1.000 euro maatwerkbudget

1.000 euro maatwerkbudget per werkzoekende om net dat éxtra zetje te kunnen geven richting (ander) werk. Een mooi voorbeeld van aanvullende dienstverlening door het RMT Haaglanden. Denk hierbij aan reiskostenvergoeding, een elektrische fiets, een laptop, sportkleding, gehoorbescherming, een chauffeurspas en bijvoorbeeld fysiotherapie op het werk.

Lees meer

RMT Haaglanden biedt ook hulp aan werkgevers

Ook werkgevers die het moeilijk hebben en hierdoor afscheid moeten nemen van hun personeel, helpen we verder. Denk hierbij aan problemen door de hoge energieprijzen, het conflict in Oekraïne, maar ook aan werknemers die met ontslag worden bedreigd omdat zij het werk niet meer of minder goed kunnen uitvoeren. RMT Haaglanden ondersteunt werkgevers die geen mogelijkheden zien om hun personeel van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn verschillende regelingen en initiatieven beschikbaar. Het RMT Haaglanden stelt samen met de werkgever een plan op om mogelijkheden binnen of buiten de eigen sector te benutten. Met onze sociale partners bieden we zo hulp en begeleiding aan medewerkers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Er zijn geen kosten aan deze ondersteuning of extra voorzieningen verbonden. Zie www.rmthaaglanden.nl of bel 0854015984.

Klik hier voor onze flyer Werkgevers en het RMT Haaglanden (augustus 2022).

RMT Haaglanden mag langer en meer kandidaten aanvullende dienstverlening bieden

Goed nieuws: ook in 2023 mag het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden aanvullende dienstverlening blijven aanbieden aan werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden. Sinds de start in 2021 heeft het RMT Haaglanden samen met de consulenten, casemanagers en accountmanagers meer dan 720 (!) kandidaten aanvullend kunnen helpen. Denk hierbij aan loopbaancoaching, om-/bijscholing, praktijkleren in het mbo, praktijkverklaringen, werkfittrajecten, heroriëntatie zzp’ers, advies, gerichte doorverwijzing en taaltrainingen. Maar ook de aanschaf van een laptop of een fiets maakte het verschil voor kandidaten om een bepaalde baan te kunnen krijgen. Door het wegvallen van de voorwaarde van 12 maart 2020 kunnen we bovendien meer mensen helpen richting duurzaam werk. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies.

Klik hier voor een kennismaking met het team, dat inmiddels op volle sterkte is; RMT Haaglanden in het kort (augustus 2022)

Praktijkleren in het mbo

UWV helpt met opleiden kandidaten

Scholing als duurzame oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Voor werkgevers kan scholing een uitkomst zijn voor moeilijk vervulbare vacatures. Neem het opleidingstraject voor fietstechnicus dat onze partner UWV Haaglanden samen met opleider Innovam heeft opgezet. Zij worden inmiddels al door fietsspecialisten benaderd wanneer er een nieuwe groep start. De derde groep is afgelopen november begonnen en zal in april de opleiding afronden. Dan start ook het fietsseizoen weer en zal de vraag naar fietsenmakers weer toenemen. Dat komt dus heel goed uit.

De arbeidsmarkt is krap in bijna alle sectoren. In Haaglanden daalde het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 34,6%, terwijl het aantal vacatures alsmaar toeneemt. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 55% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. UWV adviseert werkgevers wat zij kunnen doen om deze vacatures in te vullen.

Scholing is een goede en duurzame oplossing. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 45% van de werkgevers kandidaten die nog niet helemaal geschikt zijn voor vacatures intern opleiden. UWV helpt hen daarbij, door samen met werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere partners arrangementen te ontwikkelen om werkzoekenden op te leiden. Zo benutten ze extra arbeidspotentieel en werken ze samen aan het verkleinen van de personeelstekorten.

Verder praten over oplossingen? Neem contact op met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden via 085 401 59 84 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl.

RMT Haaglanden ondersteunt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers

zpp'er Wieberta achter laptop
Zich heroriënterende zzp’er Wieberta Trof vond dankzij RMT Haaglanden snel een andere, passende baan. ´RMT Haaglanden heeft mij weer toekomstperspectief gegeven.´

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voor een deel van hen bood de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich inmiddels heroriënteren op wat zij willen gaan doen in de toekomst.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het voortzetten van uw onderneming of overweegt u een baan (deels) in loondienst of het ondernemen in een andere branche?

RMT Haaglanden biedt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers hulp om bijvoorbeeld hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Ook loopbaancoaching is mogelijk.

´Alle lof voor RMT Haaglanden. Het hulpaanbod sloot perfect aan op mijn situatie en behoefte. Ik ben niet als nummer maar als mens behandeld; een mens met kracht en kwaliteiten, die een steuntje in de rug kon gebruiken.´

Heroriënterende zzp’er Wieberta Trof

Waarom RMT Haaglanden?

UWV, vakbonden en gemeenten werken binnen RMT Haaglanden intensief samen. Hierin optrekkend met de werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. 

Is RMT Haaglanden iets voor u?

Marlies Zuyderwijk en Allison Pinas, Adviseurs Werkgeversdienstverlening, denken graag met u mee!

Wij kunnen samen met u kijken hoe we u en eventueel uw medewerkers via aanvullende dienstverlening snel weer elders aan het werk krijgen.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning of aan de extra voorzieningen.

RMT Haaglanden in Stadskrant Den Haag

RMT helpt bij dreigend baanverlies - stadkrant den haag

Dankzij het RMT Haaglanden (weer) aan het werk

In de Stadskrant van 19 januari het verhaal van Dawid Habel. Hij verliest vanwege corona zijn baan en komt via een loopbaancoach in contact met het RMT Haaglanden. Zij kopen een verkorte vakopleiding voor hem in, waardoor zijn kansen op een vaste baan vergroot worden en hij bovendien weer een stap dichter bij zijn toekomstdroom komt. Lees het hele verhaal hieronder.

Dit verhaal is eerder verschenen in de Stadskrant van 19 januari 2022.

Weten wat het RMT voor u kan betekenen?

De meerwaarde van RMT in de praktijk

In mei 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden gestart met aanvullende dienstverlening voor werkzoekenden, werklozen, met ontslag bedreigde werknemers en zzp’ers die zich willen heroriënteren; ook werkgevers met een tekort of juist teveel aan medewerkers kunnen terecht bij RMT Haaglanden. In onderstaand filmpje wordt verteld wat de meerwaarde is van RMT Haaglanden in de praktijk. Het gaat hierbij om dienstverlening op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. RMT Haaglanden biedt mensen ondersteuning op het gebied van financiële zorgen, loopbaanadviezen en (om)scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, er ontstaat nieuw werk of het werk verschuift. Mensen moeten soms van baan wisselen of zich aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige werknemers hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van RMT Haaglanden, bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden of om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen. Zie ook www.rmthaaglanden.nl

RMT Haaglanden is een samenwerking tussen Rijksoverheid, (regio)gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen.