Baankansen voor vrouwen in techniek en ict

Baankansen voor mannen én vrouwen in techniek en ICT

Baankansen voor vrouwen in techniek en ict

Gezien de maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de verduurzaming en de energietransitie is het belangrijk in techniek en ICT om het aanwezige potentieel optimaal te benutten. Ook het potentieel van vrouwen. In december 2022 telde UWV 317 geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband met WW, die zo’n structureel kansrijk beroep in techniek en ICT zochten. Onder hen waren 39 vrouwen. In Haaglanden is nu nog circa een vijfde van de werkenden met een technisch of ICT-beroep vrouw. Om de krapte op arbeidsmarkt aan te pakken wil de regering meer vrouwen interesseren voor technische en ICT-opleidingen en beroepen.

Knelpunten voor vrouwen in techniek en ICT

‘Het Techniekpact’, waarin onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk samenwerken, zet hier al langer op in. Thea Koster, voorzitter Techniekpact, schrijft op de site van het samenwerkingsverband:

“Het verhogen van het aandeel meiden en vrouwen in technische opleidingen en arbeidsmarkt is een hardnekkig vraagstuk. Er zijn veel verschillende knelpunten. Deels komen die voort uit diepgewortelde en ingesleten beelden en overtuigingen. Naast een economische urgentie is er dan ook een sociaal/maatschappelijke urgentie.”

Jong beginnen met andere overtuigingen

Het aanpakken van deze knelpunten begint al op jonge leeftijd. Meisjes moeten op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en ICT, zodat ze zien dat dit vakgebied voor hen ook interessant is. Het is daarom belangrijk dat scholen en ouders ook aandacht besteden aan deze vakgebieden en hierover positief communiceren. Daarnaast moet er meer gedaan worden om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor technische en ICT-opleidingen. Werkgevers kunnen hierbij ook een rol spelen, bijvoorbeeld door vacatureteksten aantrekkelijker te maken voor vrouwen en vrouwen actiever te werven voor technische en ICT-functies.

Werkcultuur aanpassen

Een ander belangrijk punt is dat de werkcultuur in technische en ICT-beroepen vaak nog niet inclusief genoeg is. Er heerst nog vaak een machocultuur en vrouwen worden niet altijd serieus genomen of krijgen niet dezelfde kansen als mannen. Hier moet meer aandacht voor komen, zodat vrouwen zich welkom voelen in deze beroepen en hun talenten optimaal kunnen benutten. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat vrouwen gelijke kansen krijgen op het gebied van promotie en salaris. Dit zal bijdragen aan een werkcultuur waarin vrouwen zich gewaardeerd en gesteund voelen en waarin ze kunnen gedijen.

Initiatieven UWV

Er zijn al veel initiatieven en programma’s die zich richten op het stimuleren van meisjes en vrouwen om te kiezen voor beroepen in techniek en ICT. Deze initiatieven zijn onder meer mentorprogramma’s, workshops, conferenties en beurzen. UWV werkt samen met opleidingsfondsen, werkgevers in de technieksector en Technicum om de instroom van technisch personeel te vergroten. Zij zijn in 2022 gestart met een praktisch leerwerkprogramma voor zij-instromers: het Technicum ONE-traject. Na een intake wordt er een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Inmiddels zijn er al 228 deelnemers ingestroomd. Daarnaast worden er voor 2023 500 nieuwe zij-instroomtrajecten verwacht.

Ook op zoek naar personeel?

Wij kunnen u helpen!

Lees het originele bericht van UWV hier.