Jongeren

Eind 2016 waren in arbeidsmarktregio Haaglanden 4.615 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar op zoek naar werk, hiervan kregen 3.183 jongeren een bijstandsuitkering en 1.432 een WW-uitkering. Dit is een significante verbetering ten opzichte van 2015. Toen waren 6.070 jongeren werkzoekend.

Rijksoverheid, gemeenten en UWV blijven investeren in extra programma’s om jongeren beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. Zo beschikken we over vakmensen als de markt nog meer aantrekt. Heeft uw bedrijf ruimte en wilt u een jongere een kans bieden op een baan, leerwerkbaan, werkervaringsplek of stage? Of heeft uw bedrijf genoeg werk maar een beperkt budget voor extra personeel? U kunt dan gebruik maken van de leerwerkcheque of de premiekorting.

jongeren-krijgen-eerder-volwassen-loon

Deel deze pagina