Regiobijeenkomst banenafspraak Haaglanden

Er is momenteel zoveel gaande in onze samenleving, dat het heel goed mogelijk is dat de banenafspraak bij uw schoolbestuur misschien iets naar de achtergrond is verdwenen. Maar juist nu is een baan voor iemand met een arbeidsbeperking nóg belangrijker. Om de banenafspraak weer de aandacht te geven die hij verdient, organiseren de PO-Raad en de VO-raad samen met WSP Haaglanden een online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap.

Inclusief werkgeverschap

Deze bijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen in regio Haaglanden die aan de slag willen met de banenafspraak. Na afloop weet u hoe u mensen met een arbeidsbeperking weer een kans kunt geven op de arbeidsmarkt. U maakt ook kennis met professionals die u kunnen helpen met uw aanpak van inclusief werkgeverschap. Ook als u al volop bezig bent met de banenafspraak, wordt u van harte uitgenodigd. Het zou mooi zijn als u uw ervaringen kan delen met ons en de collega’s. 

Inspirerende voorbeelden banenafspraak

Tijdens deze bijeenkomst ziet u wat het belang is van de banenafspraak in het onderwijs. Natuurlijk hebben we inspirerende voorbeelden! Eventuele drempels om de banenafspraak uit te voeren, proberen we weg te nemen. Dat doen we in interactieve sessies die worden ingevuld op basis van de behoefte van de deelnemers. Wilt u bij het aanmelden alvast aangeven wat u zou willen weten en of u al bezig bent met de banenafspraak?

Wat is de banenafspraak?

In de banenafspraak is afgesproken dat werkgevers in Nederland vóór 2027 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd. Natuurlijk doet het onderwijs hier ook aan mee. Als publieke instellingen hebben scholen de intrinsieke noodzaak om mensen met een arbeidsbeperking verder te helpen. Hier komt bij dat deze mensen vaak een achtergrond hebben in onze eigen scholen van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Bekijk deze animatie over de banenafspraak.

Praktische informatie

  • maandag 19 april 2021 van 09.00 – 11.30 uur
  • online inspiratiesessie banenafspraak
  • voor schoolbesturen in regio Haaglanden, HR-professionals en schoolleiders
  • u kunt u HIER aanmelden, deelname is gratis

Rob’s MVO Challenge van start in het Westland

Het is geen grap! Op 1 april 2021 is Rob’s MVO Challenge gestart. Rob Veenman, in het Westland bekend van onder andere tv-programma’s en publieke optredens, gaat zich tot 1 december 2021 hard maken om 50 nieuwe MVO-partnerbedrijven te werven.

Speciale campagneauto

Bijna tien jaar bestaat MVO Westland al, tijd dus voor een leuke actie. Dat is Rob’s MVO Challenge geworden. Rob Veenman zal in een speciale campagneauto Westlandse bedrijven bezoeken die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. De bedrijven die Rob aandoet worden op een enthousiasmerende manier in het zonnetje gezet.

Veel steun voor Rob’s MVO Challenge

Niet alleen Patijnenburg en MVO Westland steunen deze actie. Ook MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, LTO Glastuinbouw Westland en de WOS zullen aandacht besteden aan deze challenge. En dan zijn er nog twee bedrijven die belangeloos meewerken aan deze actie, te weten Beukers Toyota en Tip Top Reclame.

Waarom aansluiten bij MVO Westland?

Als bedrijf aansluiten bij MVO Westland betekent niet alleen een bijdragen leveren aan de arbeidsmarkt, maar biedt ook voordelen voor het bedrijf. Zo biedt MVO Westland ondersteuning bij werving & selectie en bij begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij rekenen op advies over de inzet van regelingen & subsidies op dit gebied en zijn ze lid van een sociale netwerkclub. Binnen deze club worden door het jaar heen diverse informatieve (netwerk-)bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe sluit men zich aan bij MVO Westland?

Bedrijven kunnen MVO-partner worden door het geven van kansen aan mensen met een beperking of door het uitbesteden van werk aan of het afnemen van diensten van Patijnenburg. Bent u een Westlands bedrijf en hebt u het hart op de juiste plaats? Dan bent u van harte uitgenodigd om Rob’s MVO Challenge tot een succes te maken!

Meld u aan bij het campagneteam via: 06 18 87 49 60 of rob@robsmvochallenge.nl.

Ontdekdezorg week (22 t/m 27 maart)

Deze week is het Ontdekdezorg week. Een week waarin onder andere werkzoekenden informatie kunnen krijgen over werken in de zorg en de opleidingsmogelijkheden. Ook wordt er gekeken naar matches die gemaakt kunnen worden tussen zorgwerkgevers en nieuwe werknemers. En dat is wel nodig, want daar waar over all in 2020 het aantal mensen in de WW landelijk en regionaal steeg en het aantal vacatures daalde, was dit in de zorg juist niet het geval. In die branche is het aantal vacatures in het afgelopen jaar gestegen.

Vanuit de kant van de werkgever zijn landelijk verschillende werkgeversorganisaties verbonden aan het initiatief. In onze regio is dat ZorgZijn Werkt. Doet u als zorgwerkgever al mee aan deze week?

Coronasteun voor ondernemers verder uitgebreid

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 breidt het kabinet de overheidssteun voor voor ondernemers uit. Ondernemers die hun zaak hebben moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen en hierdoor omzet mislopen, krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage van de TVL naar 100%. Eerder was dit 85%.

Subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij een omzetverlies van 30% of meer leiden. Zij krijgen dan, vanaf het tweede kwartaal van 2021, 100% van hun omzetverlies als subsidie. Bij het berekenen van de subsidie wordt ook rekening gehouden met het vastelastenpercentage van de sector. De verwachting is dat deze regeling vanaf half mei opengaat. Het kabinet trekt hier 450 miljoen euro voor uit. Ondernemers kunnen terecht bij de RVO voor deze subsidie.

Mobiliteitscluster in de maakindustrie

Naast bovengenoemde regeling, trekt het kabinet 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling in bepaalde sectoren moeten hiermee op pijl blijven. Het gaat dan om de sectoren automotive, luchtvaart en maritiem. De vele (maak)bedrijven waarop de regeling is gericht vallen veelal in het mkb. Door publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen betrekken bij hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Vragen?

Drie nieuwe sociale partners voor Patijnenburg!

Afgelopen maand mocht Patijnenburg drie bedrijven toevoegen aan hun lijstje MVO-Convenantpartners. Ferry Breewer van Industria Horti Lighting, Taeke Tromp van Led Lease en Martijn Baggerman van DTL Connect bieden als werkgever kansen aan werkzoekenden. Hierdoor maken zij het verschil op de arbeidsmarkt in het Westland.

Grote netwerkorganisatie

De MVO-partners van Patijnenburg investeren in een sociaal imago van het bedrijf waarbij de werknemers een afspiegeling zijn van de omgeving. Bovendien maken zij deel uit van de sociale netwerkorganisatie van meer dan 100 partnerbedrijven.

Wilt u ook het verschil maken en kansen bieden aan werkzoekenden?

Langer de tijd voor aanvragen definitieve berekening NOW 1

De tijd die u als ondernemer heeft om de aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van NOW 1 is verlengd. U heeft hiervoor de tijd tot 31 oktober 2021. Deze termen geldt voor iedereen. Hiermee is het verschil tussen aanvragen, waarbij wel of juist geen accountantsverklaring nodig is, verdwenen.

Meer tijd nodig

De termijn voor de aanvraag is verlengd, vanwege accountants die meer tijd nodig blijken te hebben om controles te doen en jaarrekeningen op te stellen. Een andere reden voor de uitstel is dat zorgorganisaties de continuïteitsbijdrage. Zij kregen deze vanwege de coronacrisis krijgen en rekenen het nu mee als omzet.

Vraag altijd een definitieve berekening aan!

Als u geen definitieve berekening aanvraagt, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht had op een tegemoetkoming. Uw voorschot wordt dan teruggevorderd. Het is dus van belang om sowieso een berekening aan te vragen, ook als u denkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen.

Uw definitieve berekening aanvragen?

Aan de slag via de Banenafspraak

Kelly heeft een arbeidsbeperking die niet zichtbaar is aan de buitenkant. In het afgelopen jaar werd ze werkloos omdat ze vanwege psychische klachten moest stoppen met haar baan. Nadat Kelly een uitkering had aangevraagd bij de gemeente Rijswijk, kreeg zij de indicatie Banenafspraak.

WSP Rijswijk

Door deze indicatie kwam Kelly bij WSP Rijswijk terecht. Samen met haar werkconsulent Bart ging ze op zoek naar een passende baan. Natuurlijk werd er rekening gehouden met haar beperking. ‘Ik vond het heel fijn dat ik mij gehoord voelde door Bart.’ Kelly startte als vrijwilliger om te wennen aan een werkritme, zonder druk en deadlines. Dat heeft haar enorm geholpen.

‘Wees eerlijk in wie je bent en wat je kan. Doe je niet anders voor en wees niet bang om hulp te zoeken. Er zijn echt genoeg werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen.’

Kelly

Opleiding

Omdat WSP Rijswijk samenwerkt met Randstad, kon Kelly een opleiding gaan volgen. Op dit moment volgt ze een thuisstudie tot personeelsconsulent. In januari 2022 verwacht ze haar mbo-diploma niveau 4 te behalen.

TU Delft

Via Randstad kwam er een vacature bij de TU Delft binnen. Bij het zien van de vacature dacht de accountmanager direct aan Kelly en zo is het balletje gaan rollen. Na een gesprek met de TU Delft kreeg Kelly direct te horen dat zij mocht starten als administratief medewerker. Het mooiste is dat haar nieuwe functie precies aansluit op haar opleiding. Voor de TU Delft schrijft ze vacatureteksten, publiceert ze deze vacatures en verwerkt ze onder andere rapportages van aflopende dienstverbanden en overzichten van verzuim van medewerkers.

Jobcoach

De baan bij de TU Delft is een specifieke participatiebaan waarin rekening gehouden wordt met de aandachtspunten op de werkvloer. Kelly werkt nu vier dagen van maximaal zes uur per dag. Vanuit Randstad Participatie wordt zij begeleid door een jobcoach, die ze regelmatig spreekt. Daarnaast heeft ze vaste aanspreekpunten op de werkvloer, zodat de kans op uitval zo klein mogelijk wordt gemaakt. Meer informatie over jobcoaching.

Wilt u ook een gemotiveerde werknemer zoals Kelly? Wij helpen u graag verder.

Werken in het groen is leuk!

Een ontwikkelbaan in de groene sector is niet iets waar veel kandidaat-werknemers enthousiast van worden. Dat is jammer, want werken in het groen is heel leuk en variërend. De werknemers in het groen vertellen dat het werk loont, omdat mensen heel blij zijn met de nette buurt. Daar komt nog bij dat werken in het groen veel ontwikkelmogelijkheden heeft én dat de werknemer altijd lekker buiten is.

Bij Werkse! maakten ze hier een video over.

Energie, inspiratie en discussies bij de Valentijnslunch van Patijnenburg

Op 17 februari vond de online Valentijnslunch bij Patijnenburg plaats. Binnen het thema ‘MVO Westland werkt door’ werd er levendig gediscussieerd en was er alle ruimte voor inspirerende voorbeelden. Aan tafel waren Shirley Schelkers namens MKB Westland, wethouder Albert Abee (EZ) en Inge Vermeulen aangeschoven. Daarnaast kwam Martin Kniest (programa De Wasstraat) als gastspreker aan het woord. Dit alles werd vakkundig aan elkaar gepraat door talkshowhost Rob Veenman.

Hebt u de lunch gemist? Geen probleem! U kunt het hieronder terugkijken.

Geïnspireerd geraakt? Wij staan voor u klaar om het over de MVO-mogelijkheden voor uw bedrijf te hebben.

Grote daling aantal online vacatures in de regio

In totaal lag het aantal vacatures in de regio Haaglanden in 2020 bijna 4.000 lager dan het jaar ervoor. Deze daling was vooral sterk te zien in de branches horeca, financiële dienstverlening & onroerend goed en verhuur & overige zakelijke dienstverlening. Op het gebied van beroepsklassen zien we vooral een sterke daling in vacatures voor dienstverlenende beroepen, commerciële beroepen en managers.

Hoewel er natuurlijk ook een aantal beroepsgroepen is die geprofiteerd heeft van de coronacrisis, lijkt het erop dat dit niet altijd te zien is in het aantal openstaande vacatures in deze branches. In de regio zien we alleen een toename in het aantal vacatures in beroepen in de agrarische sector en de sector zorg & welzijn.

Meer weten over de wijzigingen op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar?