De Belastingdienst heeft belastingvoordelen voor werkgevers die medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden.

 • Loonkostenvoordeel (LKV)

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • Jeugd-LIV

´Niet leuker, wel gemakkelijker, dat geldt hier zeker. Je hoeft de inkomensvoordelen niet aan te vragen.
Wel moet je goed de aangifte loonheffing doen´

Loonkostenvoordeel (LKV)

Maak gebruik van het loonkostenvoordeel via de aangifte loonheffingen.

 • Voorwaarden

  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen, heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en is het afgelopen half jaar niet bij u in dienst geweest.
  • De medewerker heeft een doelgroepverklaring van haar of zijn uitkeringsinstantie waarin staat dat zij/hij voldoet aan de voorwaarden. Tip: bewaar de verklaring bij uw loonadministratie.
  • U vraagt binnen drie maanden na indiensttreding het loonkostenvoordeel aan.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Bij de aangifte loonheffingen ontvangt u een voordeel voor medewerkers die tot 125% van het minimumloon of minimumjeugdloon verdienen.

 • Voorwaarden

  • De medewerker verdient tot 125% van het minimumloon.
  • De medewerker werkt minimaal 1.248 uren per jaar.
  • De regeling is ook voor mensen met een arbeidsbeperking en medewerkers die beschut werk doen.
  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen.
  • Aanvragen is niet nodig, u hoeft hier niets voor te doen. Wel moet u goed de aangifte loonheffingen doen over het afgelopen jaar.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is een compensatie voor de hogere loonkosten als u medewerkers van 18 tot 22 jaar in dienst hebt van wie het minimumjeugdloon verhoogd wordt.

 • Voorwaarden

  • De medewerker verdient het minimumjeugdloon.
  • Voor het jeugd-LIV geldt geen urencriterium per jaar.
  • Sinds 1 januari 2020 komen 21-jarigen niet meer in aanmerking voor het jeugd-LIV, maar mogelijk wel voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) als zij aan de voorwaarden voldoen.
  • De regeling is ook voor medewerkers met een arbeidsbeperking en medewerkers die beschut werk doen.
  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen.
  • Aanvragen is niet nodig, u hoeft hier niets voor te doen. Wel moet u goed de aangifte loonheffingen doen over het afgelopen jaar.

Actuele wetgeving en tarieven

Uw WSP-accountmanager vertelt u graag meer over actuele belastingvoordelen, rechten en plichten. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.