VSO-PRO / Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs

Ook jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PRO) willen graag aan de slag.

Vaak hebben deze jongeren een arbeidsbeperking, deze groep valt dan onder de Banenafspraak. Neemt u iemand uit deze groep in dienst? U kunt dan mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie, aanpassing van de werkplek, een no-risk polis en een mobiliteitsbonus. Kom vrijblijvend praten met een van onze arbeidsdeskundigen, wij helpen u graag! Lees meer over de mogelijkheden in de factsheet Regelingen en subsidies.  

Bazen Verbazen

Wat kenmerkt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk willen? Ze hebben onbeperkte passie, geen tekort aan energie, en aan ambitie geen gebrek.
Deze leerlingen van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen worden met de Participatiewet gestimuleerd om aan het werk te gaan en komen allemaal rechtstreeks in het doelgroepenregister. Dat is voor u als ondernemer die jong talent zoekt dat u zelf opleidt op de werkvloer, een interessante route. Werkgevers, laat u verbazen door jongeren uit uw regio! Lees alles over Bazen Verbazen

bazen-verbazen-vso-pro

 

Deel deze pagina