Neem je iemand aan vanuit een uitkering? Wij bieden verschillende vormen van begeleiding voor de medewerker aan. Hiermee ondersteunen wij jou als werkgever.

  • Inzet Jobcoach

  • Inzet expert

  • Aanpassing werkplek of vervoer

“Met de geregelde werkplekaanpassing kon onze werknemer prima uit de voeten.
Ik ben blij dat we de beperking in een kans hebben omgezet!”

Inzet jobcoach

Sommige mensen hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Dan is de inzet van een jobcoach mogelijk. De jobcoach begeleidt de medewerker op het werk. Uiteraard in nauw overleg met jou. Het is de bedoeling dat iemand uiteindelijk het werk zelfstandig kan uitvoeren.

UWV levert de jobcoach voor mensen met een WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering. De gemeente biedt de jobcoach aan als iemand uit de bijstand komt en door een arbeidsbeperking niet 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen. Je kunt bij de gemeente of UWV ook een subsidie aanvragen waarmee je zelf een jobcoach inhuurt of een collega als jobcoach inzet.

Inzet expert

Wat kun je doen om te zorgen dat een medewerker op haar of zijn best kan functioneren in je bedrijf? Vraag het de expert! De expert kan je adviseren over functiecreatie, waarbij jullie samen kijken of het opknippen van taken en functies mogelijk is. Ook kunnen experts advies geven over werkplekaanpassingen, zoals een aangepaste stoel of een toetsenbord.

Aanpassingen op het werk en vervoer

Heeft een medewerker iets extra’s nodig op het werk of om op het werk te komen? Voor medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen we een intermediair (bijvoorbeeld een doventolk), een aanpassing van de werkplek of het vervoer vergoeden.

Vaste contactpersoon en nazorg

We houden na een plaatsing indien gewenst periodiek contact met jou en de nieuwe medewerker. Samen kijken we wat goed gaat en wat nog niet. En of er potentie is om het contact te verlengen. Zo nemen we een een deel van de begeleiding uit handen en weten we op tijd of er nog andere instrumenten nodig zijn om de plaatsing tot een succes te maken.