HalloWerk! We zijn weer begonnen

De nieuwste HalloWerk flits lees je hier.

Hij zit weer vol goede verhalen. En je leest alles over de doorontwikkelingen, want het was dan wel vakantie, HalloWerk gaat altijd door!

Kansrijk uit de coronacrisis

Vanaf het moment dat de economie door de verspreiding van het coronavirus plotseling tot stilstand kwam, heeft ArbeidsmarktInZicht vanaf eind maart 2020 de meest actuele data en visualisaties beschikbaar gesteld via de coronamonitor. Met als doel iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid, te ondersteunen met informatie.

Daarnaast is gesproken met experts op het gebied van de arbeidsmarkt. Zij waren bereid om hun visie te delen over de actualiteit en over de mogelijkheden tijdens en na de crisis. Hun inzichten en ideeën zijn gebundeld in het boekje Kansrijk uit de coronacrisis.

Lees meer

Coronasteun banen en economie verlengd tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Lees meer

Simulatietool NOW

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met de simulatietool een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze tool kun je inschatten welk bedrag je als nabetaling ontvangt óf moet terugbetalen. Handig!

Bekijk de tool

‘De ramingen tuimelen over elkaar heen’

De coronacrisis maakt het dit jaar een lastige opgave om het aantal uitkeringen en toeslagen voor het lopende en komende jaar te taxeren en het geld dat daarvoor nodig is. Neander Nijman, manager van het team Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer van Financieel Economische Zaken bij UWV: ‘Je wordt voortdurend door de feiten ingehaald: de ramingen tuimelen over elkaar heen.’

Lees meer in de UWV brief.

Nóg een praktijkverklaring in regio Haaglanden

Careyn, ROC Mondriaan en Patijnenburg vieren regionale primeur pilot praktijkleren!

Meer dan de helft van de mensen in de bijstand en een derde van de mensen met een participatiewetuitkering heeft geen startkwalificatie om aan de slag te kunnen. Er zijn ook werkenden zonder startkwalificatie. Dat maakt deze mensen kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding is belangrijk, alleen is dat niet voor iedereen haalbaar. Voor deze mensen zijn 23 pilots in het land gestart waaronder één vanuit het samenwerkingsverband in arbeidsmarktregio Haaglanden: de pilot Praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo. In het Westland hebben Careyn, ROC Mondriaan en Patijnenburg de primeur. Op vrijdag 3 juli mochten zij als allereerste van de regio een welverdiende praktijkverklaring uitreiken aan Mebrihit.

´Mebrihit heeft het fantastisch gedaan, er zijn twee nieuwe processen aangewezen om nog twee praktijkverklaringen te stapelen! Mebrihit heeft de ambitie om door te leren. Natuurlijk wilden we de uitreiking vieren. Hiervoor moesten we wel iets bedenken, zorginstellingen hebben immers te maken met strenge coronaregels, Een normale uitreiking met elkaar kon niet. Dus bedachten we een list. Vrijdag 3 juli kwam Mike Hoogeveen, een fanatieke dronevlieger uit het Westland, de praktijkverklaring afleveren bij Careyn Woerdblok´, aldus Marjolein Ferwerda, accountmanager bij Patijnenburg. ´Careyn vindt het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Door Mebrihit te helpen op de werkvloer, ontwikkelt de praktijkbegeleider zich óók.´ 

Praktijkverklaring
Doel van de pilot praktijkleren is dat werkzoekenden bij potentiële werkgevers tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden vaardigheden aanleren conform het kwalificatiedossier van het mbo-1. Als dit lukt krijgt de werkzoekende een praktijkverklaring én een baan. Bij mensen die al werk hebben, is het de bedoeling dat zij zich verder ontwikkelen voor een stevigere basis. De praktijkverklaring bewijst dat de kandidaat de werkzaamheden beheerst en zorgt, hopelijk, voor een duurzame baan en meer wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het een stimulans zijn voor de kandidaat om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een mbo-opleiding. 

Duurzame match
Praktijkleren is maatwerk voor werkgever en kandidaat. De werkgever wordt met een kandidaat gematcht die past bij de beschikbare werkplek. Als het nodig is kan de werkgever de werkplek aanpassen voor de kandidaat door taken anders te organiseren (jobcarving). Ook kan de werkgever zijn of haar toekomstige medewerker werkzaamheden aanleren die nodig zijn voor de functie. Door meer vanuit de mogelijkheden en de behoeften van de werkgever én de competenties van de kandidaat te kijken, is er een grotere kans op een duurzame match.
Zeker voor werkgevers in een branche waarin vakkrachten hard nodig zijn kan deze manier van inwerken van nieuwe medewerkers aantrekkelijk zijn. Bij bestaande medewerkers geef je op deze manier een goede invulling aan een leven lang ontwikkelen en krijgt de medewerker de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. 

Maatwerk
Bij deze pilot wordt gekeken naar wat past bij de kandidaat en of er een match kan worden gemaakt met een werkplek bij een werkgever. Deze manier van opleiden onderscheidt zich van het volledig mbo doordat de pilot uitgaat van maatwerk. Er is ook geen examen. De kandidaat wordt door de werkgever zelf beoordeeld op basis van wat hij of zij in de praktijk heeft laten zien. De werkplekken zijn bij erkende leerbedrijven, waardoor er begeleiding op maat is. Wanneer het past bij de kandidaat kan praktijkleren worden verrijkt met aanvullende lessen en deelexamens. Dit kan het begin zijn van een diplomagericht traject. 

Patijnenburg start met succesvolle match in HalloWerk!

Bij HalloWerk! ligt de nadruk op motivatie en inzet in plaats van op het traditionele cv. Zo kan een werkgever direct zien wat iemand wil én wat hij of zij kan. Omdat werkgevers ook toegang hebben tot HalloWerk! kunnen zij de juiste kandidaten vinden voor hun openstaande vacatures. Werkfitte kandidaten worden uitgenodigd om een profiel aan te maken op HalloWerk!

Patijnenburg
Ook Patijnenburg is gestart met HalloWerk! En daar is al een heel mooie match gemaakt tussen een werkgever en een werkzoekende. Deze kandidaat had een minimaal arbeidsverleden, maar hij wilde heel graag aan de slag. Hij had gewoon een kans nodig. Begin maart maakte hij samen met enkele medewerkers van Patijnenburg een mooi profiel aan op HalloWerk! Hierin gaf hij aan wat hij kan en wat hij graag zou willen.

Verhuizer
Via een accountmanager in regio Haaglanden werd hij benaderd voor een vacature als verhuizer. Dit zag de kandidaat zeker zitten! Half maart werd een proefplaatsingsovereenkomst getekend zodat hij direct aan de slag kon. Dit was wel midden in de coronacrisis, er waren daarom minder verhuizingen. En de anderhalvemeter maatregel maakte het er ook niet eenvoudiger op. Desondanks werkte hij de hele maand, alleen niet fulltime. Blijkbaar kreeg de werkgever toch een goed beeld van hem want hij is met vlag en wimpel voor de proefplaatsing geslaagd. Van de drie kandidaten die een proefplaatsing kregen heeft alleen deze kandidaat het contract binnengesleept. De werkgever was en is erg enthousiast over hem.

Samenwerking
Deze eerste plaatsing vanuit HalloWerk! is geweldig, alleen was het resultaat niet zo goed geweest zonder de fijne samenwerking met de gemeente Den Haag. De accountmanager van Den Haag Werkt plaatste de vacature op HalloWerk! en zo is hij aan het werk gegaan. In deze lastige tijd zal hij nog niet fulltime werken, maar zodra het weer drukker wordt zullen de uren worden opgebouwd. Dit betekent dat deze nieuwe werknemer volledig zelfstandig voor zijn gezin kan zorgen. Wat een geweldig resultaat. Bedankt HalloWerk! en bedankt Suleyman Korkmaz van Den Haag Werkt.

Doorontwikkeling HalloWerk vergroot kansen werkzoekenden

Door de corona-uitbraak melden meer mensen zich bij de gemeente voor steun. ZZP´ers, mensen die hun baan verliezen en jongeren, vormen een grote, nieuwe toestroom aan werkzoekenden. Met een nieuwe ontwikkeling in HalloWerk wordt deze groep nu nog beter ondersteund. Via online assessments en loopbaanopdrachten kunnen de werkzoekenden zichzelf vanaf nu nog beter ontwikkelen. Werkgevers die kandidaten zoeken in HalloWerk zien betere en completere profielen en kunnen zo nog makkelijker personeel vinden voor hun vacatures.

Meer informatie >

Oplossingen voor werkgevers door UWV