De Belastingdienst heeft belastingvoordelen voor werkgevers die medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden.

 • Loonkostenvoordeel (LKV)

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • Jeugd-LIV

“Niet leuker, wel gemakkelijker. Dat geldt hier zeker. Je hoeft de inkomensvoordelen niet aan te vragen.
Wel moet je goed de aangifte loonheffing doen.”

Loonkostenvoordeel (LKV)

Maak gebruik van het loonkostenvoordeel via de aangifte loonheffingen.

 • Voorwaarden

  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen, heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en is het afgelopen half jaar niet bij u in dienst geweest.
  • De medewerker heeft een doelgroepverklaring van haar of zijn uitkeringsinstantie waarin staat dat zij/hij voldoet aan de voorwaarden. Handige tip: bewaar de verklaring bij uw loonadministratie.
  • U vraagt binnen drie maanden na indiensttreding het loonkostenvoordeel aan.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Bij de aangifte loonheffingen ontvangt u een voordeel voor medewerkers die tot 125% van het minimumloon of minimumjeugdloon verdienen.

 • Voorwaarden

  • De medewerker verdient tot 125% van het minimumloon.
  • De medewerker werkt minimaal 1.248 uren per jaar.
  • De regeling is ook voor mensen met een arbeidsbeperking en medewerkers die beschut werk doen.
  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen.
  • Aanvragen is niet nodig, u hoeft hier niets voor te doen. Wel moet u goed de aangifte loonheffingen doen over het afgelopen jaar.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is een compensatie voor de hogere loonkosten als u medewerkers van 18 tot 22 jaar in dienst hebt van wie het minimumjeugdloon verhoogd wordt.

 • Voorwaarden

  • De medewerker verdient het minimumjeugdloon.
  • Voor het jeugd-LIV geldt geen urencriterium per jaar.
  • Sinds 1 januari 2020 komen 21-jarigen niet meer in aanmerking voor het jeugd-LIV, maar mogelijk wel voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) als zij aan de voorwaarden voldoen.
  • De regeling is ook voor medewerkers met een arbeidsbeperking en medewerkers die beschut werk doen.
  • De medewerker is verzekerd voor werknemersverzekeringen.
  • Aanvragen is niet nodig, u hoeft hier niets voor te doen. Wel moet u goed de aangifte loonheffingen doen over het afgelopen jaar.

Actuele wetgeving en tarieven

Uw WSP-accountmanager vertelt u graag meer over actuele belastingvoordelen, rechten en plichten. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.