Bedankt – naw gegevens

Werkloosheid in juni 2021 onder de 300.000

Er is een daling te zien in het aantal werklozen in Nederland. In juni was nog slechts 3,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat komt neer op 297 duizend mensen. De laatste keer dat het aantal werklozen in Nederland onder de 300 duizend zat, was in maart 2020. Het werkloosheidscijfer is op dit moment daarmee vergelijkbaar met de situatie van voor het begin van de coronacrisis.

Werkloosheid

Volgens de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos wanneer diegene geen betaald werk heeft, maar daar wel recent naar heeft gezocht en per direct beschikbaar is. Er wordt hierbij gekeken naar de bevolking tussen de 15 en 75 jaar.

Daling in werkloosheid

Gemiddeld is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden gedaald met 10.000 per maand. In dezelfde periode nam het aantal werkenden toe met 21.000 per maand, volgens het CBS. Aan het begin van de coronacrisis was het percentage werklozen 2,9 procent. Dit steeg tot augustus 2020 naar 4,6 procent. Daarna is een daling ingezet, die in juni 2021 nog steeds doorzet met een werkloosheidspercentage van 3,2 procent.

Ook daling in aantal WW-uitkeringen

Samen met de werkloosheid, daalt ook het aantal WW-uitkeringen. In juni waren dit er 11.300 minder dan in mei. We hebben hier te maken met een daling van 4,5 procent. Vooral onder jongeren is er een stevige daling in het aantal WW-uitkeringen te zien.

De daling in het aantal WW-uitkeringen is al vijf maanden gaande. Dit is er een gevolg van dat er meer WW-uitkeringen worden beëindigd dan ontstaan. Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal lopende WW-uitkeringen 20,7 procent lager. Ook voor het aantal WW-uitkeringen geldt dat dit voor het eerst lager ligt dan voor het begin van de coronacrisis.

Wilt u een werkloze aan werk helpen?

WSP Haaglanden helpt u graag met het vinden van een goede match.

De vijfde periode van NOW: 2 miljard euro aan voorschotten

UWV heeft in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen zo’n 837 duizend mensen in dienst. Tot nu toe heeft UWV 1,4 miljard euro aan voorschotten overgemaakt aan deze werkgevers. De sectoren horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening hebben de meeste NOW-toekenning gehad.

Lees hier de voorwaarden voor de vijfde periode NOW.

2 miljard euro aan voorschotten

Van de ruim 45.000 aanvragen voor de vijfde periode van NOW, zijn er 1.440 afgewezen. Zij voldeden niet aan de voorwaarden. Inmiddels hebben alle aanvragers van wie de aanvraag is toegekend de eerste termijn van het voorschot ontvangen. Zo’n voorschot wordt in drie termijnen betaald. Van de tweede en derde termijn is op dit moment een deel ook overgemaakt. De verwachting is dat UWV in totaal zo’n 2 miljard euro aan voorschotten overmaakt voor de vijfde periode NOW. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 51,7 procent.

Factsheet over de vijfde periode NOW

UWV heeft een factsheet voor de vijfde periode van de NOW gepubliceerd die inzicht geeft in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Daarnaast is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • De sectoren horeca en catering (14.674), overige commerciële dienstverlening (7.422) en detailhandel (5.388) hebben het grootste aandeel in NOW tijdens de vijfde aanvraagperiode;
  • Voor de sector horeca en catering is het voorschotbedrag het grootst (eerste termijn € 149 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 108 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 98 miljoen);
  • Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn het best vertegenwoordigd. In totaal zijn er 27.530 toekenningen gedaan aan dergelijke werkgevers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn slechts goed voor 292 toegekende aanvragen.

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf, 238 kB)

Vragen?

Subsidie voor inclusieve werkvloer

Het besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen is per 1 juli van kracht. Dat betekent dat werkgevers vanaf nu subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in een inclusieve werkvloer. Een werkvloer die is ingericht op mensen met een arbeidsbeperking kan dus vanaf nu gesubsidieerd worden. En dat is goed nieuws!

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd voor de werkplek van mensen behorend tot de doelgroep banenafspraak en mensen met loonkostensubsidie of beschut werk (samen de doelgroep Participatiewet). Om het voor werkgevers mogelijk te maken om meer mensen met een beperking een aangepaste werkplek kunnen bieden, is de regeling ruim beschreven. Deze doelgroepomschrijving is ruimer dan de doelgroep die werd gehanteerd in de pilotfase.

Budget

In 2021 is er een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidies. Volgend jaar is dit 12 miljoen euro. De helft van deze bedragen is beschikbaar voor niet-overheidswerkgevers, de andere helft staat open voor alle werkgevers. Per subsidietoekenning is er een maximum van 1 miljoen euro bepaald. Toekenning vindt plaats op volgorde van volledige aanvraag.

Maatwerk

Met dit besluit worden werkgevers gestimuleerd om een investering te doen in het inclusieve(r) maken van hun bedrijf. Er is nu voldoende ruimte voor werkgevers om maatwerk te kunnen leveren voor hun medewerkers. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe technologie die ondersteuning biedt bij de uitvoering van taken. Ook investeren in meeneembare voorzieningen is mogelijk. Hierdoor kunnen voorzieningen door meerdere werknemers worden gebruikt.

Ook investeren in een inclusieve werkvloer?

UWV zet in op skills-ontologie met CompetentNL

Een aantal weken geleden schreven wij over het rapport van TNO waarin wordt geadviseerd om een skills-based arbeidsmarkt te creëren. UWV is nu samen met TNO en CBS bezig met het opzetten van CompetentNL, de skills-ontologie. Hiermee willen ze de arbeidsmarkt skills-based maken en zorgen voor betere matches. Dit is niet alleen beter voor de kandidaat, maar ook voor de werkgever.

Een cv zegt niet alles

In de huidige tijd kijken werkgevers vooral naar het cv van kandidaten en of dit overeenkomt met de functie-eisen in de vacature. Dat is jammer, want een beroep of opleiding op het cv zegt niet alles. Wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar een automonteur en u alleen afgaat op het cv en diploma’s, kan u zomaar een automonteur treffen met een diploma dat twintig jaar oud is. Maar tegenwoordig is het vak totaal anders dan toen. Wanneer de kandidaat zijn skills goed heeft beschreven in de nieuwe, aankomende systemen, kan de werkgever zien wat de kandidaat allemaal heeft bijgeleerd.

CompetentNL start met soft-skills

Op dit moment bestaat er al een dataset bij UWV waarin soft skills, bijvoorbeeld analytisch denken of flexibiliteit, worden opgenomen. Deze database wordt door de loopbaanadviseurs gebruikt. Harde skills, zoals timmeren of brood bakken, zijn hier nog niet in opgenomen. Daarom begint UWV met CompetentNL op basis van soft skills.

Matches maken op basis van skills d.m.v. AI

CompetentNL, de skills-ontologie, heeft een hybride AI-systeem (artificiële intelligentie) als basis. Het systeem is hybride omdat de soft skills handmatig worden ingevoerd en het systeem deze skillset combineert met gegevens uit online vacatures. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat bepaalde skills op verschillende manieren worden omschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden als ‘plannen’ en ‘een werkverdeling maken’. Deze werkzaamheden vereisen dezelfde skills.

CompetentNL al in 2021 gereed

De verwachting is dat de eerste basisversie van CompetentNL al voor het einde van het jaar klaar is voor het testen en ontwikkelen van UWV-dienstverlening. In 2023 zal de basisversie kunnen worden vervangen binnen UWV. De basisversie wordt in 2022 al doorontwikkeld met de inbreng van alle betrokken partijen in Nederland.

HalloWerk werkt al op basis van skills

Het matchen van werkgever en werkzoekende op basis van skills is niet geheel nieuw. HalloWerk, het online matchingsplatform voor de arbeidsmarkt, werkt al op deze manier. Hier kunnen werkgevers zoeken op de vaardigheden die zij belangrijk vinden voor hun vacatures.

l

Den Haag Werkt en Social Club Den Haag sluiten de sectordeal Sociaal Ondernemen

De afgelopen maand heeft een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. In Den Haag is sociaal ondernemen erkend als een sector. Dit gebeurde tijdens de ondertekening van de sectordeal Sociaal Ondernemen door Den Haag Werkt en Social Club Den Haag.

Bekijk hieronder hoe deze speciale dag eruit zag.

Interesse gekregen in sociaal ondernemerschap?

Loonkostensubsidie als u iemand uit de bijstand aanneemt

Het zijn onzekere tijd geweest, zowel voor u als werkgever als voor werknemers en werkzoekenden. Een grote groep mensen is in de bijstand terechtgekomen de afgelopen tijd. En daar zitten echt gemotiveerde professionals tussen!

Iemand uit de bijstand aannemen met loonkostensubsidie

Werkse! helpt werkgevers met het zoeken naar passend personeel dat op dit moment in de bijstand zit. En om ervoor te zorgen dat u als werkgever er ook voordeel aan heeft, krijgt u nu de eerste zes maanden gegarandeerd loonkostensubsidie wanneer u iemand uit de bijstand aanneemt. Na een maand of vier wordt er gekeken of de loonwaarde van de medewerker lager dan 100% is. Is dit het geval, dan blijft u loonkostensubsidie ontvangen. Hiermee wordt het productieverlies van de medewerker gecompenseerd tot aan het minimumloon. U komt als werkgever in dat geval ook direct in aanmerking voor een no-riskpolis. Dit is een vergoeding van het UWV voor wanneer de medewerker ziek wordt. Zo ondervindt u er ook op de lange termijn geen nadeel aan als u een werknemer uit de bijstand aanneemt.

Lees meer hierover op de website van Werkse! Of neem direct contact op via 015-2151400 of wsp@werkse.nl.

Vanaf derde periode NOW telt TVL niet meer mee als omzet

De TVL telt vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer mee als omzet. Wanneer u TVL heeft ontvangen, wordt de omzet voor de NOW daarom lager. Dit geldt niet voor de eerste en tweede aanvraagperiode van de NOW. De derde aanvraagperiode van de NOW betreft de periode oktober, november en december 2020.

Derde en vierde aanvraagperiode NOW

Omdat de TVL vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer telt als omzet, wordt het omzetverlies procentueel gezien hoger. Uw definitieve tegemoetkoming kan hierdoor ook hoger uitvallen. Het voorschot dat u heeft ontvangen zal niet veranderen. U kunt uw percentage omzetverlies voor de derde en vierde periode aanpassen wanneer u de definitieve berekening aanvraagt.

Wanneer u TVL heeft ontvangen en om die reden heeft NOW heeft aangevraagd in de derde of vierde aanvraagperiode, dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Deze mogelijkheid heeft u tot en met 16 juli 2021. Dit doet u door telefonisch contact op te nemen met UWV. U kunt dit doen tot en met 16 juli 2021 óf, als u NOW vanaf 1 juni 2021 hebt aangevraagd, tot zes weken na de beslissing op uw aanvraag.

Vijfde aanvraagperiode

Heeft u de tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode, april, mei en juni 2021, al aangevraagd? U kunt dan het verwachte percentage omzetverlies in uw voorschotaanvraag eenmalig laten veranderen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met UWV. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het voorschot ongewijzigd te laten en het juiste percentage in te vullen bij de definitieve berekening.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met UWV via 088 – 898 20 04.

Het verwachte herstel van de arbeidsmarkt volgens UWV

Naar de verwachting van het UWV gaat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 herstellen van de coronacrisis. Het aantal gewerkte uren zal in 2021 waarschijnlijk toenemen met 2%. Het herstel van het aantal banen zal in 2022 naar verwachting zichtbaar worden met een groei van 1,3%. De verwachting is dat in bepaalde sectoren in 2021 al een groei in het aantal banen plaatsvindt. Uiteraard zit er in deze prognose een grote onzekerheid in verband met de coronacrisis.

Herstel arbeidsmarkt meest geraakte sectoren

De sectoren die door de coronacrisis het hardst getroffen zijn, laten in 2021 nog een krimp zien van het aantal banen. Het gaat dan onder andere om de sectoren cultuur, sport en recreatie (-4,3%), de schoonmaaksector (-3,3%) en de horeca (-1,5%). Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Deze zien we in de uitzendbranche en de arbeidsbemiddeling. Hoewel deze sector hard werd getroffen door de coronacrisis, groeit deze sector in 2021 alweer met 2,4%. Dit komt omdat werkgevers na afloop van een crisis vaak eerst voor flexwerkers kiezen. Deze cijfers laten zien dat het herstel van de arbeidsmarkt op gang komt.

Hoe is het met de baanverliezers na de eerste lockdown?

Als we het afzetten tegen de economische impact van de lockdowns van vorig jaar, dan zien we dat de werkloosheid maar relatief weinig is toegenomen. UWV heeft onderzoek gedaan en geconcludeerd dat 61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer aan het werk was. Dit geldt ook voor de hard geraakte sectoren als de horeca en de sport- en recreatiesector. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor werknemers die na de tweede en derde lockdown hun baan kwijtraakten.

Veel ondersteuning door NOW in luchtvaart, reisbranche en horeca

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geeft werkgevers de kans om werknemers met een vast of flexibel contract door te betalen en in dienst te houden. Op deze manier zijn veel banen behouden gebleven. Vooral in de luchtvaart, reisbranche horeca en de cultuur, sport en recreatieve sector heeft vaak van de NOW gebruik gemaakt. In de eerste periode van de NOW was de steun het grootst, naarmate het jaar 2020 vorderde, nam het aantal ondersteunde banen ook in de genoemde sectoren af.

Meer weten?

Lees de de arbeidsmarktprognose van UWV.

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt door focussen op skills

De huidige tijd kent verschillende uitdagingen, zoals de energietransitie, verdergaande digitalisering, economische crises en de coronapandemie. Zoals de arbeidsmarkt er nu voorstaat, is die hier niet op toegerust. Om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken en het verdienmodel van Nederland na de pandemie te versterken is het nodig om de arbeidsmarkt meer toekomstbestendig te maken. TNO pleit ervoor om een arbeidsmarkt te ontwikkelen waar het gaat om het ontwikkelen van skills en het matchen van mensen en werk op basis van die skills. Ook doet TNO een oproep aan alle relevante partijen om snel werk te maken van de skills based arbeidsmarkt. Lees hier ‘Skills gevraagd!’, het paper van TNO.

Een goede match door nadruk op skills

Op dit moment hebben ruim drie miljoen mensen een onzekere positie op de arbeidsmarkt. Zo’n 500.000 mensen moeten in 2030 omgeschoold zijn. Er zijn ook nu mensen die bepaalde gevraagde skills hebben, maar die niet gevonden worden, omdat er alleen wordt gekeken naar het gevraagde diploma. Ronald Dekker is onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO. Hij is bovendien de hoofdauteur van het paper. Dekker vertelt dat diploma’s te grofmazig zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed bij elkaar te brengen. ‘Denk bijvoorbeeld aan een cv-monteur van 55 jaar. Toen hij zo’n 35 jaar geleden van school kwam was de baco zijn belangrijkste werktuig. Nu is de laptop minstens zo belangrijk. Die opgedane digitale skills lees je niet af aan zijn diploma uit 1986.’

Skills-paspoort

Dekker pleit voor een skills-paspoort waarin men tijdens de loopbaan de opgedane kennis en vaardigheden bijhoudt. De monteur uit het voorbeeld komt dan voor veel meer functies in beeld dan nu. Een skills-paspoort reduceert dus het aantal mismatches op de arbeidsmarkt, volgens Dekker. Wanneer deze monteur zou beschikken over een skills-paspoort waarin je de tijdens de loopbaan opgedane kennis en vaardigheden bijhoudt, dan komt deze monteur als werkzoekende voor veel meer functies in beeld dan nu het geval is. Met zo’n skills paspoort reduceer je dus de mismatch op de arbeidsmarkt, volgens Dekker.

Skills bevorderen ook een inclusieve arbeidsmarkt

Als de arbeidsmarkt wordt ingericht met een skills based-aanpak, zal dit ook de positie van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt verbeteren. Er is een grote groep mensen die grote moeite heeft om een duurzame arbeidsplaats te vinden, doordat zij een startkwalificatie missen. Bedrijven ervaren tegelijkertijd schaarste in bepaalde beroepsgroepen. Volgens Dekker kun je door verder te kijken dan geijkte kandidaten ook dit schaarste-vraagstuk oplossen. Dit kan door de focus te verleggen naar skills voor nieuwe technologie, scholing en het splitsen van taken. Hierdoor zul je ook de diversiteit en inclusiviteit op het werk vergroten, waardoor meer mensen een duurzame plek in het arbeidsproces kunnen krijgen.

Vereist: nationaal gecoördineerde actie

Een arbeidsmarkt die op skills is gebaseerd kunnen we alleen bereiken door samenwerking en gecoördineerde actie. TNO vraagt daarom aan alle betrokken partijen om samen deze uitdaging aan te gaan. Dekker denkt hierbij onder andere aan het vertalen van de huidige kwalificatiestructuur (diploma’s) in het onderwijs naar een skills paspoort dat gedurende de loopbaan wordt aangevuld met opgedane kennis en vaardigheden.

Ook moeten volgens TNO de bestaande werknemers hun diploma’s, kennis en kunde kunnen omzetten naar een skills-paspoort. De uitdaging ligt erin dat werkenden en werkgevers elkaar moeten kunnen vinden op basis van skills en dat deze skills erkend worden. Dekker: ‘Daarom moeten we een objectieve en gezamenlijke skills taal ontwikkelen en uitrollen. Bedrijven moeten verder geholpen worden bij het beter articuleren van hun vraag naar skills, onder andere door het opstellen van vacatureteksten in termen van skills. Hierbij kunnen AI-systemen een rol vervullen. De kennis opgedaan bij bestaande lokale experimenten, zoals het House of Skills in Amsterdam, is van grote waarde om de opschaling naar landelijk niveau te realiseren.’

HalloWerk past deze werkwijze al toe

HalloWerk is het online matchingsplatform voor werkgevers en werkzoekenden dat geheel is ingericht op vaardigheden, skills dus. Werkgevers die werknemers zoeken via HalloWerk kijken verder dan alleen het cv. De focus ligt daar vooral op wat een kandidaat wil en kan.

Wilt u ook kennismaken met deze manier van matchen?