Groothandel in beeld

UWV: arbeidskansen in de groothandelsbranche

Groothandel in beeld

Gedurende de coronapandemie heeft een segment van de groothandelssector flink te lijden gehad. Maar nu is de arbeidsmarkt in deze sector weer hersteld en ziet UWV een groei in het aantal beschikbare banen. De branche biedt arbeidskansen voor diverse beroepsgroepen en opent daarmee de deuren voor allerlei typen werkzoekenden.

Toename van werkgelegenheid

Tijdens de periode van de coronacrisis is het aantal banen binnen de groothandelsbranche afgenomen. Dit gold in het bijzonder voor groothandels die producten leverden aan de horeca en voor bedrijven die internationaal opereerden. Inmiddels is er sprake van een herstel in werkgelegenheid en wel tot een niveau dat hoger ligt dan in 2019.

In het jaar 2022 bood de branche werk aan ruim 573.000 mensen. Naar verwachting zal dit aantal in zowel 2023 als 2024 verder stijgen. In vergelijking met andere sectoren, zoals de retail, hebben medewerkers in de groothandel vaker een vast contract. Daarnaast werkt bijna driekwart van de medewerkers fulltime, wat hoger is dan het sectorbrede gemiddelde.

Lees verder op de website van UWV.