Patijnenburg start met succesvolle match in HalloWerk!

Bij HalloWerk! ligt de nadruk op motivatie en inzet in plaats van op het traditionele cv. Zo kan een werkgever direct zien wat iemand wil én wat hij of zij kan. Omdat werkgevers ook toegang hebben tot HalloWerk! kunnen zij de juiste kandidaten vinden voor hun openstaande vacatures. Werkfitte kandidaten worden uitgenodigd om een profiel aan te maken op HalloWerk!

Patijnenburg
Ook Patijnenburg is gestart met HalloWerk! En daar is al een heel mooie match gemaakt tussen een werkgever en een werkzoekende. Deze kandidaat had een minimaal arbeidsverleden, maar hij wilde heel graag aan de slag. Hij had gewoon een kans nodig. Begin maart maakte hij samen met enkele medewerkers van Patijnenburg een mooi profiel aan op HalloWerk! Hierin gaf hij aan wat hij kan en wat hij graag zou willen.

Verhuizer
Via een accountmanager in regio Haaglanden werd hij benaderd voor een vacature als verhuizer. Dit zag de kandidaat zeker zitten! Half maart werd een proefplaatsingsovereenkomst getekend zodat hij direct aan de slag kon. Dit was wel midden in de coronacrisis, er waren daarom minder verhuizingen. En de anderhalvemeter maatregel maakte het er ook niet eenvoudiger op. Desondanks werkte hij de hele maand, alleen niet fulltime. Blijkbaar kreeg de werkgever toch een goed beeld van hem want hij is met vlag en wimpel voor de proefplaatsing geslaagd. Van de drie kandidaten die een proefplaatsing kregen heeft alleen deze kandidaat het contract binnengesleept. De werkgever was en is erg enthousiast over hem.

Samenwerking
Deze eerste plaatsing vanuit HalloWerk! is geweldig, alleen was het resultaat niet zo goed geweest zonder de fijne samenwerking met de gemeente Den Haag. De accountmanager van Den Haag Werkt plaatste de vacature op HalloWerk! en zo is hij aan het werk gegaan. In deze lastige tijd zal hij nog niet fulltime werken, maar zodra het weer drukker wordt zullen de uren worden opgebouwd. Dit betekent dat deze nieuwe werknemer volledig zelfstandig voor zijn gezin kan zorgen. Wat een geweldig resultaat. Bedankt HalloWerk! en bedankt Suleyman Korkmaz van Den Haag Werkt.

Doorontwikkeling HalloWerk vergroot kansen werkzoekenden

Door de corona-uitbraak melden meer mensen zich bij de gemeente voor steun. ZZP´ers, mensen die hun baan verliezen en jongeren, vormen een grote, nieuwe toestroom aan werkzoekenden. Met een nieuwe ontwikkeling in HalloWerk wordt deze groep nu nog beter ondersteund. Via online assessments en loopbaanopdrachten kunnen de werkzoekenden zichzelf vanaf nu nog beter ontwikkelen. Werkgevers die kandidaten zoeken in HalloWerk zien betere en completere profielen en kunnen zo nog makkelijker personeel vinden voor hun vacatures.

Meer informatie >

Oplossingen voor werkgevers door UWV

Laatste ontwikkelingen coronacrisis op werk.nl

UWV Kennisnieuwsbrief mei 2020 met handige info

Bekijk de UWV Kennisnieuwsbrief met het laatste arbeidsmarktnieuws waaronder:

  • Rob Witjes: ‘De NOW-regeling helpt zo veel mogelijk ontslagen te voorkomen’
  • Meeste toekenningen NOW naar horecawerkgevers
  • Coronacrisis: impact op werkgelegenheid verschilt per sector
  • en veel meer

Coronacrisis | Update MKB

Slimme coronacalculator

Bereken hoe corona regelingen jouw onderneming helpen met de slimme coronacalculator.

Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Inclusief werkgeverschap: juist nu van groot belang

Het coronavirus verspreidt zich over heel het land. De impact van de verscherpte maatregelen is groot. Bert van Alphen, voorzitter Regionaal Werkbedrijf Haaglanden, roept werkgevers op kwetsbare werknemers zoveel mogelijk te ontzien.

Het coronavirus treft veel bedrijven. Er is minder werk vanwege het stilvallen van de handel, sommige werkgevers moeten alle zeilen bijzetten en inventief zijn. Werknemers die noodgedwongen vanuit huis werken, mogen nog van geluk spreken. Voor anderen wordt op grote schaal werktijdverkorting aangevraagd, sommigen worden zelfs ontslagen.

Voor mensen van de sociale werkvoorziening, beschut werk en de banenafspraak, is noodgedwongen thuiszitten helemaal niet goed omdat de structuur van werk, sociale controle en contacten, voor hen extra belangrijk zijn. Ik maak mij zorgen om hen. Werkgevers in arbeidsmarktregio Haaglanden hebben vaak hun nek uitgestoken om deze kwetsbare mensen aan het werk te helpen. Laten we ervoor waken dat het coronavirus niet ook het inclusief werkgeverschap stuk maakt. Juist nu is het van groot belang om deze kwetsbare werkenden vast te houden.

Ik spreek dan ook de wens uit dat u, werkgever met een sociaal hart, zich zal blijven inzetten voor de kwetsbare werknemer en hem of haar zoveel mogelijk zal ontzien.

Om u tegemoet te komen is besloten dat er geen verrekening van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) met loonkostensubsidie (LKS) zal plaatsvinden. Hierdoor heeft u minder last van administratiedruk. Meer informatie.

Het Regionaal Werkbedrijf Haaglanden en de aangesloten organisaties uit arbeidsmarktregio Haaglanden leven met u mee. Waar mogelijk staan wij u met raad en daad terzijde. Wij wensen u veel sterkte in deze onzekere periode.

Bert van Alphen,

Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Haaglanden

NOW-loket open voor werkgevers

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. UWV heeft de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent.

Fred Paling, voorzitter van UWV: ‘Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.

Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now

Nieuw arbeidsmarktdashboard Haaglanden

Met HaaglandenInZicht.nl, het nieuwe arbeidsmarktdashboard speciaal voor regio Haaglanden, krijg je snel en gebruiksvriendelijk inzicht in de regionale arbeids- marktontwikkelingen. Hier vind je cijfers en grafieken, met tekst en uitleg, en natuurlijk de laatste trends. Een account is niet nodig, iedereen kan dit dashboard bekijken. Nieuwskoppen laten zich eenvoudig scannen, stuit je op iets interessants dan kun je daar vervolgens dieper op induiken, tot de brondata aan toe.

www.haaglandeninzicht.nl