Mensen met een arbeidshandicap

Middels de Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten - krijgen jonge mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning om werk te vinden of te behouden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Er zijn goede redenen om juist een Wajonger in dienst te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen (MVO), streeft naar meer diversiteit in uw personeelsbestand of wanneer u in aanmerking wilt komen voor een financiële tegemoetkoming.

Voordelen

Wajongers kunnen de werksfeer positief beïnvloeden en hebben vaak specifieke competenties. Lees meer op Wajong en voordelen voor de werkgever

Deel deze pagina