Vanaf 2015 maakt de banenafspraak deel uit van de Participatiewet

Het gaat om een afspraak tussen de overheid en organisaties voor werkgevers en werknemers. De overheid wil met deze afspraak bereiken dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen bij een gewoon bedrijf. Heeft u een arbeidsplaats of wilt u meer informatie?

Banenafspraak
banenafspraak

Banenafspraak

Voor ieder jaar is er met de werkgevers- en werknemersorganisaties een bepaald aantal nieuw te creëren banen voor mensen met een arbeidsbeperking afgesproken. Het doel is dat er in 2026 ten minste 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen in het bedrijfsleven. Daarnaast moeten er tegen die tijd bij de overheid 25.000 extra banen zijn gecreëerd voor deze doelgroep.

Er liggen op dit moment plannen om de banenafspraak te versimpelen. Bijvoorbeeld door op een totaal van 125.000 banen in te zetten in plaats van de splitsing te maken tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Banenafspraak

Voor ieder jaar is er met de werkgevers- en werknemersorganisaties een bepaald aantal nieuw te creëren banen voor mensen met een arbeidsbeperking afgesproken. Het doel is dat er in 2026 ten minste 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen in het bedrijfsleven. Daarnaast moeten er tegen die tijd bij de overheid 25.000 extra banen zijn gecreëerd voor deze doelgroep.

Doelgroep

De extra banen die vrij moeten komen, zijn voor de volgende doelgroep:

  • Mensen die vallen onder de Participatiewet en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

  • Leerlingen of voormalig leerlingen uit het voortgezet special onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), als zij zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.

  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).

  • Wajongers met arbeidsvermogen. Dit houdt in dat zij bijvoorbeeld vier uur per dag kunnen werken.

  • Mensen die een Wiw-baan of ID-baan hebben. Deze banen zijn via oude regelingen tot stand gekomen.

  • Mensen met een medische beperking, die voor hun achttiende verjaardag of tijdens hun studie is ontstaan. De voorwaarde is dat zij dankzij de banenafspraak het minimumloon kunnen gaan verdienen.

Quotumregeling

In eerste instantie wilde de regering een quotumwet instellen. Deze wet bepaalde dat iedere werkgever met meer dan 25 werknemers verplicht 5% medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst moest hebben. Als een bedrijf hier niet aan voldeed, zou het een boete krijgen. Op aandringen van de werkgeversorganisaties is de quotumwet niet aangenomen, maar is de banenafspraak tot stand gekomen. Als er voor 2026 echter geen 100.000 banen in het bedrijfsleven zijn gecreëerd, zal er een quotumregeling gaan gelden. Deze is voor de overheid in 2020 al ingevoerd.

Bel me terug!

Helpt u mee op weg naar de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Neem contact met ons op via onderstaand formulier, dan ondersteunen wij u in het vinden van geschikte medewerkers.

  • Geef aan wanneer u bereikbaar bent.
  • * is een verplicht veld

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.