Banenafspraak 2020

Al 66.730 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

De doelstelling van de banenafspraak is om in 2026 100.000 extra banen te hebben gecreëerd in het bedrijfsleven. Daarnaast zouden er tegen die tijd ook nog 25.000 banen gecreëerd moeten zijn bij de overheid. Voor eind 2020 was de doelstelling om 67.500 extra banen te hebben. Deze doelstelling is bijna behaald, want de teller stond eind 2020 op 66.730.

Stijging in vierde kwartaal 2020

Uit de Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV blijkt dat er in het laatste kwartaal van 2020, ten opzichte van het derde kwartaal, 5.468 banen bij zijn gekomen. We spreken van een stijging van 4%. Toch lijkt deze stijging van tijdelijke aard. Het aantal gecreëerde banen wordt namelijk berekend op het aantal verloonde uren per maand. In december zien we vaak dat ongebruikte verlofuren uitgekeerd worden. Ook had het laatste kwartaal van 2020 een extra week, omdat het jaar 53 weken had in plaats van 52. Deze twee factoren zorgen voor een stijging in het aantal verloonde uren, waardoor er een stijging ontstaat in het aantal gecreëerde banen.

Aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het laatste kwartaal van 2020 waren er 119.229 personen werkzaam binnen de banenafspraak. Het kwartaal daarvoor waren dit er twee minder. We zien dat het aantal personen dat werk vindt binnen de banenafspraak en het aantal personen dat werk verliest, nagenoeg gelijk is. Dit aantal ligt op ongeveer 6.000 personen.

Aantal mensen in het doelgroepregister

De mensen die binnen de banenafspraak vallen, worden opgenomen in het doelgroepregister. In het doelgroepregister zijn in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar 2.552 meer mensen opgenomen dan in het derde kwartaal van 2020. Daar waar er aan de ene kant meer dan 6.000 personen bij zijn gekomen in verband met een nieuwe indicatie Doelgroep Participatiewet of een weggevallen beschutte werkplek, zijn er aan de andere kant zo’n 3.600 personen uitgestroomd. Deze personen hebben een beschutte werkplek gevonden, hebben geen arbeidsvermogen meer of hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Een beschutte werkplek creëren?

Wij helpen u graag verder.