Westland over Brede Welvaart: een succesvolle bijeenkomst

In Poeldijk vond op 14 oktober de bijeenkomst ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’ plaats. Hiervoor werkte Patijnenburg samen met MKB Westland, MVO Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Tijdens dit event kwamen voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen, voorzitter van Cedris Job Cohen en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland alsook bestuurslid van MKB-Nederland Rober Willemsen aan het woord. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Rob Veenman.

Agenda NL 2030

In een open gesprek met de dagvoorzitter vertelde Ingrid Thijssen dat ze het heel fijn vond om weer persoonlijk voorbeelden te horen om op die manier de belangen van ondernemers in Den Haag te kunnen behartigen. Ook ging zij in op de Agenda NL 2030 (Ondernemers voor brede welvaart) die door MKB-Nederlands en VNO-NCW is gezamenlijk is opgesteld. “Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot het opstellen van deze koers. Er zijn drie lijnen in te herkennen; uiteraard moeten ondernemers zich focussen op economische groei, dat is hun core business. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt en er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Zo blijft de samenleving stabiel, dat is erg belangrijk voor ondernemer én maatschappij in brede zin”, vertelde Thijssen.

Rondetafelgesprek

Ook de visie van Job Cohen en Rober Willemsen is bevraagd. Dit gebeurde in een rondetafelgesprek. Cohen en Willemsen steunen de Agenda NL 2030. Cohen zei hierover dat voornamelijk het hoofdstuk over een inclusievere arbeidsmarkt de aandacht heeft gevangen. “Nu werkt 12% van de bedrijven met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat moet groeien naar 50%.” Vanuit het perspectief van een ondernemer vulde Willemsen Cohen aan. Hij vertelde dat de horeca een grote uitdaging heeft op het gebied van personeel. In de coronaperiode zijn veel horecamedewerkers ergens anders gaan werken. Bovendien is de sector gegroeid van 300.000 naar 400.000 banen. Willemsen gaf aan: “Dit kunnen we deels oplossen door in te zetten op goede opleidingen, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Randvoorwaarde is wel dat het implementeren behapbaar is, er moet juiste begeleiding zijn en er moeten afspraken over risico’s worden gemaakt.”

Bemiddeling Patijnenburg

De bijeenkomst eindigde met lokale voorbeelden van goede bemiddeling. Leerdam Orchids en Rataplan gaven aan met veel plezier samen te werken met Patijnenburg. Sabina van Lint is gedetacheerd bij Rataplan na bemiddeling via Patijnenburg. Ze vertelde hoe blij ze is met deze kans: “Mijn leven is compleet anders geworden nu ik weer werk, mijn dochter heeft weer een vrolijke moeder terug. Ik ga met plezier naar Rataplan elke werkdag.” Daarnaast mocht een werkzoekende pitchen voor de volle zaal. Na afloop was ze drie visitekaartjes én een gesprek rijker.

Ook sociaal ondernemen?

Praktijkleren is er ook voor werkenden: juist nu!

Dat u met behulp van praktijkleren gemotiveerd personeel kunt vinden dat de voor u belangrijke vaardigheden aanleert, hebben de meeste ondernemers weleens gehoord. Maar wist u dat omscholen, bijscholen en scholing in het kader van praktijkleren ook voor werkenden beschikbaar is? De meeste ondernemers denken nog steeds dat het moet gaan om werkzoekenden en dat is een gemiste kans.

Praktijkleren is er voor alle mensen die als gevolg van corona werkloos zijn geraakt. Maar juist ook voor de met werkloosheid bedreigde werknemers en werknemers die zich heroriënteren op ander werk. Laat deze werknemers hier hun voordeel mee doen!

Meer weten?

27.500 aanvragen in laatste periode NOW

Op 1 oktober sloot het loket voor de aanvraag van de laatste periode van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In deze laatste periode zijn er 27.500 aanvragen gedaan. In deze zesde en laatste periode van de NOW, zijn er al ruim 21.000 aanvragen toegekend. In totaal is aan de werkgevers binnen deze periode in totaal al 613 miljoen euro uitbetaald. Tot nu toe zijn ongeveer 1.000 aanvragen in die periode afgewezen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de loonsom in de referentiemaand nihil is.

Let op: voor de eerste periode van de NOW moeten werkgevers vóór 31 oktober een definitieve berekening aanvragen. Doet u dit niet, dan moet u de gehele coronasteun terugbetalen.

Forse terugloop in aanvragen NOW

De drukste periode van NOw, was de eerste periode in maart tot en met mei 2020. Er kwamen toen ruim 148.000 aanvragen binnen. Het aantal aanvragen daalde in de tweede periode naar 65.000, maar steeg door de nieuwe lockdown in de derde periode weer naar 82.000. Vanaf daar is er bij elke aanvraagperiode een daling te zien in het aantal aanvragen. In al deze periodes bij elkaar heeft het UWV tot nu toe ruim 20,1 miljard euro aan voorschotten betaald aan werkgevers. Hiermee konden zij de lonen doorbetalen en de werkgelegenheid behouden.

De definitieve berekening

Dat het loket voor de laatste periode van de NOW is gesloten, betekent niet dat de afhandeling ook direct voorbij is. Werkgevers ontvangen na het aanvragen van de NOW een voorschot op basis van het ingeschatte omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand. De definitieve berekening volgt pas daarna. UWV stelt dan het daadwerkelijke omzetverlies en de feitelijke loonsom in de betreffende NOW-periode vast. Daaruit volgt hoe hoog de definitieve tegemoetkoming van de werkgever is. Dit kan leiden tot nabetaling of een terugvordering.

Aanvragen definitieve berekening

De definitieve berekening moet door de werkgever zelf worden aangevraagd. Doet hij dit niet (op tijd)? Dan moet hij het gehele voorschot terugbetalen. Op dit moment kunnen werkgevers de definitieve berekening van de eerste en tweede periode NOW aanvragen. De deadline voor de aanvraag voor de eerste periode is 31 oktober 2021.

Interview met businesscoach Ruben Blanke

‘Ik ben Ruben Blanke en sinds vijf jaar woon ik weer in den Haag, mijn geboortestad. Na een afgebroken studie Psychologie aan de UVA wilde ik ondernemer geworden. Ik was eigenwijs en had grote dromen. Voordat ik het wist was ik op mijn vierentwintigste directeur van een nachtclub in het centrum van Sittard. Hier heb ik geleerd wat klanten zijn en wat het betekent om personeel te hebben.’

Start-up

‘Na mijn avonturen in Limburg ben ik in Amsterdam directeur geworden bij een cultureel centrum. Hier ontdekte ik mijn passie voor tv-maken. We filmden daar bandjes en zonden dat uit op Salto, de lokale tv-zender. Dit was blijkbaar erg goed want de VPRO klopte aan en ik kon kinderprogramma’s gaan maken voor Villa Achterwerk. Vanaf toen ging het snel. Binnen de kortste tijd had ik een grote productiestudio en maakten wij tv-programma’s, commercials en documentaires. Toen daar rond 2003 internet bijkwam ging het nog veel harder. We ontwikkelden al snel onze eigen applicaties en investeerders wilden daar graag aan meedoen. Zo kwam ik ook in de start-upwereld terecht. De bedrijven groeiden in die jaren snel en werden internationaal.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘Mijn carrière ging achteraf gezien veel te hard. Ik had eigenlijk nooit geleerd om te reflecteren en was altijd met groter en beter bezig. Hierdoor was ik mijzelf kwijtgeraakt en was ik vergeten hoe belangrijk het is om een duurzame verbinding te hebben met je omgeving. Dit leidde tot een ernstige crisis in 2014 waardoor ik met alles moest stoppen, ik zat er volledig doorheen. Om tot rust te komen en om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken ben ik naar Den Haag verhuisd. Ik heb daar mijn gezondheid op de eerste plaats gezet en ben bewuster gaan leven.’

‘Gelukkig is er steeds meer erkenning voor sociaal ondernemerschap’

Ruben Blanke, Businesscoach Sociaal Ondernemen

Nieuw netwerk

‘Ik bouwde in Den Haag al snel een nieuw netwerk op en door mijn contacten kwam ik in aanraking met sociaal ondernemers. Vaak gedreven vanuit een persoonlijke motivatie hebben zij aandacht voor kwetsbare mensen, en geld verdienen is een middel, geen doel. Hier voelde ik mij direct thuis. Ik had zelf ervaren hoe het is om kwetsbaar te zijn en met mijn achtergrond als ondernemer was dit een logische match. Ik heb mij toen als bestuurslid aangemeld bij Social Club Den Haag.’

Social Club Den Haag

‘Social Club Den Haag ondersteunt sociaal ondernemers die vanuit een maatschappelijke missie hun bedrijf willen laten groeien. Vaak hebben sociaal ondernemers een dubbele uitdaging. Naast de klassieke ondernemersvraagstukken hebben ze ook de uitdaging om een veilige plek te bieden voor hun personeel. Gelukkig is er steeds meer erkenning voor sociaal ondernemerschap. Voor een inclusieve arbeidsmarkt is het belangrijk dat er binnen organisaties plek is voor mensen die weer moeten wennen aan werk of met hun eigen unieke kwaliteiten aan de slag kunnen. Dit is goed voor iedereen: voor de mens, de ondernemer en de maatschappij.’

Businesscoach

‘Om sociaal ondernemerschap te ondersteunen ben ik sinds kort begonnen als Businesscoach Sociaal Ondernemen (BSO). Een erg leuke uitdaging waar ik veel zin in heb. De BSO is een project van arbeidsmarktregio Haaglanden; samen met de partners uit de regio, zoals MKB Den Haag, en een team professionals stimuleren we het sociaal ondernemerschap. Ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te bekijken.’

‘De voordelen van sociaal ondernemen zijn groot, niet alleen biedt u kansen aan mensen die moeilijker aan de slag komen, ook heeft het een positieve uitstraling naar uw klanten.’

Ruben Blanke, Businesscoach Sociaal Ondernemen

Mkb-ondernemers

‘De BSO is er voor alle mkb-ondernemers die de ambitie hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen hun organisatie. Dit kunnen starters zijn, maar ook bestaande mkb- of sociale ondernemingen die bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis nieuwe uitdagingen ondervinden. De voordelen van sociaal ondernemen zijn groot, niet alleen biedt u kansen aan mensen die moeilijker aan de slag komen, ook heeft het een positieve uitstraling naar uw klanten. Daarnaast kunt u gebruik maken van aantrekkelijke regelingen. Win-win dus!’

Duurzaam

‘Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de ondersteuning van de Businesscoach Sociaal Ondernemen. Het resultaat moet wel duurzame plaatsing mogelijk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van de businesscoach.’

Meer weten over de Businesscoach Sociaal Ondernemen?

Ondernemer met geldzorgen? Dit kunt u doen

De coronacrisis heeft bij veel zzp’ers en ondernemers voor financiële zorgen gezorgd. Dat de werkgelegenheid in veel sectoren weer aantrekt, evenals de economie, betekent niet dat er geen financiële zorgen meer zijn bij veel bedrijven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom een campagne gestart om ondernemers met geldzorgen de weg te wijzen naar Geldfit.nl.

Gratis, anonieme test

Ondernemers staan erom bekend hun eigen boontjes te doppen. Dat gaat ze over het algemeen goed af. De valkuil is alleen dat ze daardoor pas hulp gaan zoeken als er sprake is van geldproblemen en niet in het stadium daarvoor. Om ondernemers anoniem de kans te geven om te kijken hoe zij er financieel voorstaan, kunnen zij een korte test doen op Geldfit.nl. Op basis van de situatie krijgen ze direct te zien welke hulp er geboden kan worden. Het is ook mogelijk om via het gratis telefoonnummer 0800-8115 gratis advies op maat te krijgen.

Samenwerking tussen vele partijen

Geldfit.nl is een initiatief waar veel publieke en private partijen bij betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Ook zij wijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test wanneer er sprake is van geldzorgen of geldproblemen.

Een belangrijk advies voor iedereen, dus ook ondernemers, met geldzorgen: blijf in gesprek en probeer zoveel mogelijk samen een oplossing te vinden. De bereidwilligheid van bedrijven en organisaties om mee te denken is groot. Ook is er is vaak meer mogelijk dan men denkt.

Werkse! opent Ontwikkelpunt: meer kansen voor werkzoekenden én medewerkers

Werkse! zet met het nieuwe Ontwikkelpunt vol in op de ontwikkeling van zowel de eigen medewerkers als de bijstandsgerechtigden die ze begeleiden. Het Ontwikkelpunt biedt trainingen en vakgerichte opleidingen aan die Werkse! samen met regionale opleidingsinstituten en bedrijven heeft ontwikkeld, en zodoende goed aansluiten bij de doelgroep en de markt. Het is daardoor gelukt om een flink aantal opleidingen aan te bieden met baangarantie: heeft de deelnemer de opleiding afgerond, dan wacht hem of haar meteen een baan. Bijvoorbeeld als zonnepanelenmonteur, of klantcontactmedewerker.

Keuzemogelijkheden

In het Ontwikkelpunt kunnen mensen zelf een keuze maken uit het aanbod. Er zijn basistrainingen, zoals digitale vaardigheden, EHBO en communicatieve vaardigheden, die geschikt zijn voor een brede doelgroep. En er zijn vakgerichte opleidingen en cursussen, zoals de opleiding tot assistent zorgmedewerker of heftruckchauffeur. Is de keuze gemaakt, dan volgt een adviesgesprek met de leidinggevende of consulent.

Zelfvertrouwen

Directeur Cor van der Wel vindt het juist in deze tijd belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. “De arbeidsmarkt trekt aan en dat biedt veel mogelijkheden voor onze doelgroep. Wij vinden het onze taak om ze daar zo goed mogelijk voor uit te rusten. Niet alleen met diploma’s en certificaten, maar ook met een dosis zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden. Dat geldt zeker niet alleen voor de mensen die in de bijstand zitten, maar ook voor onze eigen medewerkers. Als zij doorstromen naar ander werk, bij Werkse! of daarbuiten, dan is dat natuurlijk prachtig. En komt het daar niet van maar draagt een training wel bij aan meer werkplezier, dan is dat net zo goed winst. ”   

Praktijkgericht

Wat het Ontwikkelpunt volgens Van der Wel zo bijzonder maakt, is de intensieve samenwerking met regionale bedrijven bij het ontwikkelen van de vakopleidingen. “Samen zorgen we ervoor dat de opleidingen praktijkgericht zijn, met veel ruimte voor stages en learning on the job. Dat levert uiteindelijk een medewerker op die meteen kan inschuiven, omdat hij al weet hoe de werkgever het hebben wil. Op deze manier hebben we recent elf mensen opgeleid voor een baan in de zorg, bij Stichting Perspektief en de verpleeghuisorganisatie Pieter van Foreest.”

Het Ontwikkelpunt heeft een fysieke plek gekregen bij Werkse! aan de Gantel in Den Hoorn. Online is het volledige aanbod inclusief kalender en aanmeldoptie te vinden op www.werkse.nl/ontwikkelpunt

Goud in Oranje: Gouden Profielen in HalloWerk

Afgelopen juni was niet alleen de strijd om het EK voetbal, maar hadden we ook onze eigen battle: Gouden Profielen in HalloWerk. Het doel was om per 1 juli meer uitgebreide profielen in HalloWerk te hebben. Met prima resultaten! Het oranje van HalloWerk heeft een gouden randje gekregen. 

Kwaliteit 

Uit de uitkomsten van de HalloWerk actieplannen in de regio is gebleken, dat de kwaliteit van de profielen nog wel wat verbeterd kon worden door het upgraden van de basisprofielen. Daarnaast kon de matchregistratie ook nog wel een boost gebruiken. Het streven was om 15% meer uitgebreide profielen in HalloWerk te krijgen. 

WSP Rijswijk 

Werkse!, Patijnenburg en WSP Rijswijk betraden het strijdtoneel. Tot halverwege de battle was het een nek-aan-nekrace tussen WSP Rijswijk en Patijnenburg waarbij WSP Rijswijk met een gigantische eindspurt de welverdiende overwinning binnensleepte. 

Feestje 

Vrijdag 3 september mocht WSP Rijswijk de prijs in ontvangst nemen: er was een barbecue op locatie. Kandidaten van het Werk Ontwikkel Traject Horeca & Catering van Den Haag Werkt, zorgden ervoor dat het feestje op rolletjes liep. Federico Tittoni, coördinator WSP Rijswijk, vertelde in zijn speech dat het echt een teamoverwinning was, waarbij HalloWerk superusers Maryam Mazgani en Joshua Martina de drijvende krachten waren. 

Topprestatie 

Aan het einde van de actie had WSP Rijswijk 17% , Patijnenburg 13% en Werkse! 6% meer uitgebreide profielen. WSP Rijswijk was goed op dreef, daar is de profielenactie nog een tijdje doorgegaan. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 44% meer uitgebreide profielen, Rijswijk heeft nu zelfs meer uitgebreide profielen dan basisprofielen (29%). Een topprestatie! 

Landelijke lancering RMT’s: Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start

Vanmiddag was de landelijke lancering van de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s), die plaatsvond bij onze RMT-collega’s van Groot Amsterdam. Deze mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de rijksoverheid, gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarktregio om mensen snel weer aan het werk te krijgen.

Podcast Businesscoach Sociaal Ondernemen

Bart de Bart en Ruben Blanke vertellen in deze podcast over de Businesscoach Sociaal Ondernemen, een initiatief van Social Club Den Haag.

Per 1 oktober stoppen veel van de coronasteunmaatregelen

De steunmaatregelen die Nederland de afgelopen anderhalf jaar zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen, stoppen per 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nachthoreca, omdat deze ook na 1 oktober waarschijnlijk nog gesloten blijft. Het kabinet werkt voor deze sector aan een compensatieregeling. Voor bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzichte van begin 2020, zoals de reisbranche, blijven enkele ondersteunende regelingen van kracht. Het kabinet wil hiermee de dynamiek op de arbeidsmarkt en de aanpassing van de economie bevorderen.

Steunmaatregelen niet verlengd

Vanaf 1 oktober 2021 worden de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en bijv. de mogelijkheid tot belastinguitstel niet verlengd. Dit komt omdat de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, de economie weer draait en de werkloosheid laag is. Economisch herstel zou worden beperkt wanneer de steunmaatregelen zouden blijven. Op dit moment zijn de economische cijfers bemoedigend.

Ondersteunende maatregelen die blijven

Niet alle steunmaatregelen stoppen direct per 1 oktober. Een aantal specifieke, ondersteunende maatregelen blijft van kracht. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen die zijn gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet heeft daarnaast met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo.

Garantieregelingen tot het einde van het jaar

Bepaalde regelingen stoppen niet per 1 oktober, maar lopen door tot het einde van het jaar. Het gaat hierbij dan om de corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C. De regelingen zijn voor bedrijven die moeite hebben met liquiditeit. Het Garantiefonds Evenementen is ook één van de regelingen die doorloopt tot het einde van het jaar.

Hulp nodig bij het vinden van nieuw personeel of komt u in de problemen door het wegvallen van de coronasteunmaatregelen?