In de problemen door terugbetaling van coronasteun?

Hulp voor ondernemers die in problemen komen door terugbetaling coronasteun

Tijdens de coronaperiode waren er verschillende regelingen om zzp’ers, ondernemers en werkgevers te ondersteunen. Denk aan NOW, Tozo en TONK. Ook was het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan te vragen. Maar… uitstel is geen afstel. Deze maand ontvingen degenen met een betalingsachterstand of zonder terugbetaalregeling een bericht van de Belastingdienst.

Moet u geld terugbetalen? Kom nu in actie!

U krijgt bericht van de instelling die de steun heeft uitgekeerd (gemeente, UWV, Belastingdienst of RVO). Bekijk de berichten dat u steun moet terugbetalen altijd! Vaak is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Laat in ieder geval altijd iets van u horen aan de instantie aan wie u moet terugbetalen.

Lukt terugbetalen (nu nog) niet? Er is hulp mogelijk

Lukt het u op dit moment niet om geld terug te betalen en komt u hierdoor in de problemen? Gemeente Den Haag kan u helpen met verschillende zaken. Wij werken hiervoor samen met een aantal partijen. Soms verwijzen we u naar hen door.

– Geldzorgen of schulden

  • U kunt via de gemeente tijdelijke ondersteuning ontvangen met Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) of een Bbz-krediet.
  • U kunt hulp krijgen bij betalingsachterstanden.
  • U kunt hulp krijgen bij het oplossen van uw schulden.

– Heroriëntatie

  • U zoekt advies en/of coaching over je ondernemerschap, bedrijfsvoering of administratie.
  • U wilt om- of bijscholen.
  • U wilt hulp bij het vinden van werk in loondienst (deels of volledig).

Gedeeltelijk stoppen met uw bedrijf

  • U kunt hulp krijgen bij het oplossen van uw schulden.
  • U kunt hulp krijgen bij het proces.
  • U kunt hulp krijgen bij heroriëntatie.
  • U kunt loopbaanadvies krijgen.

– Een deel van uw personeel ontslaan (tijdelijk of definitief)

Neem contact op

Wij denken graag met u mee voor een oplossing. U kunt RMT Haaglanden bellen of mailen, via 085 401 59 84 of rmt@wsphaaglanden.nl.

Kijk voor meer informatie ook op:

Mijlpaal: 1.000 x inzet RMT Haaglanden

1000 x inzet RMT Haaglanden

Deze maand was het zover en heeft het Regionaal Mobiliteitsteam meer dan 1.000 keer aanvullende dienstverlening ingezet. Een mijlpaal die we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Want hiermee maakten we samen met de professionals van de partners  het verschil voor vele kandidaten en werkgevers. Zo hielpen we werkzoekenden, met ontslag bedreigde werknemers of heroriënterende zzp’ers aan het werk. Vaak met behulp van scholing. Werkgevers die (tijdelijk afscheid) moesten nemen van hun medewerkers, hielpen we om hun medewerkers naar ander werk te begeleiden. Of om hun huidige medewerkers te behouden.

Hybride event met praktijkvoorbeelden

Begin 2023 zullen we tijdens een hybride event een aantal kandidaten, werkgevers en professionals een podium geven om hun praktijkvoorbeelden met ons te delen. Samen met alle partners van het RMT Haaglanden vieren we dan deze mijlpaal, maar kijken ook vooruit. Binnenkort meer hierover.

Mijlpaal dankzij sparren met collega-professionals; bedankt!

Graag willen we onze collega-professionals van alle partners bedanken. Want door samen met hen te sparren, konden we de kandidaten aanvullende dienstverlening bieden richting werk. Als een van de partners van RMT Haaglanden iets niet kan bieden vanuit de voorliggende voorziening, mag het RMT Haaglanden dit namelijk inkopen via de andere partners en aanvullend bieden. Dit noemen we ontschotte dienstverlening. Is een aanbod ook niet verkrijgbaar bij de partners, dan mag het RMT Haaglanden dit aanbod extern inkopen. En dat deze aanpak werkt, bewijst onze mijlpaal van 1.000 x inzet.

Bij RMT Haaglanden gaat het om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. Denk hierbij aan loopbaancoaching, om- en bijscholing, praktijkleren in het mbo, praktijkverklaringen, werkfittrajecten, advies, gerichte doorverwijzing en bijvoorbeeld taal- digivaardigheid- en rekentrainingen. Maar ook de inzet van maatwerkbudget kan voor vele kandidaten het verschil maken.

Meer weten over het RTM Haaglanden en de partners? Kijk op www.rmthaagland.nl , volg ons op LinkedIN: https://bit.ly/3tMhGmV of bel 085 4015984.

Diplomawaardering

Privacyverklaring RMT

1.000 euro maatwerkbudget

1.000 euro maatwerkbudget per werkzoekende om net dat éxtra zetje te kunnen geven richting (ander) werk. Een mooi voorbeeld van aanvullende dienstverlening door het RMT Haaglanden. Denk hierbij aan reiskostenvergoeding, een elektrische fiets, een laptop, sportkleding, gehoorbescherming, een chauffeurspas en bijvoorbeeld fysiotherapie op het werk.

Lees meer

RMT Haaglanden biedt ook hulp aan werkgevers

Ook werkgevers die het moeilijk hebben en hierdoor afscheid moeten nemen van hun personeel, helpen we verder. Denk hierbij aan problemen door de hoge energieprijzen, het conflict in Oekraïne, maar ook aan werknemers die met ontslag worden bedreigd omdat zij het werk niet meer of minder goed kunnen uitvoeren. RMT Haaglanden ondersteunt werkgevers die geen mogelijkheden zien om hun personeel van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn verschillende regelingen en initiatieven beschikbaar. Het RMT Haaglanden stelt samen met de werkgever een plan op om mogelijkheden binnen of buiten de eigen sector te benutten. Met onze sociale partners bieden we zo hulp en begeleiding aan medewerkers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Er zijn geen kosten aan deze ondersteuning of extra voorzieningen verbonden. Zie www.rmthaaglanden.nl of bel 0854015984.

Klik hier voor onze flyer Werkgevers en het RMT Haaglanden (augustus 2022).

RMT Haaglanden mag langer en meer kandidaten aanvullende dienstverlening bieden

Goed nieuws: ook in 2023 mag het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden aanvullende dienstverlening blijven aanbieden aan werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden. Sinds de start in 2021 heeft het RMT Haaglanden samen met de consulenten, casemanagers en accountmanagers meer dan 720 (!) kandidaten aanvullend kunnen helpen. Denk hierbij aan loopbaancoaching, om-/bijscholing, praktijkleren in het mbo, praktijkverklaringen, werkfittrajecten, heroriëntatie zzp’ers, advies, gerichte doorverwijzing en taaltrainingen. Maar ook de aanschaf van een laptop of een fiets maakte het verschil voor kandidaten om een bepaalde baan te kunnen krijgen. Door het wegvallen van de voorwaarde van 12 maart 2020 kunnen we bovendien meer mensen helpen richting duurzaam werk. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies.

Klik hier voor een kennismaking met het team, dat inmiddels op volle sterkte is; RMT Haaglanden in het kort (augustus 2022)

Praktijkleren in het mbo

UWV helpt met opleiden kandidaten

Scholing als duurzame oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Voor werkgevers kan scholing een uitkomst zijn voor moeilijk vervulbare vacatures. Neem het opleidingstraject voor fietstechnicus dat onze partner UWV Haaglanden samen met opleider Innovam heeft opgezet. Zij worden inmiddels al door fietsspecialisten benaderd wanneer er een nieuwe groep start. De derde groep is afgelopen november begonnen en zal in april de opleiding afronden. Dan start ook het fietsseizoen weer en zal de vraag naar fietsenmakers weer toenemen. Dat komt dus heel goed uit.

De arbeidsmarkt is krap in bijna alle sectoren. In Haaglanden daalde het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 34,6%, terwijl het aantal vacatures alsmaar toeneemt. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 55% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. UWV adviseert werkgevers wat zij kunnen doen om deze vacatures in te vullen.

Scholing is een goede en duurzame oplossing. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 45% van de werkgevers kandidaten die nog niet helemaal geschikt zijn voor vacatures intern opleiden. UWV helpt hen daarbij, door samen met werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere partners arrangementen te ontwikkelen om werkzoekenden op te leiden. Zo benutten ze extra arbeidspotentieel en werken ze samen aan het verkleinen van de personeelstekorten.

Verder praten over oplossingen? Neem contact op met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden via 085 401 59 84 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl.

RMT Haaglanden ondersteunt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers

zpp'er Wieberta achter laptop
Zich heroriënterende zzp’er Wieberta Trof vond dankzij RMT Haaglanden snel een andere, passende baan. ´RMT Haaglanden heeft mij weer toekomstperspectief gegeven.´

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voor een deel van hen bood de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich inmiddels heroriënteren op wat zij willen gaan doen in de toekomst.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het voortzetten van uw onderneming of overweegt u een baan (deels) in loondienst of het ondernemen in een andere branche?

RMT Haaglanden biedt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers hulp om bijvoorbeeld hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Ook loopbaancoaching is mogelijk.

´Alle lof voor RMT Haaglanden. Het hulpaanbod sloot perfect aan op mijn situatie en behoefte. Ik ben niet als nummer maar als mens behandeld; een mens met kracht en kwaliteiten, die een steuntje in de rug kon gebruiken.´

Heroriënterende zzp’er Wieberta Trof

Waarom RMT Haaglanden?

UWV, vakbonden en gemeenten werken binnen RMT Haaglanden intensief samen. Hierin optrekkend met de werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. 

Is RMT Haaglanden iets voor u?

Marlies Zuyderwijk en Allison Pinas, Adviseurs Werkgeversdienstverlening, denken graag met u mee!

Wij kunnen samen met u kijken hoe we u en eventueel uw medewerkers via aanvullende dienstverlening snel weer elders aan het werk krijgen.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning of aan de extra voorzieningen.