Careyn, ROC Mondriaan en Patijnenburg vieren regionale primeur pilot praktijkleren!

Meer dan de helft van de mensen in de bijstand en een derde van de mensen met een participatiewetuitkering heeft geen startkwalificatie om aan de slag te kunnen. Er zijn ook werkenden zonder startkwalificatie. Dat maakt deze mensen kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding is belangrijk, alleen is dat niet voor iedereen haalbaar. Voor deze mensen zijn 23 pilots in het land gestart waaronder één vanuit het samenwerkingsverband in arbeidsmarktregio Haaglanden: de pilot Praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo. In het Westland hebben Careyn, ROC Mondriaan en Patijnenburg de primeur. Op vrijdag 3 juli mochten zij als allereerste van de regio een welverdiende praktijkverklaring uitreiken aan Mebrihit.

´Mebrihit heeft het fantastisch gedaan, er zijn twee nieuwe processen aangewezen om nog twee praktijkverklaringen te stapelen! Mebrihit heeft de ambitie om door te leren. Natuurlijk wilden we de uitreiking vieren. Hiervoor moesten we wel iets bedenken, zorginstellingen hebben immers te maken met strenge coronaregels, Een normale uitreiking met elkaar kon niet. Dus bedachten we een list. Vrijdag 3 juli kwam Mike Hoogeveen, een fanatieke dronevlieger uit het Westland, de praktijkverklaring afleveren bij Careyn Woerdblok´, aldus Marjolein Ferwerda, accountmanager bij Patijnenburg. ´Careyn vindt het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Door Mebrihit te helpen op de werkvloer, ontwikkelt de praktijkbegeleider zich óók.´ 

Praktijkverklaring
Doel van de pilot praktijkleren is dat werkzoekenden bij potentiële werkgevers tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden vaardigheden aanleren conform het kwalificatiedossier van het mbo-1. Als dit lukt krijgt de werkzoekende een praktijkverklaring én een baan. Bij mensen die al werk hebben, is het de bedoeling dat zij zich verder ontwikkelen voor een stevigere basis. De praktijkverklaring bewijst dat de kandidaat de werkzaamheden beheerst en zorgt, hopelijk, voor een duurzame baan en meer wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het een stimulans zijn voor de kandidaat om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een mbo-opleiding. 

Duurzame match
Praktijkleren is maatwerk voor werkgever en kandidaat. De werkgever wordt met een kandidaat gematcht die past bij de beschikbare werkplek. Als het nodig is kan de werkgever de werkplek aanpassen voor de kandidaat door taken anders te organiseren (jobcarving). Ook kan de werkgever zijn of haar toekomstige medewerker werkzaamheden aanleren die nodig zijn voor de functie. Door meer vanuit de mogelijkheden en de behoeften van de werkgever én de competenties van de kandidaat te kijken, is er een grotere kans op een duurzame match.
Zeker voor werkgevers in een branche waarin vakkrachten hard nodig zijn kan deze manier van inwerken van nieuwe medewerkers aantrekkelijk zijn. Bij bestaande medewerkers geef je op deze manier een goede invulling aan een leven lang ontwikkelen en krijgt de medewerker de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. 

Maatwerk
Bij deze pilot wordt gekeken naar wat past bij de kandidaat en of er een match kan worden gemaakt met een werkplek bij een werkgever. Deze manier van opleiden onderscheidt zich van het volledig mbo doordat de pilot uitgaat van maatwerk. Er is ook geen examen. De kandidaat wordt door de werkgever zelf beoordeeld op basis van wat hij of zij in de praktijk heeft laten zien. De werkplekken zijn bij erkende leerbedrijven, waardoor er begeleiding op maat is. Wanneer het past bij de kandidaat kan praktijkleren worden verrijkt met aanvullende lessen en deelexamens. Dit kan het begin zijn van een diplomagericht traject.