Individueel maatwerk nodig volgens Haagse wethouder Kavita Parbhudayal

Noodzaak individueel maatwerk volgens Haagse wethouder Kavita Parbhudayal

Volgens de Haagse wethouder van Werk, Wijken en Dienstverlening laten sociaal ondernemers al jaren zien dat het mogelijk is om mensen met een arbeidsbeperking kansen te geven op de arbeidsmarkt. In de huidige arbeidsmarkt, waarin personeelskrapte eerder regel dan uitzondering is, kunnen andere werkgevers hiervan leren. Maar hoe?

Jobcarving en functiecreatie

Een werkgever moet maatschappelijk betrokken zijn en beschikken over creativiteit en flexibiliteit om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast is er een rol voor de gemeente weggelegd in dit proces. Het zorgen voor bewustwording bij en ondersteuning voor werkgevers is hier een voorbeeld van. Door jobcarving en functiecreatie toe te passen, kan de gemeente werkgevers laten zien welke functies of taken zij kunnen aanbieden aan de potentiële werknemers.

Integrale benadering vanuit de gemeente nodig

Als de gemeente iemand aan het werk heeft geholpen, dan stopt het traject niet. Deze nieuwe werknemers hebben namelijk nog steeds begeleiding nodig. Vaak gaat dat verder dan alleen werkgerelateerde begeleiding. Er is niet zelden sprake van een gebrekkige gezondheid, schulden en/of een problematische gezinssituatie. Deze problematiek bemoeilijkt het re-integratieproces, waardoor ook hier aandacht aan moet worden besteed. Een integrale benadering is dus noodzakelijk en dat is maatwerk. Steeds vaker pakt de gemeente de regie in dit soort situaties door slimme verbindingen te leggen met de partners in de stad.

“Onze kandidaten hebben nu eenmaal soms een beperking of rafelrand: perfectie bestaat alleen in dromenland.”

Kavita Parbhudayal (VVD)

Realistische wensen van de werkgevers

Daarnaast moeten werkgevers zorgen dat ze realistische wensen en verwachtingen hebben van de werknemers. Geen van de kandidaten is namelijk perfect. Daarnaast zullen zij kritisch naar de eigen organisatie moeten kijken. Met creativiteit en flexibiliteit ontdekken zij dan waar kansen liggen binnen de organisatie.

Wilt u kijken of uw organisatie geschikt is voor jobcarving of functiecreatie?

Wij gaan graag met u in gesprek en staan u gedurende de gehele periode bij.

Lees de originele column van Kavita Parbhudayal op opnaarde100000.

Baankans! voor mensen met een langdurige uitkering

Baankans! - in eigen tempo op weg naar droombaan

In Den Haag Zuidwest is het project Baankans! van start gegaan. Dit project geeft mensen met een langdurige uitkering of nieuwkomers een kans om een baan te vinden of een opleiding te gaan volgen. Er wordt niet naar cv of ervaring gekeken, maar naar de motivatie van de kandidaat.

Haagse samenwerking

Voor het project Baankans! hebben buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers de samenwerking gezocht. Dit alles om inwoners van Den Haag met een langdurige uitkering perspectief te geven op een baan en een opleiding. Kiran Lachman, projectcoördinator van Stichting Social Club Den Haag vertelt: ‘Het bijzondere aan Baankans! is dat het mensen op een veilige en vertrouwde wijze en vooral in hun eigen tempo helpt om daarvoor de eerste stappen te zetten.’

Baankans! is toegankelijk

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk drempels zijn, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij een buurtorganisatie in hun eigen wijk. Daar vindt vervolgens ook het eerste gesprek met Baankans! plaats. ‘De deelnemers bepalen helemaal zelf hun tempo en mogen zelf aangeven wat ze willen doen’, legt Lachman uit. Na het gesprek met de coach van Baankans! wordt de deelnemer in contact gebracht met een sociaal ondernemer die meedoet met het project.

Direct beginnen

Als de deelnemer wil, kan hij of zij al direct voor een aantal uren in de week beginnen met werken. De uren worden vervolgens langzaam uitgebouwd. Kiran Lachman voegt hieraan toe: ‘Ze kunnen ook certificaten en diploma’s halen. Mensen worden gedurende het hele traject begeleid om zo stapjes te kunnen maken naar een vaste baan. De deelnemer bepaalt uiteindelijk zelf wanneer hij of zij het aandurft om uit de uitkering te stappen.’

Pilot

Op dit moment is Baankans! nog een pilot. Stichting Social Club Den Haag heeft als doel om in 2023 met ongeveer 50 mensen een intakegesprek te houden. Belangrijk voor deze fase van het project is om te kijken of ze de juiste lijntjes uit hebben staan de juiste diensten kunnen verlenen. Na afloop van de pilot moet duidelijk zijn hoe dit project ook elders (in Den Haag) ingezet kan worden.

Bedrijven in samenwerking met Baankans!

Op dit moment werkt Baankans! samen met verschillende sociale ondernemers die banen aanbieden in horeca & hospitality, bouw, (auto)techniek, fashion & design, glazenwasserij, schoonmaak, administratie en verkoop. Ook zijn ze nog in gesprek met andere bedrijven. Is dit wellicht ook iets voor uw onderneming?

Lees het originele artikel in de Posthoorn.

UWV: krapte op arbeidsmarkt heeft hoogtepunt bereikt

De Spanningsindicator van UWV geeft aan dat het hoogtepunt van de krapte op de arbeidsmarkt bereikt lijkt te zijn. In Q3 van 2022 was te zien dat de spanning op de arbeidsmarkt licht afnam. We zagen het aantal WW’ers dalen en voor het eerst sinds lange tijd nam het aantal openstaande vacatures af. Dit was voor het eerst sinds eind 2020, toen de arbeidsmarktkrapte begon op te lopen.

De afnemende krapte

Al meerdere kwartalen in 2022 zagen we dat het aantal werkzoekenden afnam. Voor het eerst sinds eind 2020 was er in Q3 van 2022 ook sprake van een afname van het aantal openstaande vacatures. Er werden 5,8% minder vacatures gemeten in de periode van juli t/m september 2022. Het aantal personen waarvan de WW-duur was versteken, daalde met 4,2% in dezelfde periode.

Nog steeds krapte op de arbeidsmarkt

Dat de krapte iets is afgenomen, wil niet zeggen dat er geen krapte meer is. De krapte is nog steeds historisch te noemen. Werkenden en werkzoekenden hebben nog steeds ruime keus op de arbeidsmarkt. Toch lukt het helaas niet iedereen om gemakkelijk een nieuwe baan te vinden. Voor deze, maar ook voor anderen, is het soms goed om een ander beroep te kiezen. Dit komt de loopbaanontwikkeling en het werkplezier vaak ten goede.

Overstappen naar een ander beroep

UWV stelt periodiek een lijst op met overstapberoepen. Op deze lijst, ter inspiratie voor anderen, staan beroepen waar in de afgelopen jaren veel mensen naar overgestapt zijn en die nog steeds voldoende kansen op werk bieden. Ook staat hierbij van welke beroepen de overstappers kwamen, omdat vaak in beide beroepen dezelfde vaardigheden nodig zijn. In sommige gevallen is wel een aanvullende opleiding nodig.

Een (leer)plek bieden aan iemand die wil overstappen?

Wij begeleiden u van begin tot eind in dit proces. U hoeft alleen contact met ons op te nemen.

MVO bij Reinier de Graaf ziekenhuis

MVO bij Reinier de Graaf via Werkse!

Het Reinier de Graaf ziekenhuis zocht tijdelijk iemand om licht administratief werk op de personeelsafdeling te doen. Ze benaderden onze partner Werkse! hiervoor, omdat dit werk heel goed gedaan kan worden door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Digitaliseren

In de coronatijd was het belangrijk om versneld te digitaliseren, zodat de medewerkers ook vanuit huis bij de nodige formulieren konden. Het Reinier de Graaf ziekenhuis zocht daarom iemand die kon scannen en de scans op een logische manier kon opbergen.

Skills van het gamen

Nadat de vraag bij Werkse! was neergelegd, handelde Werkse! snel en stuurde meerdere kandidaten op gesprek bij het ziekenhuis. Uiteindelijk is Najat geselecteerd om het werk uit te voeren. De keuze viel op haar vanwege het getoonde commitment en haar ervaring met gamen. Jette Valentijn, teamleider bij het Reinier de Graaf ziekenhuis, zegt hierover: ‘Ze vertelde ook dat ze van gamen hield. “Dan is ze niet bang om knoppen in te drukken,” dacht ik bij mezelf.’

Najat groeit door

Inmiddels is Najat al een tijdje aan het werk bij het Reinier de Graaf ziekenhuis en is haar contract verlengd! Ze vertelt hierover: ‘Voor mij was het een verrassing; ik had niet gedacht dat ik zou worden aangenomen omdat ik dit werk nog nooit had gedaan. Van tevoren was ik bang niet geaccepteerd te worden. Maar ik heb behulpzame collega’s en steun van mijn leidinggevende.’ Najat voert nu ook meer werkzaamheden uit dan alleen het digitaliseren. ‘Ik print en verstuur brieven en arbeidscontracten nadat ze getekend zijn. En dan boek ik ze in. Dat vind ik het allerleukste van het werk’, legt Najat uit.

Tevreden werkgever

Jette: ‘Najat werkt heel precies. Ze doet alles naar tevredenheid, maakt weinig fouten. Ze durft zichzelf te zijn en past hier helemaal.’ Najat vult aan: ‘Ik heb echt plezier in mijn werk en word ook aangemoedigd door mijn collega’s.’ ‘Mijn taal is niet zo perfect. Dat wordt soms gecorrigeerd. Ik heb veel zakelijke woorden geleerd,’ zegt Najat. ‘Ik voel me hier op mijn gemak. Het is of ik er al jaren werk. Ik heb veel geleerd over digitale programma’s en systemen zoals Excel. Ik ben nu trots op mezelf.’

Wilt u ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen?

De zorgen van werkgevers voor 2023

UWV heeft een werkgeversonderzoek uitgevoerd onder 2.000 werkgevers. Hieruit blijkt onder andere dat werkgevers een hogere werkdruk ervaren door de krapte op de arbeidsmarkt. Tweederde van de werkgevers geeft daarnaast aan dat ze veel moeite hebben met het vervullen van vacatures. Tot slot leven er onder werkgevers ook zorgen over de stijgende energieprijzen en de kosten van grondstoffen.

Werkdruk en vervullen vacatures

Bij ruim de helft van de ondervraagde werknemers is de werkdruk het afgelopen jaar gestegen. 93% van de werkgevers verwacht zelfs dat de werkdruk volgend jaar gelijk zal blijven of nog verder zal stijgen. Dit houdt natuurlijk verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Tweederde van de werkgevers geeft aan dat vacatures minder snel te vervullen zijn. Bijna de helft van de werkgevers verwacht dat dit volgend jaar nog moeilijker zal worden.

Perfecte kandidaat of toch niet?

Opvallend is dat de meeste werkgevers, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog niet breder kijken naar het vervullen van vacatures. Slechts iets meer dan een derde van de werkgevers neemt inmiddels personeel aan dat niet geheel voldoet aan de kwalificaties. Ongeveer 16% van de werkgevers neemt nu personeel aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is zonde, omdat het een grote groep werkzoekenden betreft die met een beetje meer begeleiding prima past binnen de bestaande vacatures. Daarnaast kan deze groep werkzoekenden ook bepaalde werkzaamheden van bestaand personeel overnemen, zodat deze meer tijd en ruimte hebben voor andere zaken.

Breder kijken met het vervullen van vacatures?

WSP Haaglanden of het UWV kan u als werkgever helpen wanneer u breder wilt kijken bij het vervullen van uw vacatures. Als er scholing of certificaten nodig zijn, dan staat WSP Haaglanden of het UWV voor u klaar voor advies en ondersteuning. Een traject binnen praktijkleren kan dan bijvoorbeeld een oplossing zijn.

Mijlpaal: 1.000 x inzet RMT Haaglanden

1000 x inzet RMT Haaglanden

Deze maand was het zover en heeft het Regionaal Mobiliteitsteam meer dan 1.000 keer aanvullende dienstverlening ingezet. Een mijlpaal die we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Want hiermee maakten we samen met de professionals van de partners  het verschil voor vele kandidaten en werkgevers. Zo hielpen we werkzoekenden, met ontslag bedreigde werknemers of heroriënterende zzp’ers aan het werk. Vaak met behulp van scholing. Werkgevers die (tijdelijk afscheid) moesten nemen van hun medewerkers, hielpen we om hun medewerkers naar ander werk te begeleiden. Of om hun huidige medewerkers te behouden.

Hybride event met praktijkvoorbeelden

Begin 2023 zullen we tijdens een hybride event een aantal kandidaten, werkgevers en professionals een podium geven om hun praktijkvoorbeelden met ons te delen. Samen met alle partners van het RMT Haaglanden vieren we dan deze mijlpaal, maar kijken ook vooruit. Binnenkort meer hierover.

Mijlpaal dankzij sparren met collega-professionals; bedankt!

Graag willen we onze collega-professionals van alle partners bedanken. Want door samen met hen te sparren, konden we de kandidaten aanvullende dienstverlening bieden richting werk. Als een van de partners van RMT Haaglanden iets niet kan bieden vanuit de voorliggende voorziening, mag het RMT Haaglanden dit namelijk inkopen via de andere partners en aanvullend bieden. Dit noemen we ontschotte dienstverlening. Is een aanbod ook niet verkrijgbaar bij de partners, dan mag het RMT Haaglanden dit aanbod extern inkopen. En dat deze aanpak werkt, bewijst onze mijlpaal van 1.000 x inzet.

Bij RMT Haaglanden gaat het om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. Denk hierbij aan loopbaancoaching, om- en bijscholing, praktijkleren in het mbo, praktijkverklaringen, werkfittrajecten, advies, gerichte doorverwijzing en bijvoorbeeld taal- digivaardigheid- en rekentrainingen. Maar ook de inzet van maatwerkbudget kan voor vele kandidaten het verschil maken.

Meer weten over het RTM Haaglanden en de partners? Kijk op www.rmthaagland.nl , volg ons op LinkedIN: https://bit.ly/3tMhGmV of bel 085 4015984.

Er is nog voldoende onbenut arbeidspotentieel

Onbenut arbeidspotentieel nog steeds te vinden

Voor het werkgeversmagazine van Den Haag Werkt werd Remco Herfst, manager regionale samenwerking van de arbeidsmarktregio Haaglanden, geïnterviewd. Hij benadrukt in dit interview dat er inderdaad een krapte is op de arbeidmarkt. Maar tegelijktijd benoemt hij ook heel duidelijk dat er een nog twee groepen onbenut arbeidspotentieel bestaan. ‘Als we die mensen een kans geven, dan valt het met die krapte best mee’, vertelt Remco Herfst.

Mensen met een (arbeids)beperking

Het is iedereen opgevallen dat mensen die zelf hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt op dit moment lastig te vinden zijn. Dat wil niet direct zeggen dat er dus helemaal geen personeel te vinden is. Er is een grote groep mensen met problemen (psychisch, fysiek of financieel), met een arbeidsbeperking of met een drukke agenda in verband met bijv. mantelzorg. Deze groep mensen is niet van het ene op het andere moment in een bestaande baan te plaatsen. Maar dit betekent niet dat ze daarom helemaal geen bijdrage kunnen leveren aan uw bedrijf.

Werklozen die niet actief werk zoeken

Daarnaast bestaat er een groep mensen die geen uitkering van de gemeente ontvangt en daarnaast ook niet actief op zoek zijn naar werk. Zij hebben bijvoorbeeld een werkende partner. Deze groep mensen is niet in beeld bij de arbeidsmarktregio, maar ook dit wil niet zeggen dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt.

Mensen uit deze groepen inzetten op de arbeidsmarkt

Hierboven beschreven we twee groepen van onbenut arbeidspotentieel. Remco Herfst zegt hierover: ‘Werkgevers kunnen prima putten uit deze vijver, in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld door hun werkprocessen eens goed tegen het licht te houden. Kan ik mijn productie misschien net iets anders organiseren, zodat ik iemand van dat onbenutte arbeidspotentieel een kans kan geven? Dan heb ik mijn personeelsproblemen opgelost en maken we samen de arbeidsmarkt een stukje inclusiever.’

Een mooi voorbeeld

Hoe kunt u op een gemakkelijke manier bovenstaande groepen inzetten in uw bedrijf? Remco Herfst een mooi voorbeeld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Op het ministerie was het tot voor kort de gewoonte dat ambtenaren steeds helemaal naar de lobby kwamen om hun bezoek op te halen en weg te brengen. Soms waren zij dan zomaar twee keer tien minuten onderweg. Dat kan slimmer, was de gedachte. En dus zijn er enige tijd geleden drie nieuwe medewerkers aangenomen die vallen onder de Banenafspraak. De drie medewerkers brengen bezoek naar de juiste ambtenaren in het pand en halen dat bezoek ook weer op. Functiecreatie noemen we dat.’

Functiecreatie

Een nieuwe functie creëren door te kijken hoe werkzaamheden net iets anders en zelfs beter kunnen worden verricht binnen een bedrijf. Natuurlijk is dat best lastig. Daarom kan een externe blik helpen. We hebben goed nieuws: die externe blik gaan wij leveren! We hebben experts die met u kunnen meedenken om te kijken wat er mogelijk is binnen uw onderneming. Samen met u kijken de experts welke werkzaamheden verricht moeten worden. Daarbij laten we het kijken naar ‘functies’ wat meer los en kijken we op welke manieren de werkzaamheden verricht zouden kunnen worden. En dan blijkt dat er meestal genoeg opties zijn!

Hulp nodig met functiecreatie?

Veel vakmensen nodig voor behalen klimaatdoelstellingen

vakmensen nodig voor behalen klimaatdoelstellingen

UWV heeft een analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat er 48.000 vacatures openstaan voor vakmensen die een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie. Het gaat dan om beroepen die nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie, het toepassen van slimme laadpalen en het in goede staat houden of uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Openstaande vacatures

Voornamelijk ontwerpers, architecten en analisten van ict-systemen, elektriciens, installatiemonteurs voor zonnepanelen en laadpalen en voor werkvoorbereiders en calculatoren in bouw en installatietechniek zijn nodig op dit moment. De in totaal 48.000 vacatures staan open voor het tweede kwartaal van 2022. De grootste groep vacatures staat open voor ontwerpers, architecten en analisten van ICT-systemen. Het gaat hier in totaal om 6.100 vacatures.

De energietransitie

De voornaamste reden voor de energietransitie is de verplichting om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Het opwekken van duurzame stroom door het gebruik van zonnepanelen en windturbines is de manier waarop Nederland dit wil bereiken. Hiervoor zal een nieuwe energie-infrastructuur opgezet moeten worden. Ook zal de bestaande infrastructuur vooral moeten worden uitgebreid. Deze wijzigingen vragen veel mensen met (elektro)technische kennis en ervaring. Toch zijn dat niet de enige beroepen die hiervoor nodig zijn. Ook ict’ers en overheidsfunctionarissen spelen een belangrijke rol bij de energietransitie.

Personeel zoeken

UWV heeft uiteengezet welke werkzaamheden en beroepen nodig zijn voor het uitvoeren van de klimaatregelingen van de klimaattafel Energiesysteem. Daarnaast heeft UWV uitgewerkt welke kennis en competenties daarvoor nodig zijn. Branches kunnen daardoor duidelijker communiceren over welke mensen zij nodig hebben en welke kennis en competenties deze personen moeten hebben. UWV toont hiermee ook aan dat opleidingen en omscholingstrajecten naar een klimaatbaan daadwerkelijk de kans op een baan vergroten.

Omscholing met behulp van praktijkleren

Met de inzet van praktijkleren kan iemand die nog niet de juiste kennis of vaardigheden bezit, deze opdoen in de praktijk. Zo heeft de werkgever vanaf het begin af aan handjes om te helpen. Na een korte leerperiode heeft de werkgever dan zelfs volwaardig gekwalificeerd personeel. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf?

Kennisbank van HaaglandenInZicht geüpdatet

Kennisbank HaaglandenInZicht geüpdatet

Op het platform HaaglandenInZicht worden alle data op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties verzameld. Deze data worden niet alleen gedeeld, maar ook gebundeld, met elkaar in verband gebracht en geduid.

Thema’s in de kennisbank

Deze maand is de kennisbank op HaaglandenInZicht bijgewerkt. De publicaties en rapporten zijn verdeeld over de thema’s Leven Lang Leren, Diversiteit, Energietransitie, Circulaire economie, Arbeidsmigratie en Digitalisering.

Data voor relevante inzichten

Binnen de verschillende thema’s worden belangrijkste (externe) onderzoeken en artikelen die over een bepaald arbeidsmarktthema verschenen zijn, verzameld. Hierdoor kan de informatie, vooral door regionale beleidsmakers, relevante inzichten opleveren en ondersteunen bij het analyseren en succesvol aanpakken van lokale en regionale arbeidsmarktvraagstukken.

De kennisbank bekijken?

Neem zelf een kijkje in de bijgewerkte kennisbank van HaaglandenInZicht!

Kabinet: 1,2 miljard euro ter versterking leer- en ontwikkelcultuur

Leer- en ontwikkelcultuur voor volwassenen stimuleren

De kenniseconomie moet beschermd worden en de arbeidsmarkt in Nederland moet toekomstbestendiger worden. Om dit voor elkaar te krijgen, is het zaak om leren en ontwikkelen voor volwassenen te stimuleren. Dit helpt mensen om hun huidige baan te behouden, verder te groeien of om een nieuwe baan te vinden. Daarom trekt het kabinet hier 1,2 miljard euro voor uit.

Veranderende arbeidsmarkt

Dertig jaar werken voor dezelfde werkgever is niet meer van deze tijd. De veranderingen die dit met zich meebrengt vereist inzet van zowel werkenden, werkgevers en opleiders. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) komt hierbij kijken. Door werknemers biedt dit een aantal voordelen, zoals waardering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt, persoonlijke groei en meer plezier op het werk. Maar ook voor werkgevers heeft dit positieve kanten. Hierdoor is het vinden van gekwalificeerd personeel, het behouden van huidig personeel en het verhogen van de productiviteit gemakkelijker. Goed werkgeverschap en daarmee dus het stimuleren van ontwikkeling van werknemers, draagt volgens de SER bij aan een kansrijke aanpak voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Ook biedt het mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie en de vergrijzing goed door te komen.

Aantal lerende volwassen daalt

Het belang van blijven leren en ontwikkelen is duidelijk. Toch is dit niet terug te zien in de cijfers met betrekking tot cursusdeelname van volwassenen. Tussen 2017 en 2020 is de cursusdeelname van volwassenen namelijk gedaald. Dit ging van 54% naar 51%. Ook is de afgelopen jaren te zien dat er minder wordt geleerd op (en van) het werk. Het gaat vooral om praktisch geschoolden, die minder vaak een leer- of ontwikkeltraject volgen. Daarnaast is te zien dat er binnen het mkb vaak minder mogelijkheden zijn voor uitgebreide leer- en ontwikkeltrajecten.

‘Veel Nederlanders hebben nog nooit een cursus gevolgd. Zij hebben misschien meer nodig om te weten waar ze moeten beginnen.’

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Kabinet trekt 1,2 miljard euro uit voor de leer- en ontwikkelcultuur

De hierboven omschreven uitdagingen hebben het kabinet ertoe aangezet om 1,2 miljard euro vrij te maken om leren en ontwikkelen onder volwassenen te stimuleren. Dit wordt als volgt verdeeld:

  • 500 miljoen euro binnen STAP-budget voor mensen met maximaal een mbo-4-diploma.
  • 392 miljoen euro (deels voorwaardelijk) voor het ontwikkelen van scholingsaanbod gericht op de energietransitie.
  • 210 miljoen euro voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het mkb.
  • 50,5 miljoen euro naar stimulering van taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden.

Deze laatste drie categorieën worden gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Daarnaast wordt er vanaf 2023 structureel 15 miljoen euro geïnvesteerd, zodat de gemeenten zich kunnen inzetten voor het aanpakken van laaggeletterdheid.

Samenwerking vereist voor de doelstellingen rond LLO

Het kabinet kan de verandering niet alleen bewerkstelligen. De inzet van werkgevers, werkenden, werkzoekenden, sociale partners, sectoren, O&O fondsen, publieke & private opleiders, regionale arbeidsmarktpartijen, publieke uitvoerders en andere betrokkenen zijn hierbij nodig. Het kabinet vraagt daarom de medewerking van deze partijen om er samen voor te zorgen dat LLO vanzelfsprekend wordt. Een goed functionerende arbeidsmarkt is tenslotte gunstig voor ons allemaal.

‘De meeste mensen spenderen een groot deel van hun leven op het werk. Dat is goed voor onze persoonlijke ontplooiing, ons sociale netwerk en ons gevoel van (eigen) waarde. Om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is blijven leren, en je ontwikkelen, belangrijk.’

Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland

Wilt u personeel laten bijscholen of hun vaardigheden laten vastleggen?

Praktijkleren kan voor u de oplossing zijn!