Arbeidsmarkt in cijfers 2021

De arbeidsmarkt van 2021 in cijfers volgens het CBS

Arbeidsmarkt in cijfers 2021

Op dit moment is de arbeidsmarkt erg krap, in 2021 was het aantal werklozen zelfs lager dan ooit. Ook was het aantal vacatures nog nooit zo groot als vorig jaar. De arbeidsmarkt is de afgelopen 50 jaar niet zo krap geweest. En dat terwijl de economie in 2020 nog met 3,8% kromp door de coronacrisis.

Deze krimp is 2021 volledig gecompenseerd met een economische groei van 5%. We kunnen daarom concluderen dat de arbeidsmarkt een opwaartse lijn vertoont, die slechts kort (maar hevig) onderbroken is door de coronacrisis.

Het is de vraag of deze opwaartse trent zich voortzet. Door de vergrijzing is er maar een beperkt aantal arbeidskrachten beschikbaar. Daarnaast hebben bedrijven nog steeds te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij aan belastingschulden en tegemoetkomingen die terugbetaald moeten worden in sommige gevallen. Ook kampen we met oplopende inflatie en zijn de toeleveringsketens verstoord.

Met de cijfers zoals deze in april 2022 bekend waren, heeft het CBS het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2021 gepubliceerd. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt worden hierin overzichtelijk gemaakt. Erwordt aandacht geschonken aan thema’s als vraag en aanbod naar arbeidarbeidsomstandighedenlonen en loonkosteninkomenuitkeringen.