Krapte in alle beroepsgroepen

krapte in alle beroepsgroepem

Al tijden is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In het twee kwartaal van dit jaar is deze krapte zo hoog opgelopen, dat er nu sprake is van krapte in alle beroepsgroepen. De Spanningsindicator van het UWV geeft dit weer. Helaas heeft de krappe arbeidsmarkt negatieve gevolgen voor de economie. Hier krijgen steeds meer mensen in Nederland mee te maken.

Tekorten aan personeel in alle beroepsgroepen

In de maanden april, mei en juni is er in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel opgetreden. Eerder was er in bepaalde beroepsgroepen, zoals reisbegeleiders, schilders & metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, nog geen sprake van krapte. Inmiddels is er ook hier sprake van personeelstekorten.

Vanaf april dit jaar is er een groei te zien in het aantal vacatures. Ten opzichte van dezelde periode vorig jaar is die groei 44%. Het aantal mensen met een WW-uitkering die recentelijk nog gewerkt hebben, is in dezelfde periode afgenomen met 31%. De conclusie is duidelijk: steeds meer vacatures en steeds minder beschikbare kandidaten om deze te vervullen.

Effecten van de krappe arbeidsmarkt

Steeds vaker heeft de krappe arbeidsmarkt effect op de economie en de welvaart in ons land. Sommige bedrijven moeten sluiten, niet alle treinen kunnen rijden en de wachtrijen op Schiphol en in de horeca rijzen te pan uit. Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV vertelt hierover: “Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen lijkt die relatie deels omgedraaid”. Bedrijven en organisaties hebben nu in alle branches last van krapte. Hierdoor wordt de economische groei beperkt. Ook heeft dit effect op voorzieningen als de zorg en het onderwijs. Door de tekorten komen verpleegkundigen en docenten extra onder druk te staan.

Werving van personeel in deze krapte

Het is veel werkgevers al duidelijk geworden dat de traditionele manier van personeelswerving niet meer werkt. Een intensievere manier van werven of het gebruik van andere wervingskanalen is in trek bij sommige werkgevers. Ook het bieden van andere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris of direct een vast contract, wordt door veel werkgevers gebruikt. Toch blijken ook deze methodes niet meer genoeg om personeel te vinden.

Het meest belangrijk op dit moment om vooral te zorgen dat bestaand personeel blij is en het bedrijf niet verlaat. Dit kan door het bieden van voldoende ontwikkeling, door aandacht te hebben voor vitaliteit, werkomstandigheden, flexibele werktijden en het verlagen van de werkdruk. Toch is dit niet het enige dat werkgevers kunnen doen. Ze kunnen ook anders kijken naar sollicitanten of kandidaten die beschikbaar zijn om een functie te vervullen. Denk hierbij aan het selecteren op vaardigheden in plaats van ervaring en/of opleiding. Wellicht heeft de medewerker nog scholing nodig, maar dit is wel de manier om toch personeel te vinden.

Hulp nodig met het zoeken van personeel?

Met behulp van HalloWerk of de inzet van praktijkleren kunnen wij u helpen aan personeel dat u wellicht niet zelf had gevonden, maar toch (eventueel na enige scholing) geschikt is voor de vacante functie.

‘Jongeren in de lift’, initiatief van MKB Den Haag

Jongeren in de lift

Al zeven jaar organiseert MKB Den Haag enkele keren per jaar, samen met Den Haag Werkt, ‘Jongeren in de lift’. Met deze bijeenkomsten wil de instantie een netwerk bieden aan jongeren die lastig aan werk kunnen komen. Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen de jongeren speeddaten met ondernemers uit de regio.

Speeddate jongeren en Haagse ondernemers

Voor het netwerkevent worden jongeren uitgenodigd die in het netwerk van de gemeente zitten. In de middag voor het event krijgen zij een sollicitatietraining. Dit gebeurt door medewerkers van Den Haag Werkt. Daarna mogen ze zichzelf ‘s avonds voorstellen aan ondernemers uit het netwerk van MKB Den Haag. Dit is erg spannend voor de jongeren en zij zijn dan ook erg zenuwachtig. Rob de Rooij, werkzaam bij Den Haag Werkt, vertelt: ‘Als de speeddates eenmaal begonnen zijn, zie je dat de jongeren steeds meer ontspannen. Ze kunnen bij iedere ronde steeds beter verwoorden wat hun dromen en ambities zijn. En die ondernemers blijken best aardige mensen te zijn.’

Ondernemers bieden hun netwerk aan

Het is niet per se de bedoeling dat ondernemers de jongeren een baan aanbieden naar aanleiding van de speeddate. Zij kunnen ook hun netwerk ter beschikking stellen aan de jongeren. En dit gebeurt ook regelmatig. De ondernemers komen er gedurende de avond achter dat de jongeren eigenlijk heel leuke mensen zijn, ondanks dat het ze niet is gelukt om een baan te vinden of een opleiding af te ronden. Ze zijn over het algemeen van mening dat deze jongeren een kans moeten krijgen, van de ondernemer of door iemand in hun netwerk.

Jongeren in de lift – juni 2022

Afgelopen juni vond er een editie van ‘Jongeren in de lift’ plaats op de nieuwe locatie van de gemeente Den Haag. Hier kregen zeven jongeren de kans om te speeddaten met ondernemers. Na de eerste ronde werden de ondernemers naar voren geroepen om de jongeren met wie zij hadden gesproken aan de rest van de groep voor te stellen. Daarna ging de speeddate verder. Aan het einde van de avond werden de jongeren één voor één naar voren geroepen om met de groep te delen wat zij vonden van de avond. Ook werd ze gevraagd welke afspraken zij hadden gemaakt, want daar draait het uiteindelijk om: vervolgafspraken.

Jongeren in de lift – april 2022

Roxana Tajvar, directeur van het Grand Hotel Amrath Kurhaus en bestuurslid van MKB Den Haag, was in april aanwezig bij het netwerkevent van april. Met twee van de aanwezige jongeren had zij een klik. Ze vertelt daarover: ‘Gino vertelde me dat hij in de toekomst graag een eigen café wil openen. Kubilay gaf aan graag in de keuken van een restaurant te willen werken. Ik gaf aan dat ze wel bij mij konden solliciteren. Ik gaf ze mijn kaartje en de volgende dag kreeg ik al een mailtje.’ Na de sollicatie konden beide jongens aan de slag. Gina is als ober en barman aan de slag gegaan in het restaurant. Kubilay werkt in de keuken. In het begin was er enige begeleiding nodig en moesten we even wennen. Inmiddels zijn ze enorm gegroeid en een onderdeel van het team. ‘Ik ben blij dat ik ze deze kans heb kunnen geven’, aldus Roxana.

Ook meedoen aan een speeddate van ‘Jongeren in de lift’?

Kabinet is bezig met plannen tegen arbeidsmarktkrapte

Plannen kabinet tegen arbeidsmarktkrapte

Aan het begin van de zomer heeft het kabinet gezegd te willen komen met plannen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Zij zijn hierin een duidelijk rol voor de overheid. Daarom hebben zij richtlijnen en acties opgesteld om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast komen zij ook met een oproep aan zowel werkgevers als werknemers. Op deze manier hoopt het kabinet samen de arbeidsmarktkrapte te kunnen beperken.

Oproep aan werkgevers én werknemers

Om te beginnen doet het kabinet een oproep. Van werkgevers vraagt het kabinet om betere arbeidsvoorwaarden te bieden en de huidige groep werkzoekenden te vinden door een andere inzet van werving. Door een betere inzet van innovatie kunnen zij ook de productiviteit van werknemers verhogen.

Aan de andere kant vraagt het kabinet van werknemers om gebruik te maken van de bestaande opleidingsmogelijkheden om zo breder inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Ook vraagt het kabinet aan werknemers om enkele uren per week meer te werken, voor zover dit mogelijk is.

Maatregelen tegengaan arbeidsmarktkrapte

Het kabinet heeft drie richtlijnen waar het op in gaat zetten. Dit zijn de volgende richtlijnen.

 1. Het verminderen van de vraag naar arbeid
 2. Het vergroten van het arbeidsaanbod
 3. Het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid

Als het gaat om de maatregelen van het kabinet, zetten zij in op de zes onderstaande acties.

 1. Technologie- en procesinnovatie stimuleren
 2. Inzetten op arbeidsaanbod
 3. Matches verbeteren
 4. Het werken van meer uren stimuleren
 5. Inzetten op leven lang ontwikkelen
 6. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren

Bij de uitvoering van deze acties houdt het kabinet in de gaten in welke branches de maatregelen het beste werken.

Op zoek naar passend personeel?

Heeft u ook last van de arbeidsmarktkrapte? Neem contact met ons op en wij helpen u met het zoeken en vinden van passend personeel.

Personeelstekort in beveiligingsbranche

Personeelstekort in de beveiligingsbranche, leerwerktrajecten de oplossing

In de beveiliging is de arbeidsmarkt op dit moment erg krap. Er zijn minder werkzoekenden dan er vacatures openstaan in de branche. Daarnaast is het aantal werkzoekenden met een beveiligingsberoep dat is ingeschreven in de WW het afgelopen jaar stevig gedaald.

De oorzaken van het personeelstekort

De reden hiervoor is mede te vinden in de coronacrisis. Deze zorgde ervoor dat veel beveiligingsmedewerkers werk hebben gevonden in een andere branche. Ook draagt de vergrijzing bij aan het tekort. Tot slot zorgt ook de lage uitstroom vanuit relevante opleidingen ervoor dat er weinig nieuwe beveiligingsmedewerker beschikbaar zijn.

Leerwerktrajecten in de beveiligingsbranche

Als werkgever in de beveiligingsbranche kan het UWV helpen bij het vinden van nieuw personeel. De inzet van leerwerktrajecten is in dit geval de oplossing. Werkgevers gaan in dit traject samen met UWV op zoek naar personeel die na een omscholingsperiode in aanmerking kunnen komen voor een baan in de beveiliging.

Opleiding tot boa

Samen met MB All zet UWV zich in om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een baan als boa. Het UWV werft de kandidaten, waarna MB All een selectieprocedure en screening houdt. Daarna worden de kandidaten in drie maanden tijd opgeleid voor het boa-getuigschrift. Tijdens de studie van de kandidaten behouden zij hun uitkering. Als ze de studie met goed gevuld hebben afgerond, krijgen ze van MB All een contract van zeven maanden. Als de werknemers goed presteren, krijgen ze daarna een contract voor de duur van twee jaar.

Opleiding tot beveiliger

Ook werkt het UWV samen met G4S. In deze samenwerking worden werkzoekenden gezocht om een opleiding tot beveiliger te volgen. Deze samenwerking is recentelijk uitgebreid naar de steden Utrecht, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Amsterdam.

Ook een leerwerktraject starten?

Praktijkleren is de manier om aan gemotiveerd personeel te komen dat staat te trappelen om het vak te leren.

MVO-award ‘De Gouden Kroon’ uitgereikt

De Gouden Kroon 2022

Vorige week is de MVO-award De Gouden Kroon 2022 uitgereikt door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Zij deed dit tijdens het Zomerevent van Werkwaardig, het MVO-platform van de omgeving Delft en Rijswijk. De door de vakjury gekozen winnaar is Harmen van der Laan. Hij wint met zijn drie bedrijven Fier Fietskoerier, PrintPlezier en KopieKoffie. Het publiek heeft Femke en Anne Kleijweg van Firma van Buiten.

Inclusie als de norm

In ‘De Brasserij’ zijn ruim 50 betrokken en en ondernemers uit de Delftse regio bij elkaar gekomen. Op deze gelegenheid mochten de 5 finalisten hun idee pitchen. Opvallend was hoe alle finalisten betrokken zijn met hun omgeving. Een omgeving waarin iedereen met elkaar samenwerkt en waarin inclusie de norm is. Het publiek kon vervolgens na het pitchen de winnaar van de publieksprijs kiezen.

De kroning met De Gouden Kroon

De uiteindelijke publiekswinnaar werd zoals gezegd Firma van Buiten. De kern van dat bedrijf is gastvrijheid, voor zowel de gasten als voor de deelnemers. Doordat de passie voor sociaal ondernemen zo duidelijk was tijdens de pitch, heeft het publiek deze ondernemer als winnaar gekozen. Na de uitreiking van de publieksprijs, was het tijd voor het ‘kronen’ van de winnaar volgens de vakjury. De Gouden Kroon 2022 is vervolgens uitgereikt aan Harmen van der Laan. Toch benadrukte de burgemeester tijdens de uitreiking dat ook de overige finalisten ‘kroonwaardig’ waren.

Positieve energie

Deze gedenkwaardige dag werd afgesloten met een borrel en een barbecue. Marja van Bijsterveldt sloot de dag af met een compliment voor alle aanwezigen: “Er staat een terras vol mensen met positieve energie en betrokkenheid bij de mensen en bij de stad Delft. Dat is enorm waardevol, want elk mens telt.”  

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De samenwerkende partners van WSP Haaglanden informeren je en helpen je om een vliegende start te maken met MVO.

Register NOW met gegevens toekenning NOW 1

register NOW

Omdat de overheid zo transparant mogelijk wil zijn met het publieke geld dat ze uitgeven, is er nu het register NOW. Hierin zijn de uitgekeerde tegemoetkomingen op basis van NOW opgenomen.

Definitieve toekenning NOW

Bij de aanvraag van NOW hield UWV altijd rekening met een verwacht omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming kon pas veel later worden berekend. Inmiddels is de aanvraagtermijn van de definitieve berekening voor NOW 1 gesloten. Deze betekening maakt UWV alleen als de werkgever dit aanvraagt. Vraagt de werkgever dit niet aan, moet hij sowieso de gekregen tegemoetkoming terugbetalen. Nu worden de definitieve toekenningen in het register getoond. Dit om zo transparant mogelijk te zijn over het uitgeven van het publiek geld.

De gegevens in het register NOW

Van de bedrijven die NOW hebben ontvangen, staan de volgende gegevens in het register:

 • De bedrijfsnaam
 • De vestigingsplaats
 • Het verstrekte voorschotbedrag
 • Indien van toepassing: het definitief vastgestelde subsidiebedrag

Updates

Het register wordt ter beschikking gesteld in PDF-formaat. Dit betekent dat het een momentopname is. UWV komt in juni 2023 met een update van het bestand.

RMT Haaglanden op Den Haag Onderneemt

RMT Haaglanden op Den Haag Onderneemt

We kijken met plezier terug naar het geslaagde event Den Haag Onderneemt van 31 mei 2022. Ook ons team was daar aanwezig en heeft de nodige gesprekken gevoerd met werkgevers over onze aanvullende dienstverlening. Daarnaast was het fijn om onze samenwerkingspartners daar te treffen, waaronder het SBB, ROC Mondriaan, VNO NCW, MKB Den Haag, het Ondernemersportaal Den Haag, het Leerwerkloket en vele anderen. Samen gaven we een podium aan de postcorona-arbeidsmarkt met onze informatie en tips.

We konden een drietal bedrijven met vacatures al direct linken met de accountmanagers van het WSP en … we zitten momenteel midden in de nabewerking van de overige gesprekken. Fijn om ook werkgevers op deze manier te kunnen helpen via om/bijscholing van hun medewerkers, praktijkleren in het mbo (incl. de praktijkverklaringen en certificaten), loopbaancoaching, taalondersteuning enz.  

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het RMT Haaglanden?

Den Haag Onderneemt, HalloWerk was erbij!

HalloWerk op Den Haag Onderneemt

31 mei 2022 was het eindelijk zover: Den Haag Onderneemt vond plaats! Veel ondernemers waren op dit mooie event aanwezig en maakten kennis met HalloWerk!

Bezoekers konden HalloWerk niet alleen vinden op de netwerkmarkt, er was ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de twee breakoutsessies van HalloWerk. Werkgevers die mee hebben gedaan aan de breakoutsessie hebben een demo gekregen van het online matchingsplatform HalloWerk en konden vervolgens hun vragen stellen.

HalloWerk is het digitale matchingsplatform van gemeente Den Haag, Rotterdam en Amsterdam dat werkzoekenden met een uitkering van gemeenten en werkgevers met vacatures direct met elkaar in contact brengt. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld!

In HalloWerk kunnen werkgevers hun vacatures plaatse. “Mits ze bereid zijn iets extra te doen voor deze groep werkzoekenden” zegt Tonny Berend, programmanager bij HalloWerk. “We zoeken werkgevers met een sociaal hart die voorbij het geijkte cv durven te kijken. De kandidaten hebben vaak wel de kwaliteiten en competenties voor een vacature, maar missen een goed gevuld cv met de gevraagde diploma’s. Of een kandidaat heeft bijvoorbeeld net even wat extra begeleiding en training nodig. Het vraagt wellicht van de werkgever om buiten de kaders te denken als het gaat om het schrijven van vacatureteksten: hoe beter de werkgever omschrijft wat hij te zoeken en te bieden heeft, hoe groter de kans op een HalloWerk match.”

Meer weten over HalloWerk?

Verrassende oplossingen voor personeelstekort

Kersten Hulpmiddelen inclusie

Op een andere manier kijken naar kandidaten kan verrassende mogelijkheden opleveren. Kersten Hulpmiddelen weet dit als geen ander. “Wanneer ons wordt gevraagd waarom je als bedrijf iemand met een arbeidsbeperking in dienst zou nemen, dan is mijn wedervraag: waarom niet?”, vertelt Jeroen de Vries, supervisor logistiek bij Kersten Hulpmiddelen.

Breed zoeken

 “We zetten vacatures breed uit, bij onder meer UWV, gemeenten, WerkgeversServicepunten en een samenwerkingspartner als Werkpad, die, net als UWV mensen met arbeidsbeperking ondersteunen in hun vaak moeizame zoektocht naar een baan’, vertelt De Vries.

De kandidaten die door een van de organisaties worden aangedragen, worden altijd uitgenodigd voor een gesprek. De arbeidsmarkt is krap, maar er zijn nog steeds mensen die geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Verrassende mogelijkheden

“Wij kijken niet naar leeftijd, niet naar iemands achtergrond,” zegt De Vries. ‘Wij kijken in de eerste plaats wat iemands mogelijkheden zijn en hoe we hem of haar het beste zouden kunnen laten functioneren. Het gaat uiteindelijk om de persoon. Dat pakt verrassend vaak goed uit, zoals bij Edson Lacroes die door UWV werd voorgedragen voor de vacature van reiniger hulpmiddelen.”
De Vries vertelt ook over een vrouw die al jaren tevergeefs op zoek was naar een baan. Uiteindelijk kwam zij in dienst bij Kersten Hulpmiddelen als reiniger. Na twee dagen had De Vries het al gezien. “Zij bleek zo handig dat we haar hebben opgeleid tot monteur.”

Regelingen vanuit gemeenten en UWV

“We hebben iemand in dienst die kijkt wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren en, indien nodig, ook hun leidinggevenden bijstaat met raad en daad”, vervolgt De Vries. “Soms zijn er wat extra aanpassingen nodig. Zoals bij een jonge man die slechthorend is. Hij kreeg een jobcoach die ook als tolk optrad, zijn taken werden uitgeschreven en voor de uitleg van de werking van technische hulpmiddelen werden pictogrammen gemaakt. UWV had eerder al een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan en besloot op basis daarvan de helft van de loonkosten voor haar rekening te nemen.”

Sociale genen

“Het is een bewuste keuze om mensen met een andere achtergrond kansen te bieden. Iemands fysieke of psychische beperking is voor ons geen drempel, maar een uitgangspunt van waaruit we kijken of een functie passend is, of passend te maken is”, vertelt De Vries. Kersten Hulpmiddelen behoort tot de tien procent meest inclusieve bedrijven van Nederland. Het zit in de genen van het bedrijf dat in 1987 werd opgericht door Ambrous Kersten. Een familielid in een rolstoel opende hem de ogen. Van nabij zag Kersten hoe lastig het voor hem was om een baan te vinden, alleen omdat hij een handicap had. Het bedrijf begon met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels werken er zo’n 580 mensen bij Kersten Hulpmiddelen. Ruim 10% heeft een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen die UWV en gemeenten kunnen bieden voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking vindt u op onze pagina Regelingen en subsidies.

NOW 8: ruim 30.000 ondernemers hebben 1,2 miljard euro ontvangen

De achtste periode van de NOW was de laatste periode. Deze liep van januari tot en met maart 2022. In deze periode zijn er nog ruim 30.000 aanvragen goedgekeurd. Deze aanvragen zijn in totaal goed geweest voor betaling van rond de 586 duizend werknemers. Het totale voorschotbedrag van NOW 8 was 1,2 miljard euro. Net als in eerdere perioden van de NOW, is ook hier het grootste gedeelte van de toekenningen (37 procent) gegaan naar de sector horeca en catering.

Factsheet UWV

UWV heeft een factsheet gemaakt waarin de toekenning van de NOW 8 per sector, arbeidsmarktregio, gemeente en bedrijfsomvang uiteen worden gezet. Een aantal opvallende punten zijn de volgende:

 • Met 11.159 toekenningen heeft de sector horeca en catering het grootste aandeel in de achtste periode van de NOW. Daarop volgen de overige commerciële dienstverlening en de detailhandel, met respectievelijk 4.694 en 4.568 toekenningen.
 • Ook voor wat betreft de hoogte van het toekenningsbedrag staat de sector horeca en catering bovenaan met 103 miljoen euro. Net als bij de vorige categorie, staat ook hier de commerciële dienstverlening op nummer twee (met 66 miljoen euro). Op de derde plek staat hier vervoer en logistiek met 47 miljoen euro.
 • Werkgevers met minder dan tien werknemers hebben het grootste aandeel in de toekenningen. Het gaat om 18.141 toekenningen in totaal. Werkgevers met meer dan 250 werknemers hebben ‘slechts’ 188 toekenningen.
 • De top 3 arbeidsmarktregio’s met meeste toekenningen ziet er als volgt uit: 1. Groot-Amsterdam, 2. Rijnmond, 3. Midden-Utrecht.

Berekening definitieve tegemoetkoming NOW 3 t/m 7

Per 1 april is de NOW gestopt, maar dit betekent niet dat de afhandeling daarmee ook gestopt is. Voor de eerste en tweede periode van de NOW kunt u inmiddels geen definitieve berekening meer aanvragen. Voor de derde tot en met de zevende periode kan dit nog wel. Heeft u een tegemoetkoming gekregen van de NOW in (een van) deze periodes? Vraag dan de definitieve berekening aan! Doet u dit niet, dan moet u sowieso het gehele bedrag terugbetalen.