Meer banen bij de overheid voor mensen met een arbeidsbeperking

rijksoverheid-ollongren-van-ark

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) hebben een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

Werkagenda

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose. Lees meer.

Terug naar overzicht

Deel deze pagina