Autisme en programmeren gaan heel goed samen

IamIT, programmeren met autisme werkt

IamIT is een Delfts softwarehuis met hoogopgeleide ICT-ers onder leiding van Michèl van Leeuwen. Van Leeuwen heeft een missie. Teams samenstellen met onbenut talent zoals mensen met ADHD of autisme. Via Werkse! en GGZ Delfland kunnen mensen bij iamIT aan de slag.

Zie de kracht

Van Leeuwen vertelt dat hij al sinds de lagere school bezig is met IT en techniek. In 2005 startte hij een eenmanszaak: iamIT. iamIT maakt software op maat voor overwegend de B2B-markt. Mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt maken deel uit van zijn team. In de loop der jaren is het aantal medewerkers toegenomen. Tijdens zijn IT-loopbaan viel hem al op dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een andere aansturing nodig hebben. Hij vertelt dat andere projectleiders dit lastig vonden, maar hij haalt er zelf juist voldoening uit. Hij kan goed met ze opschieten, houdt van de humor en vindt het motiverend om aan de ontwikkeling bij te dragen. En misschien wel het allerbelangrijkste: hij benadert deze collega’s niet als gehandicapten. Hij ziet hun kracht en merkt dat autisme en programmeren heel goed samen gaan.

Out of the box denken

Van Leeuwen weet dat er heel veel onbenut talent is. Hoger opgeleide mensen zitten thuis of doen werk op lager niveau maar ook statushouders en werknemers met een burn-out komen niet aan werk. En dat met de krapte in de IT-branche. Soms vraagt het werken met onbenut talent om out of the box te denken. Werknemers met ADHD of autisme raken nu eenmaal sneller overprikkeld. Vandaar dat de werkplekken daarop ingericht worden. Zo staan er om de bureaus schermen voor betere concentratie. Ook absorberen die schermen het geluid. Aanpassingen met resultaat. De inzet van werknemers is hoog. 

Veilig en laagdrempelig (psyco-educatie)

Van Leeuwen vertelt dat ze een veilige, huiselijke en laagdrempelige sfeer creëren. Door opleiding leren teamleiders om te gaan met werknemers met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Ze krijgen lessen psycho-educatie om hen te ondersteunen in de omgang met deze werknemers. Iedereen heeft daar baat bij.

Socially inclusive software development

Hoe pakt hij deze werkwijze aan? Van Leeuwen heeft lang gewacht om met zijn concept naar buiten te komen. Alles is vastgelegd in een bedrijfsplan, handig en overdraagbaar aan nieuwe teamleden. Hij ontwierp SIS-Dev (socially inclusive software development). Dit betekent dat een team is samengesteld uit een mengeling van hoogopgeleide mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. De juiste omgeving en begeleiding zorgen voor een inclusieve werksfeer, wat een hoogwaardig kwalitatief product oplevert.

Loonkostensubsidie

Jeroen van der Werken, accountmanager bij Werkse!, heeft contact met iamIT. Van der Werken geeft aan dat zij bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt loonkostensubsidie inzet. Deze subsidie geeft de werkgever een compensatie voor een (mogelijk) verminderde arbeidsproductiviteit. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om mensen die wat langer nodig hebben om ingewerkt te raken of mensen die meer aandacht nodig hebben en mensen die wat langzamer werken, ook een kans te geven.

Register Sociale Ondernemingen

Vanaf maart is iamIT opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’. Hiermee kan men het bedrijf inhuren als men aan een SROI-verplichting (Social Return On Investment) moet voldoen. Van Leeuwen hoopt dat iedereen dat óók wil doen vanuit een intrinsieke motivatie. Hij weet als geen ander dat dat kan: een mooi product leveren en er als mens rijker van worden.

Ook op zoek naar nieuw personeel?