RMT Haaglanden ondersteunt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers

zpp'er Wieberta achter laptop
Zich heroriënterende zzp’er Wieberta Trof vond dankzij RMT Haaglanden snel een andere, passende baan. ´RMT Haaglanden heeft mij weer toekomstperspectief gegeven.´

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voor een deel van hen bood de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich inmiddels heroriënteren op wat zij willen gaan doen in de toekomst.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het voortzetten van uw onderneming of overweegt u een baan (deels) in loondienst of het ondernemen in een andere branche?

RMT Haaglanden biedt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers hulp om bijvoorbeeld hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Ook loopbaancoaching is mogelijk.

´Alle lof voor RMT Haaglanden. Het hulpaanbod sloot perfect aan op mijn situatie en behoefte. Ik ben niet als nummer maar als mens behandeld; een mens met kracht en kwaliteiten, die een steuntje in de rug kon gebruiken.´

Heroriënterende zzp’er Wieberta Trof

Waarom RMT Haaglanden?

UWV, vakbonden en gemeenten werken binnen RMT Haaglanden intensief samen. Hierin optrekkend met de werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. 

Is RMT Haaglanden iets voor u?

Marlies Zuyderwijk en Allison Pinas, Adviseurs Werkgeversdienstverlening, denken graag met u mee!

Wij kunnen samen met u kijken hoe we u en eventueel uw medewerkers via aanvullende dienstverlening snel weer elders aan het werk krijgen.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning of aan de extra voorzieningen.

Loket voor NOW 8 opent op 14 februari

Achtste aanvraagperiode NOW

In de achtste periode van de NOW kunnen ondernemers en werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden januari tot en met maart 2022. Het loket om dit aan te vragen opent op 14 februari 2022. Het loket sluit op 14 april.

Voorwaarden achtste aanvraagperiode NOW

De voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen over januari tot en met maart 2022, zijn bijna gelijk aan de voorwaarden voor de zevende periode. Dit zijn de voorwaarden voor NOW 8.

  • Het moet gaan om een omzetverlies van minimaal 20 procent.
  • Het maximaal op te geven omzetverlies is 90 procent.
  • Het vergoedingspercentage is 85 procent.
  • In eerste instantie zal 80 procent van de berekende tegemoetkoming worden uitbetaald.
  • De berekening van de forfaitaire opslag is iets gewijzigd, vanwege wijzigingen in het systeem om loongegevens op te slaan.
  • Ook starters komen in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

Vragen over NOW 8?

Wij staan klaar om ze te beantwoorden!

Praktijkleren is er ook voor werkenden: juist nu!

Praktijkleren ook voor werkenden

Dat u met behulp van praktijkleren gemotiveerd personeel kunt vinden dat de voor u belangrijke vaardigheden aanleert, hebben de meeste ondernemers weleens gehoord. Maar wist u dat omscholen, bijscholen en scholing in het kader van praktijkleren ook voor werkenden beschikbaar is? De meeste ondernemers denken nog steeds dat het moet gaan om werkzoekenden en dat is een gemiste kans.

Praktijkleren is er voor alle mensen die als gevolg van corona werkloos zijn geraakt. Maar juist ook voor de met werkloosheid bedreigde werknemers en werknemers die zich heroriënteren op ander werk. Laat deze werknemers hier hun voordeel mee doen!

Meer weten?

27.500 aanvragen in laatste periode NOW

De laatste aanvraagperiode van de NOW is gesloten

Op 1 oktober sloot het loket voor de aanvraag van de laatste periode van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In deze laatste periode zijn er 27.500 aanvragen gedaan. In deze zesde en laatste periode van de NOW, zijn er al ruim 21.000 aanvragen toegekend. In totaal is aan de werkgevers binnen deze periode in totaal al 613 miljoen euro uitbetaald. Tot nu toe zijn ongeveer 1.000 aanvragen in die periode afgewezen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de loonsom in de referentiemaand nihil is.

Let op: voor de eerste periode van de NOW moeten werkgevers vóór 31 oktober een definitieve berekening aanvragen. Doet u dit niet, dan moet u de gehele coronasteun terugbetalen.

Forse terugloop in aanvragen NOW

De drukste periode van NOw, was de eerste periode in maart tot en met mei 2020. Er kwamen toen ruim 148.000 aanvragen binnen. Het aantal aanvragen daalde in de tweede periode naar 65.000, maar steeg door de nieuwe lockdown in de derde periode weer naar 82.000. Vanaf daar is er bij elke aanvraagperiode een daling te zien in het aantal aanvragen. In al deze periodes bij elkaar heeft het UWV tot nu toe ruim 20,1 miljard euro aan voorschotten betaald aan werkgevers. Hiermee konden zij de lonen doorbetalen en de werkgelegenheid behouden.

De definitieve berekening

Dat het loket voor de laatste periode van de NOW is gesloten, betekent niet dat de afhandeling ook direct voorbij is. Werkgevers ontvangen na het aanvragen van de NOW een voorschot op basis van het ingeschatte omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand. De definitieve berekening volgt pas daarna. UWV stelt dan het daadwerkelijke omzetverlies en de feitelijke loonsom in de betreffende NOW-periode vast. Daaruit volgt hoe hoog de definitieve tegemoetkoming van de werkgever is. Dit kan leiden tot nabetaling of een terugvordering.

Aanvragen definitieve berekening

De definitieve berekening moet door de werkgever zelf worden aangevraagd. Doet hij dit niet (op tijd)? Dan moet hij het gehele voorschot terugbetalen. Op dit moment kunnen werkgevers de definitieve berekening van de eerste en tweede periode NOW aanvragen. De deadline voor de aanvraag voor de eerste periode is 31 oktober 2021.

Ondernemer met geldzorgen? Dit kunt u doen

De coronacrisis heeft bij veel zzp’ers en ondernemers voor financiële zorgen gezorgd. Dat de werkgelegenheid in veel sectoren weer aantrekt, evenals de economie, betekent niet dat er geen financiële zorgen meer zijn bij veel bedrijven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom een campagne gestart om ondernemers met geldzorgen de weg te wijzen naar Geldfit.nl.

Gratis, anonieme test

Ondernemers staan erom bekend hun eigen boontjes te doppen. Dat gaat ze over het algemeen goed af. De valkuil is alleen dat ze daardoor pas hulp gaan zoeken als er sprake is van geldproblemen en niet in het stadium daarvoor. Om ondernemers anoniem de kans te geven om te kijken hoe zij er financieel voorstaan, kunnen zij een korte test doen op Geldfit.nl. Op basis van de situatie krijgen ze direct te zien welke hulp er geboden kan worden. Het is ook mogelijk om via het gratis telefoonnummer 0800-8115 gratis advies op maat te krijgen.

Samenwerking tussen vele partijen

Geldfit.nl is een initiatief waar veel publieke en private partijen bij betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Ook zij wijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test wanneer er sprake is van geldzorgen of geldproblemen.

Een belangrijk advies voor iedereen, dus ook ondernemers, met geldzorgen: blijf in gesprek en probeer zoveel mogelijk samen een oplossing te vinden. De bereidwilligheid van bedrijven en organisaties om mee te denken is groot. Ook is er is vaak meer mogelijk dan men denkt.

Per 1 oktober stoppen veel van de coronasteunmaatregelen

De steunmaatregelen die Nederland de afgelopen anderhalf jaar zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen, stoppen per 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nachthoreca, omdat deze ook na 1 oktober waarschijnlijk nog gesloten blijft. Het kabinet werkt voor deze sector aan een compensatieregeling. Voor bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzichte van begin 2020, zoals de reisbranche, blijven enkele ondersteunende regelingen van kracht. Het kabinet wil hiermee de dynamiek op de arbeidsmarkt en de aanpassing van de economie bevorderen.

Steunmaatregelen niet verlengd

Vanaf 1 oktober 2021 worden de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en bijv. de mogelijkheid tot belastinguitstel niet verlengd. Dit komt omdat de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, de economie weer draait en de werkloosheid laag is. Economisch herstel zou worden beperkt wanneer de steunmaatregelen zouden blijven. Op dit moment zijn de economische cijfers bemoedigend.

Ondersteunende maatregelen die blijven

Niet alle steunmaatregelen stoppen direct per 1 oktober. Een aantal specifieke, ondersteunende maatregelen blijft van kracht. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen die zijn gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet heeft daarnaast met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo.

Garantieregelingen tot het einde van het jaar

Bepaalde regelingen stoppen niet per 1 oktober, maar lopen door tot het einde van het jaar. Het gaat hierbij dan om de corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C. De regelingen zijn voor bedrijven die moeite hebben met liquiditeit. Het Garantiefonds Evenementen is ook één van de regelingen die doorloopt tot het einde van het jaar.

Hulp nodig bij het vinden van nieuw personeel of komt u in de problemen door het wegvallen van de coronasteunmaatregelen?

Nieuw telefoonnummer voor het RMT Haaglanden

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de bereikbaarheid van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden. Naast het emailadres rmt@wsphaaglanden.nl en de inmiddels bijgewerkte website is er nu ook een nieuw, algemeen telefoonnummer: 085-4015984.

Het team van RMT Haaglanden begeleidt werkgevers, werknemers, werkzoekenden, ZZP’ers, de doelgroep Praktijkleren in het MBO en Banenafsprakers die sinds 12 maart 2020 hun baan hebben verloren of nu alsnog dreigen te verliezen richting nieuw of ander werk. Deze begeleiding is aanvullend op de voorliggende dienstverlening van alle partners, waaronder UWV, gemeente en vakbonden.

Wil je ook weten welke organisaties samenwerken binnen het RMT? Kijk hiervoor en voor meer informatie op de website. Ook worden er binnenkort bijeenkomsten gehouden voor werkzoekenden, werkgevers en werknemers.

Werkloosheid in juni 2021 onder de 300.000

Er is een daling te zien in het aantal werklozen in Nederland. In juni was nog slechts 3,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat komt neer op 297 duizend mensen. De laatste keer dat het aantal werklozen in Nederland onder de 300 duizend zat, was in maart 2020. Het werkloosheidscijfer is op dit moment daarmee vergelijkbaar met de situatie van voor het begin van de coronacrisis.

Werkloosheid

Volgens de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos wanneer diegene geen betaald werk heeft, maar daar wel recent naar heeft gezocht en per direct beschikbaar is. Er wordt hierbij gekeken naar de bevolking tussen de 15 en 75 jaar.

Daling in werkloosheid

Gemiddeld is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden gedaald met 10.000 per maand. In dezelfde periode nam het aantal werkenden toe met 21.000 per maand, volgens het CBS. Aan het begin van de coronacrisis was het percentage werklozen 2,9 procent. Dit steeg tot augustus 2020 naar 4,6 procent. Daarna is een daling ingezet, die in juni 2021 nog steeds doorzet met een werkloosheidspercentage van 3,2 procent.

Ook daling in aantal WW-uitkeringen

Samen met de werkloosheid, daalt ook het aantal WW-uitkeringen. In juni waren dit er 11.300 minder dan in mei. We hebben hier te maken met een daling van 4,5 procent. Vooral onder jongeren is er een stevige daling in het aantal WW-uitkeringen te zien.

De daling in het aantal WW-uitkeringen is al vijf maanden gaande. Dit is er een gevolg van dat er meer WW-uitkeringen worden beëindigd dan ontstaan. Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal lopende WW-uitkeringen 20,7 procent lager. Ook voor het aantal WW-uitkeringen geldt dat dit voor het eerst lager ligt dan voor het begin van de coronacrisis.

Wilt u een werkloze aan werk helpen?

WSP Haaglanden helpt u graag met het vinden van een goede match.

De vijfde periode van NOW: 2 miljard euro aan voorschotten

UWV heeft in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen zo’n 837 duizend mensen in dienst. Tot nu toe heeft UWV 1,4 miljard euro aan voorschotten overgemaakt aan deze werkgevers. De sectoren horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening hebben de meeste NOW-toekenning gehad.

Lees hier de voorwaarden voor de vijfde periode NOW.

2 miljard euro aan voorschotten

Van de ruim 45.000 aanvragen voor de vijfde periode van NOW, zijn er 1.440 afgewezen. Zij voldeden niet aan de voorwaarden. Inmiddels hebben alle aanvragers van wie de aanvraag is toegekend de eerste termijn van het voorschot ontvangen. Zo’n voorschot wordt in drie termijnen betaald. Van de tweede en derde termijn is op dit moment een deel ook overgemaakt. De verwachting is dat UWV in totaal zo’n 2 miljard euro aan voorschotten overmaakt voor de vijfde periode NOW. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 51,7 procent.

Factsheet over de vijfde periode NOW

UWV heeft een factsheet voor de vijfde periode van de NOW gepubliceerd die inzicht geeft in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Daarnaast is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • De sectoren horeca en catering (14.674), overige commerciële dienstverlening (7.422) en detailhandel (5.388) hebben het grootste aandeel in NOW tijdens de vijfde aanvraagperiode;
  • Voor de sector horeca en catering is het voorschotbedrag het grootst (eerste termijn € 149 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 108 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 98 miljoen);
  • Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn het best vertegenwoordigd. In totaal zijn er 27.530 toekenningen gedaan aan dergelijke werkgevers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn slechts goed voor 292 toegekende aanvragen.

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf, 238 kB)

Vragen?

Loonkostensubsidie als u iemand uit de bijstand aanneemt

Het zijn onzekere tijden geweest, zowel voor u als werkgever als voor werknemers en werkzoekenden. Een grote groep mensen is in de bijstand terechtgekomen in de afgelopen periode. En daar zitten echt gemotiveerde professionals tussen!

Iemand uit de bijstand aannemen met loonkostensubsidie

Werkse! helpt werkgevers met het zoeken naar passend personeel dat op dit moment in de bijstand zit. En om ervoor te zorgen dat u als werkgever er ook voordeel aan heeft, krijgt u nu de eerste zes maanden gegarandeerd loonkostensubsidie (o.b.v. het minimumloon) als deze mensen langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest. Uw nieuwe medewerker krijgt een normaal salaris. Na een maand of vier wordt er gekeken of de loonwaarde van de medewerker lager dan 100% is. Is dit het geval, dan blijft u loonkostensubsidie ontvangen. Hiermee wordt het productieverlies van de medewerker gecompenseerd tot aan het minimumloon. U komt als werkgever in dat geval ook direct in aanmerking voor een no-riskpolis. Dit is een vergoeding van het UWV voor wanneer de medewerker ziek wordt. Zo ondervindt u er ook op de lange termijn geen nadeel aan als u een werknemer uit de bijstand aanneemt.

Lees meer hierover op de website van Werkse! Of neem direct contact op via 015-2151400 of wsp@werkse.nl.