het CBS onder andere aandacht aan de volgende thema’s: vraag en aanbod naar arbeid, arbeidsomstandigheden, lonen en loonkosten, inkomen en uitkeringen.

Dit viel op in de arbeidsmarkt in 2020

Vanaf 2014 is de economie in Nederland sterk gegroeid. Dit had tot en met 2019 een krappe arbeidsmarkt tot gevolg. Door de coronacrisis kwamen er grote schommelingen in de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie met 8%. In het derde kwartaal groeide de economie vervolgens weer met 8%. Onderaan de streep kwam de economische groei van 2020 op -3,7% te staan. Dit is te vergelijken met de economische crisis van 2009.

Naast de economische krimp, valt ook landelijk het aantal afgenomen aantal vacatures op. In 2020 is het aantal vacatures met 60.000 gedaald. Dit is fors, maar niet zo fors als in 2009, toen er een daling van 95.000 vacatures te zien was.

Het gehele rapport van het CBS leest u hier.

Heeft u wel vacatures te vervullen?

Heeft u plek voor nieuwe medewerkers en wilt u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden? Laat het ons weten, dan helpen we u verder.