De arbeidsmarkt van 2021 in cijfers volgens het CBS

Arbeidsmarkt in cijfers 2021

Op dit moment is de arbeidsmarkt erg krap, in 2021 was het aantal werklozen zelfs lager dan ooit. Ook was het aantal vacatures nog nooit zo groot als vorig jaar. De arbeidsmarkt is de afgelopen 50 jaar niet zo krap geweest. En dat terwijl de economie in 2020 nog met 3,8% kromp door de coronacrisis.

Deze krimp is 2021 volledig gecompenseerd met een economische groei van 5%. We kunnen daarom concluderen dat de arbeidsmarkt een opwaartse lijn vertoont, die slechts kort (maar hevig) onderbroken is door de coronacrisis.

Het is de vraag of deze opwaardse trent zich voortzet. Door de vergrijzing is er maar een beperkt aantal arbeidskrachten beschikbaar. Daarnaast hebben bedrijven nog steeds te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij aan belastingschulden en tegemoetkomingen die terugbetaald moeten worden in sommige gevallen. Ook kampen we met oplopende inflatie en zijn de toeleveringsketens verstoord.

Met de cijfers zoals deze in april 2022 bekend waren, heeft het CBS het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2021 gepubliceerd. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt worden hierin overzichtelijk gemaakt. Erwordt aandacht geschonken aan thema’s als vraag en aanbod naar arbeidarbeidsomstandighedenlonen en loonkosteninkomenuitkeringen.

Eind 2021: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

De banenafspraak: al 73.578 banen gecreëerd

Volgens de banenafspraak zouden er eind 2021 80.000 extra banen gecreëerd moeten zijn. De teller is uiteindelijk uitgekomen op 73.578 banen, maar natuurlijk houdt het daar niet op! In het vierde kwartaal van 2021 zijn er 2.053 meer banen in vergelijking met het derde kwartaal. Het aantal banen is dus met 2% toegenomen. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal werkzame personen bovendien toegenomen met 1.734 personen.

Aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

128.468 personen zijn in het vierde kwartaal van 2021 werkzaam geweest binnen de banenafspraak. Het aantal mensen dat binnen de banenafspraak werk vindt, is groter dan het aantal dat werk verliest. Het gaat om 6.930 personen tegenover 5.987 personen. Het aantal werkzame personen dat instroomt is bovendien groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt. Hier is een positieve toename van 1.734 personen te zien.

Aantal personen binnen de doelgroep

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal 2.396 personen bijgekomen in de banenafspraak. Dit maakt dat er in totaal 245.884 personen binnen de doelgroep vallen. Er zijn 2.328 personen uit de doelgroep gestroomd, en wel om de volgende redenen:

  • 265 personen hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • 1.564 personen hebben een beschutte werkplek binnen WSW gekregen;
  • 50 personen hebben zich vrijwillig uitgeschreven.

Er zijn daarnaast 4.724 personen in gestroomd. Hiervan vallen er 2.344 onder de doelgroep Participatiewet. Van 1.563 personen is de beschutte werkplek binnen WSW komen te vervallen.

Interactieve Dashboards UWV

UWV houdt in het interactieve Dashboard banenafspraak ieder kwartaal de voortgang bij. In dit dashboard staan de cijfers over de banenafspraak ook per arbeidsmarktregio. U kunt hier gemakkelijk de data selecteren waar u naar op zoek bent en bijvoorbeeld de regionale cijfers vergelijken met de landelijke cijfers of andere regio’s.

Sabina heeft haar praktijkverklaring!

Sabina haalt praktijkverklaring bij RataPlan

Sorteer- en kassamedewerker Sabina van RataPlan Rijswijk heeft haar eerste praktijkverklaring op zak.

Praktijkverklaring

De praktijkverklaring is een onderdeel van praktijkleren in het mbo. Met de praktijkverklaring, uitgereikt door ROC Mondriaan, verklaart de werkgever dat een medewerker bepaalde vaardigheden op mbo-niveau beheerst. Op deze manier worden onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar gebracht.

RataPlan als ontwikkelpartner van WSP Haaglanden

Voor RataPlan is dit het startsein om verder te bouwen binnen Haaglanden. Als ontwikkelpartner van WSP Haaglanden gaat RataPlan op alle vestigingen met de praktijkverklaring werken! Op deze manier biedt RataPlan een op maat gemaakt opleidingstraject dat niet alleen geschikt is voor de eigen werknemers, maar ook voor werkzoekenden.

Who’s next?

Heeft u meerdere vestigingen in regio Haaglanden en wilt u meer weten over praktijkleren? Jurjen Dikker helpt u graag verder via jurjen.dikker@rpa-haaglanden.nl.

Een opleiding met baangarantie bij Webhelp Nederland

In Delft bieden bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding met baangarantie via de BHAG Deal ‘Talentontwikkeling’. In samenwerking met onze partner Werkse! heeft Webhelp deze deal gesloten. Zij verzorgden een vakinhoudelijke opleiding Klantencontactmedewerker. En het resultaat mag er zijn. Zeven mensen, van wie zes met een uitkering, werken nu als klantcontactmedewerker bij Webhelp.

Een betrokken werkgever

Puck Zondervan is jobcoach bij Werkse!. Zij vertelt dat Webhelp vanaf het begin af aan zeer betrokken was. ‘Zij wilden dat dit traject slaagde.Door vertrouwen te geven en veiligheid te bieden aan alle cursisten, ontstond bij iedereen durf en vertrouwen in zichzelf. Een deelnemer, die al jaren in de bijstand zit en trajecten heeft gevolgd die helaas mislukten, kon nu van wantrouwen naar vertrouwen groeien.’ Tijdens de BHAG Deal gaan kandidaten gedurende een bepaalde tijd onbetaald aan de slag bij een bedrijf. Zij worden door de organisatie opgeleid met ondersteuning vanuit Werkse! Daarnaast hebben deze kandidaten garantie op een baan bij het bedrijf.

Talentontwikkeling

Webhelp voelde de behoefte om invulling te geven aan hun social-returnverplichting in de vorm van een contract. Dit was de aanleiding om deze samenwerking met Werkse! te starten. ‘Maar wij zijn ervan overtuigd dat we deze doelgroep ook voor andere opdrachtgevers kunnen gaan opleiden en inzetten. Wij zien meerdere mogelijkheden binnen onze organisatie. Vandaar dat wij de BHAG Deal Talentontwikkeling hebben ondertekend’, vertelt Paul Ouwehand, Legal manager bij Webhelp.

Aangepaste training

Bij een baan in de klantenservice is het niet gek om te starten met een training. Omdat deze groep cursisten vaak lang niet of nog nooit hebben gewerkt, is de training wel anders dan anders. Er is gekozen voor een rustiger traject met twee sessies van vier uur per week. De mensen werden getraind voor de functie van klantcontactmedewerkers voor Logius, de dienst Digitale Overheid. Sanne Beijer is lid van het Learning & Development Team bij Webhelp. Als trainer heeft zij meegeholpen aan deze trainingen. Hierin werd er onder andere geleerd hoe men met klanten om kan gaan en wat de rol van de persoon hierin zelf is. ‘Veel rollenspellen om te oefenen, waarbij cursisten elkaar ook feedback gaven. Meteen een mooie oefening in helder communiceren. Ook vakinhoudelijke training: de zaken waar mensen zoal over kunnen bellen: DigiD, Mijn Overheid, inloggen voor je belastingaangifte,’ vertelt Sanne.

Train-de-trainer

Dit was pas het eerste traject, dus tijdens de rit moesten er nog dingen ontdekt worden. ‘Maar iedereen die bij dit project betrokken was, heeft superhard gewerkt en was heel loyaal. Mooi dat Werkse! hier de ruimte voor geeft.Linda van der Wel, trainer bij Werkse!, bracht de expertise vanuit Werkse! in en zorgde ook voor communicatielessen. ‘Wat doet het met jou als een beller boos wordt?’. Antwoorden op dit soort vraag en de persoonlijke feedback daarop helpt cursisten ook over zichzelf te leren,’ gaat Sanne verder. Sanne Beijer heeft Linda van der Wel vervolgens meegenomen via een train-de-trainer-traject. Dit omdat een volgende groep op het wensenlijstje van Webhelp staat. Hun bedoeling is om vooral met de arbeidsmarkt naar de mensen toe te bewegen, in plaats van mensen naar de markt toe proberen te trekken.

Nooit saai

Eén van de deelnemers aan dit traject is Sabrina Hendriks. Zij zit nu vrijwel dagelijks achter de computer, met een koptelefoon op. Op dit moment werkt ze nog voornamelijk vanuit huis. Toen Werkse! haar vroeg of haar dit leuk leek, heeft de de kans met beide handen aangepakt. In het verleden heeft zij in de distributie gewerkt. Na een periode thuis vanwege zwangerschap en het opvoeden van haar kind, vindt ze het fijn om nu weer aan het werk te zijn. Ze is blij dat haar werk goed af te stemmen is met de tijden van de kinderopvang. Ze vertelt: ‘Ik ben stapsgewijs mijn uren aan het opbouwen, van 24 uur nu naar 28 uur. Ik ben nog steeds lerende. Je krijgt daar ook de tijd voor. Aan mijn jobcoach kan ik alles vragen, geen vraag is te gek. Het systeem waar wij mee werken zit goed in elkaar. De kennisbank waar wij zo nodig informatie in op kunnen zoeken, is goed beveiligd. Nu komen er veel vragen over de inlogcode voor de belastingaangifte. Daarvoor waren er veel vragen over de coronacheck-app.Via Teams kan ik een begeleider vragen specifiekere vragen op te zoeken.’ Sabrina verveelt zich geen moment en is blij dat ze vorige maand alweer voor de tweede keer salaris kreeg.

Ook vacatures te vervullen?

H

O

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Op de website van de gemeente Den Haag leest u wat u als werkgever en werkzoekende moet doen en welke regels er gelden. Link naar: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/oekraine/werk-voor-vluchtelingen-uit-oekraine.htm

Werken en leren combineren in het mbo

Bij- en omscholing is de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende mogelijkheden en trajecten. In onderstaande infographic van SBB worden de verschillende opleidingtrajecten van praktijkleren op een duidelijke manier uiteengezet, bezien vanuit de werknemerskant.

Werken en leren combineren in het mbo

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

UWV helpt met opleiden kandidaten

Scholing als duurzame oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Voor werkgevers kan scholing een uitkomst zijn voor moeilijk vervulbare vacatures. Neem het opleidingstraject voor fietstechnicus dat onze partner UWV Haaglanden samen met opleider Innovam heeft opgezet. Zij worden inmiddels al door fietsspecialisten benaderd wanneer er een nieuwe groep start. De derde groep is afgelopen november begonnen en zal in april de opleiding afronden. Dan start ook het fietsseizoen weer en zal de vraag naar fietsenmakers weer toenemen. Dat komt dus heel goed uit.

De arbeidsmarkt is krap in bijna alle sectoren. In Haaglanden daalde het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 34,6%, terwijl het aantal vacatures alsmaar toeneemt. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 55% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. UWV adviseert werkgevers wat zij kunnen doen om deze vacatures in te vullen.

Scholing is een goede en duurzame oplossing. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 45% van de werkgevers kandidaten die nog niet helemaal geschikt zijn voor vacatures intern opleiden. UWV helpt hen daarbij, door samen met werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere partners arrangementen te ontwikkelen om werkzoekenden op te leiden. Zo benutten ze extra arbeidspotentieel en werken ze samen aan het verkleinen van de personeelstekorten.

Verder praten over oplossingen? Neem contact op met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden via 085 401 59 84 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl.

Afstand tot de arbeidsmarkt? Hier niet: ‘Iedereen doet mee, ook als je een andere route volgt’

Een baan vinden met Patijnenburg

Het gebeurt niet iedereen dat een wethouder je komt feliciteren met je nieuwe baan. Het overkwam Prachand Thakoerdin. Op 1 maart begint hij bij Boekestijn Tuinmachines in Naaldwijk. Een baan die hij vond met hulp van Patijnenburg.

Iedereen telt mee, is het motto van Patijnenburg. De afdeling re-integratie van het bedrijf zoekt al jarenlang de juiste match tussen werkzoekers en bedrijfsleven. Met succes, want vorig jaar wisten zij maar liefst 179 mensen te plaatsen. ,,Aan ‘iedereen telt mee’ kan nog iets worden toegevoegd: iedereen is nodig”, denkt Peter Boverhoff van Patijnenburg. 

,,Het tekort aan personeel wordt steeds groter en het is fijn dat steeds meer Westlandse bedrijven ontdekken dat ook wij een bron van enthousiast personeel kunnen zijn.” In de afgelopen maanden meldden maar liefst 50 nieuwe bedrijven zich bij Patijnenburg aan in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Een van die bedrijven is Boekestijn Tuinmachines. ,,We zijn een echt familiebedrijf”, legt Marijke Boekestijn uit. ,,Dat betekent dat we geworteld zijn in de samenleving en het belangrijk vinden om mee te denken in de maatschappij. De visie van Patijnenburg past bij de onze: je leeft niet voor jezelf alleen. Wij hebben iets moois kunnen opbouwen. Hoe mooi is het dan dat je dat gebruikt om anderen weer een kans te geven.” 

Via Patijnenburg werd een goede match gemaakt met Prachand. ,,Na een paar dagen meekijken zien we het allebei helemaal zitten.”

Werken maakt gelukkig

De twintigjarige Prachand uit ‘s-Gravenzande heeft, door omstandigheden, geen diploma. Dat maakt solliciteren lastig. Na een aantal jaren in een supermarkt te hebben gewerkt was Prachand wel toe aan een volgende stap: ,,Het voelde meer als een bijbaan dan als een baan.” Patijnenburg kon hem helpen. Met zijn jobcoach Robin besprak hij wat zijn werkwensen waren: ,,De techniek trekt me wel. Ik ben goed met mijn handen en wil graag monteur worden.” 

Bij Boekestijn krijgt hij zijn kans: ,,Ik ga vooral werken op het Postpakketpunt hier”, vertelt Prachand. ,,Maar ik ga ook licht technisch werk doen en zo verder leren.” Daarbij wordt hij geholpen door Robin, terwijl Marijke ondersteuning krijgt van haar Patijnenburg-accountmanager Monique. Inmiddels heeft Prachand zijn plek in het zeskoppige team al gevonden: ,,Ik voel me al thuis.” En dat is minstens zo belangrijk, valt Peter Boverhoff hem bij: ,,Bij Patijnenburg zeggen we: werken maakt gelukkig. Je bent actief, je verdient je eigen geld en bovenal: je hoort erbij.”

Prachands verhaal is er één waar wethouder Piet Vreugdenhil van Sociale Zaken blij van wordt. ,,We moeten een beetje af van dat diploma-denken”, vindt hij. ,,Niet iedereen past in het hetzelfde opleidingspatroon. Vooral praktische mensen leren hun vak vaak veel beter in de praktijk. Dat kan op school, maar voor sommigen is een andere route beter. Het bedrijfsleven kan zelf een grote rol spelen door mensen, zoals Prachand, intern op te leiden.” 

Iedereen telt mee is wat Vreugdenhil betreft geen loze kreet. ,,We hebben iedereen nodig. Als we iedereen de mogelijkheid geven te werken naar hun eigen vermogen, hebben we daar allemaal baat bij. Daarom zijn we blij met een bedrijf als Patijnenburg, dat goed werk doet door te bemiddelen, te matchen en op te leiden. We kunnen ook niet zonder Westlandse bedrijven als Boekestijn, die mensen een kans geven en dan ontdekken dat hun bedrijf daar wel bij vaart.” Boverhoff beaamt dat: ,,Als bedrijven eenmaal over de streep zijn, zijn ze meestal razend enthousiast.”

Wilt u ook iemand een kans geven?

Werkse! leidt mensen op tot zonnepaneelmonteur

In de energiebranche is een groot personeelstekort. Vooral zonnepanelenmonteurs zijn schaars. Werkse! leidt daarom elf leergierige bijstandsgerechtigden op om zonnepanelen te plaatsen. En het mooiste? Na afloop van de opleiding krijgen ze een baan met een vaste aanstelling. Daar profiteren deze bijstandsgerechtigden van, maar ook de werkgevers die zitten te springen om monteurs!

Een gratis opleiding

Puck Zondervan, jobcoach bij Werkse! vertelt: “Het Ontwikkelpunt van Werkse! biedt medewerkers en kandidaat-werknemers een keur van opleidingen en trainingen aan. Een deel daarvan is vakgericht, zoals de opleiding tot assistent zonnepaneelmonteur. Een functie waar momenteel veel vraag naar is. Mensen met een uitkering die op dit aanbod gewezen worden, tonen volop animo. De achtergrond van mensen die daadwerkelijk in zee gaan, varieert: van dakloos, statushouder en toe aan een eerste baan, tot werkloos geworden in coronatijd. Werkse! betaalt de opleidingskosten: eenmalige uitgaven waarmee bespaard wordt op toekomstige uitkeringskosten.”

Erkend certificaat

Iedereen doet onder begeleiding van een leermeester zijn eerste praktijkervaring op. Vervolgens is er een aantal dagen om vakkennis te vergaren tijdens een opleiding bij het ROVS TechCenter in Rotterdam. De bijstandsgerechtigden blokken voor certificaten. Hierbij valt te denken aan certificaten voorElektrische huis- en utiliteitsinstallaties, Elektrotechnisch tekeninglezen en NEN 3140. Daarnaast, voor de mensen die deze certificaten nog niet hebben, is er ook de VCA-training (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Dit pakket kan in de toekomst ook nog gebruikt worden als springplank naar andere beroepen in de elektrotechnische branche.

Aan de slag

“De eerste zes cursisten hebben hun opleiding afgerond,” weet Zondervan. “En het mooie is, ze konden meteen het dak op. In een vaste baan, naar eigen keus tussen de 24 tot 40 uur per week. Een deel werkt bij een bedrijf in Nootdorp. Een ander deel in Noord-Holland. Dagelijks taxiet een van hen in een huurauto van de werkgever de club heen en weer van Delft naar werkobject.”

Zoekt u personeel?

Ook voor uw onderneming zijn er gemotiveerde toekomstige werknemers te vinden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

RMT Haaglanden ondersteunt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers

zpp'er Wieberta achter laptop
Zich heroriënterende zzp’er Wieberta Trof vond dankzij RMT Haaglanden snel een andere, passende baan. ´RMT Haaglanden heeft mij weer toekomstperspectief gegeven.´

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voor een deel van hen bood de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich inmiddels heroriënteren op wat zij willen gaan doen in de toekomst.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het voortzetten van uw onderneming of overweegt u een baan (deels) in loondienst of het ondernemen in een andere branche?

RMT Haaglanden biedt zich heroriënterende zzp’ers en ondernemers hulp om bijvoorbeeld hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Ook loopbaancoaching is mogelijk.

´Alle lof voor RMT Haaglanden. Het hulpaanbod sloot perfect aan op mijn situatie en behoefte. Ik ben niet als nummer maar als mens behandeld; een mens met kracht en kwaliteiten, die een steuntje in de rug kon gebruiken.´

Heroriënterende zzp’er Wieberta Trof

Waarom RMT Haaglanden?

UWV, vakbonden en gemeenten werken binnen RMT Haaglanden intensief samen. Hierin optrekkend met de werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. 

Is RMT Haaglanden iets voor u?

Marlies Zuyderwijk en Allison Pinas, Adviseurs Werkgeversdienstverlening, denken graag met u mee!

Wij kunnen samen met u kijken hoe we u en eventueel uw medewerkers via aanvullende dienstverlening snel weer elders aan het werk krijgen.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning of aan de extra voorzieningen.